IMPEL Logo

Behandling af affald før deponering i henhold til art. 6 i direktivet om deponering af affald

Denne rapport indeholder resultaterne af den del af IMPEL's deponeringsprojekt, der fokuserer på EU-medlemsstaternes gennemførelse af artikel 6 i direktiv 1999/31/EF om deponering af affald, med henblik på at undersøge situationen i medlemsstaterne med hensyn til deponering af ubehandlet affald. En undersøgelse blev foreløbigt rundsendt.

Rapporten omfatter:

  • en analyse af de forskellige tilgange til vurdering af behovet for behandling før deponering
  • en analyse af kriterier og teknologier for affaldsbehandling
  • tilladelsesinstruktioner for blanding af affaldet
  • Observationer om en fælles metode til vurdering af ANC ved behandling af stabilt ikke-reaktivt affald
  • forslag til en korrekt inspektion for at vurdere overensstemmelsen med behandlingen af både fast husholdningsaffald og industriaffald

Tags:

Subscribe to our newsletter