IMPEL Logo

Σύγκριση των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των περιβαλλοντικών διοικητικών προστίμων

2007

Ολοκληρωμένο

Περιγραφή και στόχοι του έργου

Τα διοικητικά πρόστιμα είναι διαθέσιμα σε όλες σχεδόν τις χώρες που απάντησαν. Έχοντας ως αφετηρία ότι η ανάπτυξη και η παρούσα κατάσταση του σχετικού διοικητικού νομοθετικού πλαισίου διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, τα διοικητικά πρόστιμα εφαρμόζονται με διαφορετική λογική και μεθοδολογία.

Αυτό το έργο εξέτασε τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη για τον υπολογισμό των προστίμων τους.

Γενικά, στην πλειονότητα των χωρών εφαρμόζονται μεταβλητά διοικητικά πρόστιμα, ενώ σε ορισμένες άλλες, υπάρχουν και σταθερά διοικητικά πρόστιμα. Σε όλες τις περιπτώσεις, η σχετική νομοθεσία καθορίζει τα όρια αυτών των προστίμων, στις περισσότερες περιπτώσεις παρέχοντας τις ανώτερες και κατώτερες τιμές, οι οποίες διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών. Παράλληλα, τα διοικητικά πρόστιμα παρατηρούνται σε διάφορες μορφές – ορισμούς, ανάλογα με την περίπτωση, τις περιστάσεις και την πρακτική. Τα διοικητικά πρόστιμα είναι δυνατόν να επιβληθούν τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα.

Μεγάλη ποικιλία παραγόντων λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των μεταβλητών διοικητικών προστίμων. Ορισμένοι από αυτούς εφαρμόζονται σχεδόν σε όλα τα ΚΜ, δεδομένου ότι θεωρούνται οι πιο κρίσιμοι και αντιπροσωπευτικοί για την αποτίμηση της περιβαλλοντικής παράβασης.

 

Number: 2007/17 – Status: Ολοκληρωμένο – Period: 2007 – Topic: Οριζόντια εργαλεία και προσεγγίσεις - Tags:

Subscribe to our newsletter