IMPEL Logo

IMPEL projects

  Reset filters

  1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  1999 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2024
  Νερό και γη Οριζόντια εργαλεία και προσεγγίσεις Προστασία της φύσης Απόβλητα και TFS Βιομηχανία και αέρας
  Συνεχής Ολοκληρωμένο

  Filter by tags

  good practice water

  Sector

  soil

  action

  enforcement

  topic/legislation

  Waste Shipments Directive
 • Αποκατάσταση νερού και εδάφους

  Tags: water

  2021

  Συνεχής

  Η διαχείριση των μολυσμένων χώρων είναι μια διαδικασία που εξελίσσεται με διαφορετικές ταχύτητες στα κράτη μέλη. Αυτό οφείλεται εν μέρει στη διαφορετική νομοθεσία που σημαίνει διαφορετικούς ορισμούς, όπως για παράδειγμα "δυνητικά μολυσμένοι χώροι", "μολυσμένοι χώροι", "αποκατεστημένοι χώροι". Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή-ΚΕρΚ ξεκίνησε μια πρωτοβουλία με το δίκτυο EEA-EIONET για την εξεύρεση κοινών ορισμών και μια έρευνα στα κράτη μέλη το 2018 (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/statuslocal-soil-contamination-europe-revision-indicator-progress-management-contaminated-sites), η οποία κατέληξε στον ορισμό 6 καταστάσεων χώρων.

  [Read more]
 • Πρόκληση εφαρμογής 2021

  2021

  Ολοκληρωμένο

  Το IMPEL διεξήγαγε μερικές παρόμοιες έρευνες τα τελευταία χρόνια, οι οποίες έδωσαν πολλές χρήσιμες πληροφορίες. Η κατάσταση, ωστόσο, έχει αλλάξει δραματικά με την κήρυξη έκτακτης ανάγκης για το κλίμα από πολλές χώρες, την τεράστια αύξηση της ευαισθητοποίησης για τα πλαστικά και την παγκόσμια μείωση της βιοποικιλότητας. Η κατάσταση αυτή έχει επιδεινωθεί σημαντικά από τη συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19, η οποία έχει εκτροχιάσει σημαντικά τα ρυθμιστικά προγράμματα και θα επηρεάσει τελικά τους προϋπολογισμούς του δημόσιου τομέα και τα οικονομικά εκείνων που αναμένεται να συμμορφωθούν με την περιβαλλοντική νομοθεσία. Η εργασία αυτή είναι απαραίτητη για τον πλήρη προσδιορισμό και την ποσοτικοποίηση αυτών των αναδυόμενων προκλήσεων και την προσπάθεια ανάδειξης ευκαιριών και λύσεων για την υποστήριξη της ρυθμιστικής κοινότητας. Το έργο θα ενημερώσει επίσης άμεσα για τη δημιουργία πολυετούς στρατηγικού σχεδίου για το 2022 και μετά.

  [Read more]
 • Πρόγραμμα ομπρέλα έκτακτης ανάγκης για το κλίμα

  2021

  Συνεχής

  Η κήρυξη έκτακτης ανάγκης για το κλίμα (καθώς και η αυξανόμενη συνειδητοποίηση των επιπτώσεων του πλαστικού, η μείωση της βιοποικιλότητας και τώρα οι επιπτώσεις μιας παγκόσμιας πανδημίας και η πιθανή πράσινη ανάκαμψη) έχουν βαθύτατο αντίκτυπο στην πολιτική, στον τρόπο που ρυθμίζουμε και σε αυτούς που ρυθμίζουμε. Οι πιέσεις για τη συμβολή στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, τη μείωση του άνθρακα ή την υποστήριξη της πράσινης ανάκαμψης αυξάνονται, ωστόσο λίγες ρυθμιστικές αρχές διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία για να αρχίσουν να αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα. Το πρόγραμμα αυτό ελπίζει να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα με τον σχεδιασμό εργαλείων και προσεγγίσεων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ρυθμιστικές αρχές για να αντιμετωπίσουν αυτές τις αναδυόμενες προκλήσεις. Προτείνεται η κατάρτιση ενός προγράμματος εργασίας που θα καλύπτει την περίοδο 2021-2024.

  [Read more]
 • Μίνι συνέδριο IMPEL για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης

  2022

  Ολοκληρωμένο

  Οι γνώσεις σχετικά με την επιτυχή εφαρμογή πολλών ρυθμιστικών εργαλείων επιβολής είναι συχνά περιορισμένες στη ρυθμιστική κοινότητα. Η ικανότητα προβολής αυτών των εργαλείων και προσεγγίσεων είναι απαραίτητη για να βοηθηθούν οι ρυθμιστικοί φορείς να γίνουν πιο αποτελεσματικοί και αποδοτικοί και να προσφέρουν τελικά υψηλά επίπεδα προστασίας του περιβάλλοντος.

  [Read more]
 • Το έργο Big/Little TFS

  2021

  Συνεχής

  Κατά τη διάρκεια αρκετών ετών και πολλαπλών έργων IMPEL, οι εμπνευστές του έργου διαπίστωσαν ότι πολλοί επιθεωρητές ΤΧΣ είχαν μαζί χιλιάδες επιθεωρήσεις στον τομέα της ΤΧΣ. Όλες αυτές οι επιθεωρήσεις κατέληξαν σε εκτεταμένη γνώση της νομοθεσίας που συνδέεται με τις φυσικές επιθεωρήσεις των διασυνοριακών μεταφορών αποβλήτων. Ωστόσο, παρά τις διάφορες νομοθετικές αλλαγές και τις αναθεωρήσεις της νομοθεσίας, εξακολουθεί να λείπει η σύνδεση μεταξύ των νομοθετών και των επιθεωρητών στο πεδίο όσον αφορά ορισμένες λεπτομέρειες της νομοθεσίας. Αυτές οι "λεπτομέρειες" θα μπορούσαν να είναι εκεί όπου υπάρχουν ορισμένες προθέσεις με τη νομοθεσία, αλλά λόγω της αποσύνδεσης λόγω των μακρών γραμμών επικοινωνίας και των πολλών οργανισμών μεταξύ των νομοθετών σε επίπεδο ΕΕ και των επιθεωρητών του ΤΧΣ και του επιπέδου του οποίου αυτές οι "λεπτομέρειες" δεν θα μπορούσαν να αναφερθούν υψηλότερα στις προτεραιότητες κάθε έθνους προς την Επιτροπή, δεδομένου ότι είναι ακριβώς αυτό, "λεπτομέρειες".

  [Read more]
 • Αντιμετώπιση των παράνομων γεωτρήσεων και αντλήσεων υπόγειων υδάτων (TIGDA)

  2021

  Συνεχής

  Τα υπόγεια ύδατα είναι και παραμένουν ένας πολύτιμος πόρος για το περιβάλλον και τις διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι περιβαλλοντικές και ανθρωπογενείς πιέσεις στον πόρο αυτό περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: κλιματική αλλαγή (ξηρασία, πλημμύρες κ.λπ.), (υπερβολική) άντληση και ρύπανση (σημειακή και διάχυτη). Η επαναχρησιμοποίηση του νερού, η απομόνωση του νερού και η διήθηση είναι μερικά από τα πιθανά μέτρα για τη μείωση των αναγκών μας σε φρέσκα υπόγεια ύδατα, καθώς και για την αναπλήρωση της αποθήκευσής τους. Παρ' όλα αυτά, οι γεωτρήσεις και η άντληση υπόγειων υδάτων θα παραμείνουν απαραίτητες για διάφορους σκοπούς. Η έλλειψη υπόγειων υδάτων δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικό πρόβλημα για τις άνυδρες ή μεσογειακές χώρες. Οι πρόσφατες παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας έχουν επανειλημμένα καταστήσει σαφές ότι τα αποθέματα υπόγειων υδάτων πρέπει να διαχειρίζονται προσεκτικά (απόληψη καθώς και αναπλήρωση) σε όλα τα κράτη μέλη και τις χώρες της Ευρώπης.

  [Read more]
 • BIOVAL - Υπολογισμός ανάκτησης οικοσυστημάτων

  2020

  Συνεχής

  Εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη ευαισθητοποίησης σχετικά με τον αντίκτυπο του εγκλήματος κατά της άγριας ζωής στα οικοσυστήματα και τα προστατευόμενα είδη. Ο τρόπος υπολογισμού αυτής της ζημίας ώστε να καταστεί χρήσιμο και αξιόπιστο εργαλείο κατά τη διάρκεια της δίωξης και κατά τη διάρκεια των δικαστικών υποθέσεων είναι ένα θέμα που πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω. Υπάρχουν ήδη ορισμένα καλά παραδείγματα. Για παράδειγμα, στη Φινλανδία ο εισαγγελέας είναι υποχρεωμένος να εργάζεται με έναν "τιμοκατάλογο" που υπολογίζει τη ζημία στα οικοσυστήματα και τα προστατευόμενα είδη. Αυτό ποικίλλει από μικρότερες παραβάσεις έως εγκλήματα κατά της άγριας ζωής όπου εμπλέκονται βαριά απειλούμενα είδη.

  [Read more]
 • Ευρώπη Θαλάσσια διασυνοριακή τομή

  2020

  Συνεχής

  Εδώ και πολλά χρόνια, διάφοροι ερευνητικοί φορείς εργάζονται για την παρακολούθηση των κητωδών χρησιμοποιώντας μεγάλα σκάφη και οχηματαγωγά πλοία ως πλατφόρμα παρατηρήσεων. Τα δύο κύρια ευρωπαϊκά δίκτυα είναι το FLT MED NETwork υπό την ηγεσία του ISPRA και το Atlantic Network υπό την ηγεσία του ORCA (το οποίο δημοσιεύει κάθε χρόνο την "κατάσταση των ευρωπαϊκών κητωδών"). Τα δίκτυα επεκτείνονται και στις νότιες χώρες της Μεσογείου (όπως η Τυνησία και το Μαρόκο). Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να συναντηθούν όλοι οι επικεφαλής των ομάδων των διαφόρων ερευνητικών φορέων και να ενισχύσουν τη συνεργασία, τις βέλτιστες πρακτικές και τη βελτίωση του κοινού πρωτοκόλλου έρευνας και παρακολούθησης, καθώς και να επεκτείνουν την κάλυψη των ερευνών.

  [Read more]
 • Στρατηγική συνεργασία δικτύων

  2020

  Συνεχής

  Ένα μεγάλο μέρος των εργασιών του συμπλέγματος IMPEL Waste & TFS επικεντρώνεται στη συμμόρφωση της διασυνοριακής διακίνησης αποβλήτων. Επειδή ένας μεγάλος όγκος μεταφορών αποβλήτων προορίζεται για χώρες εκτός Ευρώπης, είναι σημαντικό να υπάρχουν καλές επαφές με τις αρχές αυτών των χωρών προορισμού. Τα περισσότερα μέλη του IMPEL έχουν ελάχιστες επαφές με αυτές τις μακρινές χώρες. Η περιβαλλοντική ζημία, όπως η απόρριψη ηλεκτρονικών αποβλήτων στην Αφρική και η απόρριψη πλαστικών στην Ασία, είναι δυστυχώς αρκετά συχνή και βλέπουμε να λαμβάνει χώρα ένας μεγάλος αριθμός δομικών παράνομων διακινήσεων. Η αγορά είναι δυναμική και ως αποτέλεσμα των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων, όπως η απαγόρευση εισαγωγών στην Κίνα και οι ευρωπαϊκές αρχές αγωνίζονται να παρακολουθήσουν την κατάσταση στην πράξη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η διεθνής συνεργασία είναι απαραίτητη.

  [Read more]
 • Αναστροφή της τάσης στη ρύπανση των υπόγειων υδάτων

  2020

  Συνεχής

  Art. 4 της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα (ΟΠΥ) υποχρεώνει τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων, να προστατεύουν, να βελτιώνουν και να αποκαθιστούν όλα τα υπόγεια ύδατα με στόχο την επίτευξη καλής κατάστασης των υπόγειων υδάτων έως τον Δεκέμβριο του 2015 και να εφαρμόζουν τα αναγκαία μέτρα για την αντιστροφή κάθε σημαντικής και διαρκούς ανοδικής τάσης στη συγκέντρωση ρύπων. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, το 2015 το 25 % των υπόγειων υδάτινων σωμάτων στην ΕΕ (και π.χ. το 36 % στη Γερμανία) βρίσκονταν σε κακή χημική κατάσταση, κυρίως λόγω της ρύπανσης με νιτρικά και φυτοφάρμακα από τη γεωργία. Επιπλέον, σύμφωνα με έκθεση του ΕΟΠ του 2018, η συνολική έκταση των υπόγειων υδάτινων σωμάτων με διαπιστωμένη ανοδική τάση ρύπανσης εξακολουθεί να είναι σχεδόν διπλάσια από την έκταση με αντιστροφή της τάσης (9,9 % έναντι 5,9 % της έκτασης).

  [Read more]

Subscribe to our newsletter