IMPEL Logo

News

 • Κοινή επιθεώρηση από την ομάδα έργου IMPEL Public Nuisance

  01 Jun, 2023

  Στο πλαίσιο του έργου IMPEL Supporting IED Implementation Project, η ομάδα εργασίας για τη δημόσια όχληση διοργάνωσε συνάντηση της ομάδας έργου και κοινή επιθεώρηση σε εργοστάσιο χαρτοπολτού και χαρτιού στη Φινλανδία στις 15-16 Μαΐου 2023. Συμμετείχαν επιθεωρητές από την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Γερμανία και τη Φινλανδία.

  [Read more]
 • Σχέδιο IMPEL NPRI με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία

  26 May, 2023

  Η Εθνική Πρωτοβουλία του IMPEL για την αξιολόγηση από ομοτίμους (NPRI) θέτει τα θεμέλια για την ανάπτυξη αυτόνομων δραστηριοτήτων αξιολόγησης από ομοτίμους σε εθνικά δίκτυα περιβαλλοντικών αρχών και οργανισμών. Η προσέγγιση NPRI μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα ευέλικτο εργαλείο για τη βελτίωση των επιδόσεων του καθενός μέσω του διαλόγου, της κοινής αντιπαράθεσης και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών μεταξύ ομοτίμων που ανήκουν στο ίδιο δίκτυο ή σε μια ομάδα ενδιαφερομένων μερών που ασχολούνται με τα ίδια θέματα. Πρόκειται για ένα ισχυρό εργαλείο που υποστηρίζει την υλοποίηση της πρωτοβουλίας της ΕΕ για το ΕΕΣ, κυρίως μέσω της δυνατότητάς του να εφαρμόζει καλές και βέλτιστες πρακτικές και να ομογενοποιεί.

  [Read more]
 • Κοινή ημερίδα του έργου IMPEL Marine Transborder Transects-MTT και του έργου LIFE Conceptu Maris

  12 May, 2023

  Εδώ και πολλά χρόνια, διάφοροι ερευνητικοί οργανισμοί εργάζονται για την παρακολούθηση των κητωδών χρησιμοποιώντας μεγάλα σκάφη και οχηματαγωγά πλοία ως πλατφόρμα παρατηρήσεων. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να συναντηθούν όλοι οι επικεφαλής των ομάδων των διαφόρων ερευνητικών φορέων και να ενισχύσουν τη συνεργασία, τις βέλτιστες πρακτικές και τη βελτίωση του κοινού πρωτοκόλλου έρευνας και παρακολούθησης, καθώς και να επεκτείνουν την κάλυψη των ερευνών. Το έργο IMPEL Europe Marine Transborder Transect (MTT) στοχεύει στη σύνδεση των δύο δικτύων (Μεσόγειος και Ατλαντικός), επεκτείνοντας τα δίκτυα στις νότιες χώρες της Μεσογείου, προκειμένου να ενισχυθεί η εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην Ευρώπη.

  [Read more]
 • Κοινή επιθεώρηση από την ομάδα έργου βιομηχανικής εκτροφής πουλερικών και χοίρων IMPEL

  11 May, 2023

  Το υποέργο βιομηχανικής εκτροφής χοίρων και πουλερικών στο πλαίσιο του έργου IMPEL Supporting IED Implementation Project πραγματοποίησε μια υβριδική συνάντηση της ομάδας έργου στις 3 και μια κοινή επιθεώρηση σε ένα εκτροφείο χοιρομητέρων στις 4 Μαΐου 2023 στη Μούρθια της Ισπανίας. Από την πλευρά του IMPEL συμμετείχαν στη συνάντηση περιβαλλοντικοί υπάλληλοι από την Ισπανία, τις Κάτω Χώρες, την Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισλανδία, την Πολωνία, το Βέλγιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, αξιωματούχοι από την Εσθονία, την Αυστρία, τη Δανία, την Αλβανία, την Ιταλία και τη Σλοβενία συμμετείχαν διαδικτυακά στην ομάδα εργασίας.

  [Read more]
 • BIOVAL ΠΡΟΣΦΟΡΑ Προθεσμία 19 Μαΐου

  09 May, 2023

  Το Φόρουμ Δικαστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον (EUFJE) είναι μια διεθνής μη κερδοσκοπική ένωση. Στόχος του Φόρουμ είναι να συμβάλει στην καλύτερη εφαρμογή και επιβολή της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς περιβαλλοντικής νομοθεσίας: - συμβάλλοντας στην καλύτερη γνώση του περιβαλλοντικού δικαίου μεταξύ των δικαστών, - με την ανταλλαγή νομολογίας, και - με την ανταλλαγή εμπειριών στον τομέα της κατάρτισης των δικαστών στο περιβαλλοντικό δίκαιο. Η ένωση είναι εγγεγραμμένη στο Βέλγιο και η νομική της έδρα βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Οι γλώσσες εργασίας της είναι τα ολλανδικά, τα αγγλικά και τα γαλλικά.

  [Read more]
 • Το έργο IMPEL Trend reversal in groundwater pollution παρουσιάστηκε σε εμπειρογνώμονες της CIS για τα υπόγεια ύδατα

  27 Apr, 2023

  Το έργο IMPEL Η αντιστροφή της τάσης στη ρύπανση των υπόγειων υδάτων παρουσιάστηκε στις 19 Απριλίου μέσω τηλεδιάσκεψης στην 43η συνεδρίαση της ομάδας εργασίας για τα υπόγεια ύδατα του CIS, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ουψάλα (Σουηδία).

  [Read more]
 • Η Κρατική Επιθεώρηση Περιβάλλοντος της Ουκρανίας προσχωρεί στην IMPEL

  19 Apr, 2023

  Η Κρατική Επιθεώρηση Περιβάλλοντος της Ουκρανίας προσχωρεί στην IMPEL

  [Read more]
 • Η διευθύνουσα επιτροπή της ομάδας εμπειρογνωμόνων IMPEL για τη βιομηχανία και τον αέρα συναντήθηκε στις Βρυξέλλες και είχε συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

  10 Apr, 2023

  Στις 3 και 4 Απριλίου, όλοι οι επικεφαλής των ομάδων εργασίας της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Βιομηχανία και Αέρας συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες. Συζήτησαν την πρόοδο των ομάδων τους και πραγματοποίησαν καταιγισμό ιδεών σχετικά με τον επόμενο κύκλο έργου το 2025-2027. Τους επόμενους μήνες πριν από το καλοκαίρι, οι περισσότερες ομάδες εργασίας θα πραγματοποιήσουν τις συναντήσεις τους F2F και πολλές από αυτές θα οργανώσουν επίσης μια επιτόπια επίσκεψη ή μια κοινή επιθεώρηση. Πολλές από αυτές θα οργανώσουν επίσης ένα σύντομο διαδικτυακό σεμινάριο λίγο μετά τη συνεδρίασή τους, στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα μέλη του IMPEL, οπότε παρακολουθήστε τα νέα του IMPEL. Εάν ενδιαφέρεστε για ένα θέμα, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο της ομάδας εργασίας. Οι επικεφαλής των ομάδων εργασίας μίλησαν επίσης για την υβριδική συνάντηση της ομάδας εμπειρογνωμόνων στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2023 στη Στουτγάρδη, όπου θα συναντηθούν όλες οι ομάδες εργασίας.

  [Read more]
 • Το πρόγραμμα IMPEL Εφαρμογή των οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια πραγματοποίησε την πρώτη του επίσκεψη σε αεροδρόμια

  04 Apr, 2023

  Τα αεροδρόμια καλύπτουν ένα σημαντικό μέρος της Ευρώπης, διασκορπισμένα σε όλη την ήπειρο, φιλοξενώντας μια μεγάλη ποικιλία φυτικών και ζωικών ειδών της Ευρώπης. Ορισμένα από αυτά τα ζώα, ιδίως τα βαριά ή/και συρρέοντα είδη πτηνών και άλλων ζώων, αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους κινδύνους για την αεροπορία. Όταν συγκρούονται με αεροσκάφη (σύγκρουση αεροσκάφους - άγριας ζωής), τα πτηνά και άλλα ζώα μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του αεροσκάφους, του πληρώματος και των επιβατών του (και των ανθρώπων που ζουν κοντά στα αεροδρόμια και όχι μόνο).

  [Read more]
 • IRI Iceland 2023

  30 Mar, 2023

  IMPEL got back underway with its IRI programme with a review of the Environment Agency Iceland (EAI) in Iceland from 14-17 March 2023

  [Read more]

Subscribe to our newsletter