IMPEL Logo

News

 • Διαγωνισμός διαχειριστή δικτύου EUFJE

  11 Nov, 2021

  Το Φόρουμ δικαστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον (EUFJE) δημιουργήθηκε το 2004. Στόχος του Φόρουμ είναι να συμβάλει στην καλύτερη εφαρμογή και επιβολή της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς περιβαλλοντικής νομοθεσίας:

  [Read more]
 • Περιφερειακό σεμινάριο για τις πολιτικές και τα εργαλεία επιβολής της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης

  09 Nov, 2021

  Πληροφορίες για μια εκδήλωση του δικτύου συνεργατών. Αυτό το δεύτερο περιφερειακό σεμινάριο θα προσφέρει στους συμμετέχοντες από τις οικονομίες των Ανατολικών Εταίρων (ΑΕΣ) και του ΟΟΣΑ την ευκαιρία να μοιραστούν και να συζητήσουν τα πορίσματα δύο αξιολογήσεων διασφάλισης της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης των χωρών ΑΕΣ, της Αρμενίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, που πραγματοποίησε ο ΟΟΣΑ την περίοδο 2020-2021. Θα συζητηθούν επίσης τα χαρακτηριστικά μιας σαφούς και ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής πολιτικής επιβολής, τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές για την επιβολή της συμμόρφωσης και ο βέλτιστος συνδυασμός κυρώσεων για τη μη συμμόρφωση.

  [Read more]
 • ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ! ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τελικά απόβλητα και υποπροϊόντα: συμμόρφωση με τον κανονισμό REACH. στις 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 10:00h-17.00h CET

  09 Nov, 2021

  Η αλληλεπίδραση μεταξύ του κανονισμού REACH και της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα αποτελεί συχνά κρίσιμο ζήτημα τόσο για τους φορείς εκμετάλλευσης όσο και για τις ρυθμιστικές αρχές. Το εργαστήριο, που διοργανώνεται υπό την ομπρέλα του έργου IMPEL "Διαχείριση αποβλήτων και κυκλική οικονομία", θα ήθελε να συζητήσει πότε και πώς ο REACH μπαίνει στο παιχνίδι κατά την αξιολόγηση του καθεστώτος των παραπροϊόντων ή του τέλους των αποβλήτων στην πράξη και πώς οι φορείς εκμετάλλευσης και οι ρυθμιστικές αρχές μπορούν να διασφαλίσουν ότι ο REACH εφαρμόζεται στην πράξη τη σωστή στιγμή με τον σωστό τρόπο.

  [Read more]
 • 2022 Διαγωνισμοί της Γραμματείας IMPEL

  20 Oct, 2021

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του IMPEL μόλις ενέκρινε τις αγγελίες υπηρεσιών για τη γραμματεία για την περίοδο 2022-2024. Υπάρχουν πέντε διαθέσιμες θέσεις: Διαχείριση και υποστήριξη εκδηλώσεων Ανάθεση-Εκπρόσωπος_Οικονομική διαχείριση Ανάθεση-Advert_Γενική διοικητική υποστήριξη Ανάθεση-Advert_εσωτερική επιχειρησιακή υποστήριξη Ανάθεση-Advert_Διαχείριση έργων_τελική

  [Read more]
 • Νέος διαγωνισμός για εφαρμογή συλλογής δεδομένων

  19 Oct, 2021

  Το έργο Europe Marine Transborder Transect for the monitoring of macro fauna and anthropogenic pressures (Europe-MTT 2021) έχει ως στόχο να ξεκινήσει μια διαδικασία που θα καταλήξει σε κοινές ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για την παρακολούθηση των κητωδών και των θαλάσσιων χελωνών και των απειλών τους, όπως το πλαστικό και η θαλάσσια κυκλοφορία, στο πλαίσιο της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική, χρησιμοποιώντας μεγάλα σκάφη ως πλατφόρμες παρατήρησης.

  [Read more]
 • Πρόσκληση για μελέτες περιπτώσεων MPE και πλύση εδάφους

  18 Oct, 2021

  Το 2021, το Water and Land Remediation θα συλλέξει μελέτες περιπτώσεων για την εκχύλιση πολλαπλών φάσεων (MPE) και την πλύση εδάφους. Όποιος ενδιαφέρεται να μοιραστεί τα αποτελέσματα της εφαρμογής μιας από τις δύο αναφερόμενες τεχνολογίες, καλείται να τα υποβάλει σύμφωνα με τους ακόλουθους τύπους σε MS word (όχι pdf) το αργότερο έως τις 15 Δεκεμβρίου 2021 στη διεύθυνση marco.falconi@impel.eu με θέμα "MPE Case Study" ή "Soil Washing Case Study". Εάν έχετε πολλαπλές μελέτες περίπτωσης, ετοιμάστε και στείλτε διαφορετικά αρχεία, ώστε να είναι ευκολότερη η επεξεργασία τους. Θα συμπεριληφθείτε ως "Συντελεστές".

  [Read more]
 • Αποτελέσματα του διαδικτυακού εργαστηρίου για την αυτοπαρακολούθηση των εκπομπών αερίων ρύπων από τους φορείς εκμετάλλευσης: "Η μεγαλύτερη εστίαση και η ανταλλαγή καλών πρακτικών είναι το κλειδί"

  12 Oct, 2021

  Στις 28 Σεπτεμβρίου και στις 11 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό εργαστήριο σχετικά με την αυτοπαρακολούθηση των εκπομπών αερίων ρύπων από τους φορείς εκμετάλλευσης, στο πλαίσιο του έργου IMPEL Supporting IED Implementation 2021-2024, το οποίο διοργανώθηκε από κοινού από την ARPA Sardegna (Ιταλία) και την IGAMAOT (Πορτογαλία). Το εργαστήριο επικεντρώθηκε σε σημαντικά θέματα, όπως η αυτοπαρακολούθηση των φορέων εκμετάλλευσης, στις εκπομπές αερίων ρύπων, συνεχείς και μη συνεχείς, ιδίως στην αξιοπιστία της αυτοπαρακολούθησης και της αναφοράς της από τους φορείς εκμετάλλευσης (κάτοχοι καθήκοντος).

  [Read more]
 • Εργαστήρια αυτοελέγχου και υποβολής εκθέσεων

  27 Sep, 2021

  Στις 28 Σεπτεμβρίου και στις 11 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά εργαστήρια για την αυτοπαρακολούθηση των εκπομπών αερίων ρύπων από τους φορείς εκμετάλλευσης, τα οποία διοργανώνονται από το έργο IMPEL του IED Implementation. Τα εργαστήρια θα επικεντρωθούν στον αυτοέλεγχο του φορέα εκμετάλλευσης, στις εκπομπές στον αέρα, συνεχείς και μη συνεχείς, με έμφαση στην αξιοπιστία του αυτοελέγχου και της αναφοράς του από τους φορείς εκμετάλλευσης (κάτοχοι καθήκοντος).

  [Read more]
 • 21η Γενική Συνέλευση IMPEL - Λισαβόνα

  12 Jul, 2021

  Η 21η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) της IMPEL πραγματοποιήθηκε ουσιαστικά μεταξύ 29-30 Ιουνίου 2021. Συμμετείχαν πάνω από 80 μέλη και εμπειρογνώμονες. Της ΓΣ προήδρευαν ο κ. José Brito e Silva, γενικός επιθεωρητής της IGAMAOT, η κ. Ana Garcia, πορτογαλική συντονίστρια της IMPEL από την IGAMAOT και η πρόεδρος της IMPEL, κ. Kristina Rabe. Η ΓΣ επικεντρώθηκε κυρίως στη συμφωνία των προτάσεων μεταρρύθμισης της διακυβέρνησης και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων για το δίκτυο.

  [Read more]
 • ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE PROWhiBIT

  01 Jul, 2021

  Το PROWhiBIT είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE και έχει ως πρωταρχικό στόχο να συμβάλει στη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία, στις αρχές και τους στόχους της διαχείρισης αποβλήτων και στην πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διάσπαση του περιβαλλοντικού εγκλήματος κατά των αποβλήτων. Στο πλαίσιο του έργου υπάρχει η ανάγκη να "αναφερθεί η τρέχουσα κατάσταση σε διεθνές επίπεδο για το Έγκλημα κατά των Περιβαλλοντικών Αποβλήτων (EWC)".

  [Read more]

Subscribe to our newsletter