IMPEL Logo

Tools

 • Finansielle hensættelser til miljøforpligtelser - praktisk vejledning

  Denne praktiske vejledning er tænkt som et referencedokument for tilsynsmyndighederne. Den foreskriver ikke, hvad en tilsynsmyndighed skal gøre. Formålet er i stedet at give oplysninger, der kan hjælpe tilsynsmyndighederne med at træffe bedre beslutninger om finansielle hensættelser til miljøforpligtelser og -forpligtelser. På denne måde skal den bidrage til at forbedre beskyttelsen af miljøet og de offentlige midler, fremme overholdelsen af princippet om, at forureneren betaler, og tilskynde operatørerne til at investere i forureningsforebyggelse. Vejledningen identificerer de spørgsmål, der skal tages i betragtning i beslutningsprocessen ved vurdering af finansielle hensættelser, og hjælper tilsynsmyndigheder og andre brugere med at finde vellykkede løsninger. Den fremhæver også vigtigheden af løbende vedligeholdelse og overvågning af de finansielle bestemmelser for at sikre, at de finansielle bestemmelser leveres, når der er behov for det, og den indeholder eksempler på anvendelse og vejledning på internationalt plan.

  [Read more]
 • Metode til at gøre de rigtige ting i forbindelse med udstedelse af tilladelser - Sammenligning

  At gøre de rigtige ting i forbindelse med miljøgodkendelser er et igangværende projekt (2016-2018), der ser nærmere på forholdet mellem godkendelse og inspektion, identificerer interessante casestudier og bedste praksis i Europa og identificerer og beskriver de trin, der kan anvendes i godkendelsesprocedurer.

  [Read more]
 • Naturbeskyttelse i forbindelse med godkendelse og inspektion af industrianlæg

  Denne rapport/det foreliggende værktøj fokuserer især på afklaring af screeningkriterier, vurdering af væsentlige virkninger, vurdering af kumulative virkninger og om muligt mekanismer til kontrol af overholdelse af tilladelsesbetingelser vedrørende afbødningsforanstaltninger, der er fastsat i henhold til artikel. 6(3). I forbindelse med håndteringen af Natura 2000 i forbindelse med tilladelser og inspektion af industrianlæg blev der i projektet identificeret en række eksempler på god praksis, som beskrevet i rapporten.

  [Read more]
 • God praksis inden for energieffektivitet i forbindelse med tilladelser og inspektioner

  Dette dokument giver et overblik over god praksis i forbindelse med energieffektivitet i tilladelses- og inspektionsprocedurer.

  [Read more]
 • Behandling af affald før deponering i henhold til art. 6 i direktivet om deponering af affald

  Denne rapport indeholder resultaterne af den del af IMPEL-projektet om deponering af affald, der fokuserer på EU-medlemsstaternes gennemførelse af artikel 6 i direktiv 1999/31/EF om deponering af affald, i med henblik på at undersøge situationen i medlemsstaterne med hensyn til deponering af ubehandlet affald. En undersøgelse blev foreløbigt rundsendt.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter