IMPEL Logo

News

 • Τα αποτελέσματα του έργου IMPEL για την αποκατάσταση του νερού και του εδάφους παρουσιάστηκαν στο AquaConSoil 2023

  14 Sep, 2023

  Ο υπεύθυνος έργου για την αποκατάσταση υδάτων και εδαφών Marco Falconi παρακολούθησε το συνέδριο AquaConSoil 2023 που πραγματοποιείται στην Πράγα από τις 11 έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2023. Ο Marco Falconi παρουσίασε τα αποτελέσματα του έργου IMPEL Water and Land Remediation στο συνέδριο στις 13 Σεπτεμβρίου 2023 στο πλαίσιο του ΘΕΜΑΤΟΣ 3: Βιώσιμη αποκατάσταση, αναδυόμενοι ρύποι και πρόληψη προς τη μηδενική ρύπανση.

  [Read more]
 • Επίσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου του IMPEL στις βαλκανικές χώρες

  04 Jul, 2023

  Επίσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου του IMPEL στις βαλκανικές χώρες

  [Read more]
 • 25η Γενική Συνέλευση της IMPEL

  20 Jun, 2023

  Η 25η Γενική Συνέλευση της IMPEL πραγματοποιείται στη Στοκχόλμη

  [Read more]
 • Το 15ο σεμινάριο "Μαθήματα από βιομηχανικά ατυχήματα" πραγματοποιήθηκε στις 23-24 Μαΐου 2023.

  14 Jun, 2023

  Η συλλογή και ανάλυση δεδομένων σχετικά με τα εργατικά ατυχήματα είναι απαραίτητη για την πρόληψη νέων ατυχημάτων. Οι επιθεωρητές πρέπει να έχουν απεικονίσεις των ατυχηματικών καταστάσεων, ώστε να κατανοήσουν τι πραγματικά συνέβη και ποια μέτρα λήφθηκαν τελικά σε τέτοιες καταστάσεις. Από το 1999, έχουν πραγματοποιηθεί διάφορα σεμινάρια για τα διδάγματα που αντλήθηκαν για να διευκολυνθεί η διάδοση και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των επιθεωρητικών φορέων των κρατών μελών. Στις 23-24 Μαΐου 2023, πραγματοποιήθηκε στη Μασσαλία της Γαλλίας το 15ο σεμινάριο "Μαθήματα που αντλήθηκαν από βιομηχανικά ατυχήματα". Στόχος του σεμιναρίου ήταν να συνεχιστεί η ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με ατυχήματα (εκρήξεις, πυρκαγιές, ρύπανση κ.λπ.) που αφορούν τόσο τεχνικές πτυχές όσο και εφαρμοστέους κανονισμούς και να ενισχυθεί η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των φορέων επιθεώρησης των κρατών μελών, καθώς και να προωθηθεί η ανάπτυξη ορθών πρακτικών. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι επιθεωρητές παρουσίασαν επιλεγμένα ατυχήματα δίνοντας τεχνικές περιγραφές και τα αποτελέσματα της ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε (ληφθέντα μέτρα, οργανωτικές αστοχίες, συστήματα ή υλικά που απέτυχαν κ.λπ.) Ανέπτυξαν επίσης λεπτομερώς τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τα ατυχήματα και τη δική τους εμπειρία κατά τη διάρκεια ή μετά το ατύχημα. Η έκθεση του σεμιναρίου θα δημοσιευθεί σύντομα. Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα για τα προηγούμενα σεμινάρια.

  [Read more]
 • Σχέδιο NPRI με τη σλοβακική περιβαλλοντική επιθεώρηση (SIŽP)

  12 Jun, 2023

  Η Επιθεώρηση Περιβάλλοντος της Σλοβακίας (SIŽP) συμμετέχει ενεργά στην Εθνική Πρωτοβουλία Ομοτίμων του IMPEL (NPRI) και εφαρμόζει ένα πρόγραμμα NPRI που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός ειδικού νέου Τμήματος Τεχνολογικών Καινοτομιών για την υποστήριξη της χρήσης καινοτόμων εργαλείων για την αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των επιθεωρήσεων και άλλων δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος. Από τις 29 έως τις 31 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε στη Μπρατισλάβα συνάντηση στο πλαίσιο του NPRI με 22 εκπροσώπους της SIŽP- επίσης, μέλη της ομάδας έργου NPRI από την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, την Ιταλία και την Αλβανία συμμετείχαν στη συνάντηση, τόσο για να συνεισφέρουν στη συζήτηση όσο και για να παρακολουθήσουν το έργο που εξελίσσεται στη Σλοβακία ως παράδειγμα και εμπειρία στην αξιολόγηση από ομοτίμους που θα χρησιμοποιηθεί στη δική τους συγκεκριμένη προοπτική NPRI. Ο κ. Ján Jenčo, Γενικός Διευθυντής του SIŽP, ανέφερε ότι το έργο NPRI είναι σημαντικό για τον οργανισμό του, καθώς η εφαρμογή της ευέλικτης προσέγγισης NPRI θα τους επιτρέψει να επιταχύνουν τη διαδικασία ανάπτυξης του νεοσύστατου Τμήματος Τεχνολογικών Καινοτομιών. Ανέφερε ότι η υλοποίηση του έργου NPRI, με την υποστήριξη της διεθνούς ομάδας NPRI, έχει σημαντική προστιθέμενη αξία για τον οργανισμό του. Ειδικότερα, αυτό αφορά τη μετάφραση των φιλοδοξιών της SIŽP στη συγκεκριμένη ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων. Σε αυτό το στάδιο του έργου, η οριοθέτηση του σλοβακικού έργου NPRI, η συζήτηση και η ανάλυση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης των ενδιαφερομένων μερών, μεταξύ άλλων, είναι σημαντικές για την περαιτέρω υλοποίηση του έργου. Οι επικεφαλής του εθνικού έργου, επιφορτισμένοι με την ανάπτυξη του σχήματος του νέου Τμήματος και αρκετοί εκπρόσωποι των περιφερειακών υπηρεσιών της σλοβακικής Επιθεώρησης, "χρήστες" της υπό ανάπτυξη υπηρεσίας, συμμετείχαν επίσης στη συνάντηση και παρείχαν τους προβληματισμούς τους. Τα αποτελέσματα των εποικοδομητικών συζητήσεων μεταξύ των Σλοβάκων συμμετεχόντων, καθώς και οι ομότιμοι προβληματισμοί των μελών της διεθνούς ομάδας έργου του NPRI, αποτέλεσαν στη συνέχεια σημαντική βάση για τα επακόλουθα βήματα που θα λάβει η SIŽP. Η ομάδα έργου NPRI θα προωθήσει επίσης τη νέα φάση των δραστηριοτήτων. Η συνάντηση χρησιμοποιήθηκε επίσης από τα μέλη της διεθνούς ομάδας έργου NPRI για να μοιραστούν και να συζητήσουν την πρόοδο της υλοποίησης του έργου τους NPRI μέσω του ομότιμου αναστοχασμού. Η προσέγγιση αυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα πολύτιμη.

  [Read more]
 • Η συνάντηση της ομάδας εμπειρογνωμόνων IMPEL για την προστασία της φύσης πραγματοποιήθηκε στις 20 Απριλίου 2023.

  01 Jun, 2023

  Η συνάντηση της ομάδας εμπειρογνωμόνων IMPEL για την προστασία της φύσης πραγματοποιήθηκε στις 20 Απριλίου 2023 στη Ρώμη. Την εκδήλωση φιλοξένησε το Ιταλικό Ινστιτούτο Προστασίας και Έρευνας του Περιβάλλοντος (ISPRA). 30 εκπρόσωποι από 18 χώρες συμμετείχαν στη συνάντηση επί τόπου και πολλοί άλλοι συμμετείχαν διαδικτυακά.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter