IMPEL Logo

Πρόγραμμα σύγκρισης για την εφαρμογή και την επιβολή των προτύπων ποιότητας του αέρα σε σχέση με τις βιομηχανικές ατμοσφαιρικές εκπομπές (PIAQ), φάση Ι - ΙΙ

2010 - 2011

Ολοκληρωμένο

Περιγραφή και στόχοι του έργου

Η οδηγία για την ποιότητα του αέρα και οι θυγατρικές της οδηγίες έχουν εφαρμοστεί στα κράτη μέλη της ΕΕ τα τελευταία χρόνια. Το 2007, ένα προηγούμενο έργο IMPEL (με επικεφαλής εταίρο την Αυστρία) κατέστησε δυνατή την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με την αδειοδότηση εγκαταστάσεων σε ζώνες με ατμοσφαιρική ρύπανση, βάσει έρευνας σε ορισμένα κράτη μέλη. Μια μελέτη περιορισμένης εμβέλειας το 2009 έδειξε ότι οι οδηγίες εφαρμόστηκαν στην πράξη με διαφορετικούς τρόπους σε διάφορα κράτη μέλη του IMPEL. Οι επαφές μεταξύ εμπειρογνωμόνων σε αυτές τις χώρες επιβεβαίωσαν διαφορές, που οδηγούν σε διαφορετικές δραστηριότητες διαχείρισης της ποιότητας του αέρα όσον αφορά την αδειοδότηση και την επιβολή της εφαρμογής των τομέων των βιομηχανιών, της κυκλοφορίας και της ναυτιλίας. Ωστόσο, δεν είναι πολλά γνωστά σχετικά με αυτές τις διαφορετικές δραστηριότητες και τις επιπτώσεις τους στην ίδια την ποιότητα του αέρα. Γνωρίζουμε, βέβαια, ότι η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα επηρεάζεται επίσης από την κυκλοφορία και τη ναυτιλία. Ωστόσο, το παρόν έργο περιορίστηκε στις βιομηχανικές εκπομπές, λαμβάνοντας υπόψη τον πυρήνα εστίασης του IMPEL και τον περιορισμένο χρόνο και τους διαθέσιμους πόρους.

Γενικά, είναι πολύ δύσκολο να συσχετιστούν οι εκπομπές μιας μεμονωμένης εγκατάστασης ή τοποθεσίας με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Η τοπική ποιότητα του αέρα βρίσκεται συχνά υπό πίεση σε περιοχές με συγκεντρώσεις μεγάλης βιομηχανίας. Αυτό εγείρει το ερώτημα κατά πόσον μια πρόσθετη εταιρεία σε τέτοιες περιοχές θα έχει πρόσθετη σημαντική επίδραση στην τοπική ποιότητα του αέρα ή στα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών. Και επίσης ποιες στρατηγικές αδειοδότησης, ελέγχου ή επιβολής θα οδηγούσαν στην καλύτερη ποιότητα του αέρα.

Φάση Ι

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να προσδιοριστούν οι βέλτιστες πρακτικές στην εφαρμογή (εφαρμογή, έλεγχος και επιβολή) των οδηγιών της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα σε σχέση με τις βιομηχανικές εκπομπές αέρα. Οι στόχοι θα επιτευχθούν με:

  • Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή των οδηγιών για την ποιότητα του αέρα σε σχέση με τις βιομηχανικές αέριες εκπομπές μέσω ερωτηματολογίου και εργαστηρίου.
  • Προσδιορισμός των βέλτιστων πρακτικών στον έλεγχο και την επιβολή και των επιπτώσεών τους στις εκπομπές ανά κύριο τομέα της βιομηχανίας.
  • Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαφόρων πρακτικών, σχεδίων και προγραμμάτων στην ποιότητα του αέρα του περιβάλλοντος.
    Προσδιορισμός κοινών βέλτιστων πρακτικών της ΕΕ.
  • Η διάθεση αυτών των βέλτιστων πρακτικών σε όλα τα κράτη μέλη του IMPEL.
  • Σύνταξη έκθεσης του έργου που θα περιέχει ευρήματα, συμπεράσματα και συστάσεις.

 

Φάση ΙΙ

Το IMPEL αποσκοπεί στη βελτίωση της εφαρμογής και της επιβολής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από τα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο αυτού του έργου τα κράτη μέλη θα εντείνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν την εμπειρογνωμοσύνη τους και τις καλές πρακτικές εφαρμογής (έλεγχος και επιβολή) των οδηγιών για την ποιότητα του αέρα στην πράξη. Ενώ η φάση 1 επικεντρώθηκε περισσότερο στην ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σε βασικά ρυθμιστικά θέματα, η φάση 2 του έργου αποσκοπεί στον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών στον έλεγχο και την επιβολή της νομοθεσίας στις βιομηχανίες, που εκτελούνται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, βελτιώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις χώρες μέλη του IMPEL. Οι εκπομπές από τη βιομηχανία, την κυκλοφορία και τη ναυτιλία συμβάλλουν στη διαφορετική ποιότητα του αέρα στις χώρες της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτού του έργου PIAQ η εστίαση ήταν στις βιομηχανικές πηγές σε χώρες με μεγαλύτερες ζώνες βιομηχανικής δραστηριότητας.

 

Number: 2010/07 - 2011/03 – Status: Ολοκληρωμένο – Period: 2010 - 2011 – Topic: Βιομηχανία και αέρας - Tags:

Subscribe to our newsletter