IMPEL Logo

Tools

 • Metode til at gøre de rigtige ting i forbindelse med udstedelse af tilladelser - Sammenligning

  At gøre de rigtige ting i forbindelse med miljøgodkendelser er et igangværende projekt (2016-2018), der ser nærmere på forholdet mellem godkendelse og inspektion, identificerer interessante casestudier og bedste praksis i Europa og identificerer og beskriver de trin, der kan anvendes i godkendelsesprocedurer.

  [Read more]
 • Naturbeskyttelse i forbindelse med godkendelse og inspektion af industrianlæg

  Denne rapport/det foreliggende værktøj fokuserer især på afklaring af screeningkriterier, vurdering af væsentlige virkninger, vurdering af kumulative virkninger og om muligt mekanismer til kontrol af overholdelse af tilladelsesbetingelser vedrørende afbødningsforanstaltninger, der er fastsat i henhold til artikel. 6(3). I forbindelse med håndteringen af Natura 2000 i forbindelse med tilladelser og inspektion af industrianlæg blev der i projektet identificeret en række eksempler på god praksis, som beskrevet i rapporten.

  [Read more]
 • God praksis inden for energieffektivitet i forbindelse med tilladelser og inspektioner

  Dette dokument giver et overblik over god praksis i forbindelse med energieffektivitet i tilladelses- og inspektionsprocedurer.

  [Read more]
 • iDepend-modelleringsværktøj

  iDEPEND er et værktøj til afhængighedsmodellering, der kan hjælpe myndighederne med at identificere interventionsstrategier og tilgange med henblik på at forbedre operatørernes adfærd med hensyn til overholdelse af miljøkravene. Samtidig analyserer værktøjet den mulige succes af den valgte tilgang.

  [Read more]
 • Tjekliste til vurdering af lovgivningens anvendelighed og håndhævelse

  For at tilskynde politiske beslutningstagere, lovgivere og interessenter til at være mere opmærksomme på sandsynlige problemer med praktisk gennemførlighed og håndhævelse i hele lovgivningsprocessen med henblik på at foregribe og afhjælpe problemer med praktisk gennemførlighed og håndhævelse gennem en proaktiv tilgang har IMPEL iværksat et projekt, der har til formål at udarbejde en praktisk tjekliste til vurdering af praktisk gennemførligheden og håndhævelsen af eksisterende og ny lovgivning med henblik på at forbedre den generelle gennemførelse af EU's miljølovgivning i medlemsstaterne.

  [Read more]
 • Naboskabsdialog - værktøjskasse

  Dette dokument henvender sig til myndigheder og virksomheder, der ønsker at anvende eller fremme en direkte dialog tilgang til løsning af miljøkonflikter mellem beboere og industrianlæg. En række medlemsstater har været involveret i en række projekter om etablering af naboskabsdialoger, som har indsamlet og evalueret eksempler på, hvordan miljøkonflikter mellem virksomheder og deres nabolag kan løses gennem dialog.

  [Read more]
 • Behandling af affald før deponering i henhold til art. 6 i direktivet om deponering af affald

  Denne rapport indeholder resultaterne af den del af IMPEL-projektet om deponering af affald, der fokuserer på EU-medlemsstaternes gennemførelse af artikel 6 i direktiv 1999/31/EF om deponering af affald, i med henblik på at undersøge situationen i medlemsstaterne med hensyn til deponering af ubehandlet affald. En undersøgelse blev foreløbigt rundsendt.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter