IMPEL Logo

About IMPEL

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το εκτελεστικό όργανο της Ένωσης και είναι υπεύθυνο για την καθημερινή διαχείριση και την εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Για παράδειγμα, διαχειρίζεται τις σχέσεις με βασικούς εξωτερικούς φορείς, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταρτίζει τον προϋπολογισμό του δικτύου και διαχειρίζεται και κατανέμει κονδύλια όπου χρειάζεται. Το Διοικητικό Συμβούλιο εποπτεύει τη Γραμματεία.

Τώρα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από:

Marco Falconi

Ο Marco Falconi εργάζεται ως τεχνολόγος στο ISPRA (Ιταλικό Ινστιτούτο Προστασίας και Έρευνας Περιβάλλοντος) και είναι επικεφαλής της ομάδας εμπειρογνωμόνων IMPEL για το νερό και το έδαφος. Είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών &ndash- ο ένας στην Περιβαλλοντική Επιστήμη και ο δεύτερος στη Γεωλογία.
Ο Marco έχει διεθνή εμπειρία με έργα με τα Ηνωμένα Έθνη στις βαλκανικές χώρες και στην αξιολόγηση GEO6. Είναι μέλος του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς για το Έδαφος του EIONET. Στο ISPRA είναι συντονιστής του κεφαλαίου “Έδαφος και έδαφος” της ετήσιας έκθεσης για τις αστικές περιοχές. Είναι επίσης ο επιστημονικός συντονιστής του Remtech Europe, ενός ετήσιου συνεδρίου για τις μολυσμένες περιοχές. Διδάσκει περιβαλλοντική αξιολόγηση στο Πολυτεχνείο του Marche και στο Πανεπιστήμιο του Camerino.

Florije Kqiku

Florije Kqiku, a seasoned professional with nearly two decades in Government of Kosovo and four years in the private sector, excels in environmental law and enforcement. Serving as the Head of Division for Inspection at the Ministry of Environment, Spatial Planning, and Infrastructure in Kosovo from 2014-2023, she led strategic initiatives, represented Kosovo internationally, and managed legislative reforms. Florije's expertise extends to project management, training, and coordination in regional and EU networks. Holding a Master's in Management and The Environment from the University of Lancaster and a background as an engineer of architecture from the University of Prishtina, she offers a unique and comprehensive perspective on environmental issues. Florije is a multilingual, dedicated leader, actively contributing within IMPEL since 2014, participating in various projects, including those focused on combating Environmental Crime. Notably, she has served as the National Coordinator for Kosovo within the framework of IMPEL and as the National Coordinator for EnviCrimeNet for a decade.

Rob Kramers

Rob Kramers is an international expert and programme manager at the knowledge Centre for the Environment at Rijkswaterstaat in The Netherlands. His organisation is part of the ministry of Infrastructure and Water management. 

The primary focus of his team is capacity building and training on environmental themes. With 25 years of experience within IMPEL, Rob contributed on many of the projects. Doing the Right Things (Inspection planning) and the Knowledge and Innovation Centre are some of them. Rob was the programme manager for IMPEL’s Knowledge and Information Programme and is one of the ambassadors of the IMPEL Review Initiative programme.

Bojan Počkar

Bojan ανώτερος επιθεωρητής περιβάλλοντος στην Επιθεώρηση Περιβαλλοντικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού της Σλοβενίας. Έχει πτυχίο στις οργανωτικές επιστήμες από το Πανεπιστήμιο του Kranj στη Σλοβενία. Είναι επικεφαλής της διυπηρεσιακής ομάδας εργασίας για θέματα ΤΧΣ στη Σλοβενία (μέλη της Επιθεώρησης, της Αστυνομίας, της Οικονομικής Διοίκησης) και συμμετέχει στο IMPEL για πάνω από 10 χρόνια ως εθνικός συντονιστής, εθνικό σημείο επαφής στον τομέα της ΤΧΣ, μέλος της συντονιστικής επιτροπής για την ομάδα εμπειρογνωμόνων για τα απόβλητα και την ΤΧΣ και ενεργό μέλος διαφόρων έργων του IMPEL στο πλαίσιο των ομάδων εμπειρογνωμόνων για τα απόβλητα και την ΤΧΣ και των οριζόντιων ομάδων εμπειρογνωμόνων. Ο Bojan είναι αντιπρόεδρος για τα έργα. 

Marinus Jordaan

Marinus Jordaan is working as an inspection expert in the behavioural intervention team of the regional environmental agency DCMR Rijnmond area in the Netherlands. He joined the IMPEL family with the Idepend decision tool project in 2012. He joined the IED Implementation project in 2015 and is Industry and Air deputy since 2021 and became expert team leader in April 2023. Marinus has international experience in soil investigation and remediation in Australia, training inspectors and permitters from several at the time ‘’new’’  EU members from 2000 on in Poland, Latvia, Estonia and Bulgaria but also others like Russia. He holds the B.Sc. in Environmental Engineering from the van Hall Institute in Groningen and Master of Public administration from the Antwerp University.

Alfred Dreijer

Ο Alfred εργάζεται στην αρχή αδειοδότησης στην επαρχία Drenthe των Κάτω Χωρών, εκδίδοντας άδειες για το κυνήγι, την προστασία της φύσης και τη δασοκομία. Εκ μέρους της επαρχίας Drenthe συμμετέχει σε μια εθνική ομάδα εργασίας για τη νομοθεσία περί προστασίας της φύσης και στην εθνική ομάδα εργασίας για τη διαχείριση των λύκων. Η προηγούμενη εμπειρία του περιλαμβάνει εργασία ως κτηματομεσίτης στο Υπουργείο Γεωργίας, Φύσης και Αλιείας, καθώς και ως υπεύθυνος για την προστασία της φύσης στην επαρχία Friesland. Συμμετέχει στο IMPEL από το 2017  και το 2021 εξελέγη επικεφαλής της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τη φύση.

Martine Blondeel

Η Martine είναι ανώτερη εμπειρογνώμονας περιβαλλοντικής και χωροταξικής πολιτικής στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Χωρικής Ανάπτυξης της Φλαμανδικής Κυβέρνησης στο Βέλγιο. Πριν από αυτό ήταν επικεφαλής του επικεφαλής της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Περιβάλλοντος για πολλά χρόνια. Σε αυτόν τον ρόλο επέβλεπε το συντονιστικό έργο πολλών εμπειρογνωμόνων σε διάφορους περιβαλλοντικούς τομείς, όπως ο αέρας, τα λύματα, τα απόβλητα, οι μεταφορές αποβλήτων, ο θόρυβος, οι οσμές, οι ουσίες που καταστρέφουν το όζον και τα αέρια του θερμοκηπίου, το έδαφος και τα υπόγεια ύδατα, οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας, τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ο κανονισμός Reach. Πριν από αυτό ήταν συντονίστρια-εμπειρογνώμονας στον τομέα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του ελέγχου της οσμής. Έχει εμπειρία ως επιθεωρητής περιβάλλοντος, ως ειδικός σε θέματα πολιτικής στον τομέα του αέρα και ως εκπαιδευτικός επιστήμης. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Leuven και στη συνέχεια έκανε περαιτέρω σπουδές στα πανεπιστήμια της Αμβέρσας και της Γάνδης. Συμμετέχει στο IMPEL από το 2007 &ndash- κυρίως στις ομάδες εμπειρογνωμόνων Industry &- Air και Cross Cutting Issues &ndash- και το 2021 εξελέγη επικεφαλής της ομάδας εμπειρογνωμόνων Cross Cutting Issues.

Subscribe to our newsletter