IMPEL Logo

Διασφάλιση της συμμόρφωσης μέσω συστημάτων διαχείρισης της εταιρικής συμμόρφωσης

2011

Ολοκληρωμένο

Περιγραφή και στόχοι του έργου

Σε πολλές χώρες οι βιομηχανικές εταιρείες εποπτεύονται από τις αρχές οι οποίες διενεργούν τακτικά επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις και άλλους “παραδοσιακούς” ελέγχους συμμόρφωσης, όπως η αξιολόγηση των εκθέσεων εκπομπών. Πόσο αποτελεσματικές και αποδοτικές είναι όμως αυτές οι δραστηριότητες εποπτείας που είναι προσανατολισμένες στις εκροές όσον αφορά την επίτευξη καλής συμμόρφωσης με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς ή ακόμη και περιβαλλοντικών επιδόσεων πέραν της συμμόρφωσης;
Προηγούμενα έργα IMPEL έδειξαν ότι η έξυπνη χρήση της ικανότητας των εταιρειών να ελέγχουν τους κινδύνους τους με τη χρήση συστημάτων διαχείρισης μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της δημόσιας εποπτείας. Αυτό φαίνεται να ισχύει ιδιαίτερα για σχετικά μεγάλες και πολύπλοκες εταιρείες, των οποίων οι διαδικασίες είναι δυνητικά επικίνδυνες για το περιβάλλον. Υπάρχουν αρκετά ισχυρές ενδείξεις ότι, εάν η εποπτεία χρησιμοποιεί τα ΣΠΔ/ΣΔΠ υπό τις κατάλληλες συνθήκες και με τον κατάλληλο τρόπο, μπορούν να επιτευχθούν οι ακόλουθοι δύο στόχοι:

 1. Η εποπτεία μπορεί να προσαρμοστεί αποτελεσματικά στο επίπεδο των επιδόσεων συμμόρφωσης που έχει επιτύχει μια εταιρεία, εάν το επίπεδο αυτό υποστηρίζεται από εμπειρικά στοιχεία που βασίζονται σε δεδομένα σχετικά με τις επιδόσεις συμμόρφωσης, τα οποία είναι διαθέσιμα στις αρμόδιες εποπτικές αρχές στα κράτη μέλη της ΕΕ.
 2. Στρατηγικές και μέσα ενθάρρυνσης των εταιρειών να βελτιώσουν τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις και τη διαχείριση κινδύνων με διαρθρωτικό και βιώσιμο τρόπο.

Φάση Ι

Το πρώτο έργο ξεκίνησε το 2011. Τα αποτελέσματα παρέχουν το αποτέλεσμα μιας έρευνας σχετικά με τις διεθνείς ευκαιρίες και τη μάθηση για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης μέσω των συστημάτων διαχείρισης της συμμόρφωσης των εταιρειών (CMS). Τα εταιρικά CMS ορίζονται ως εταιρικά συστήματα εσωτερικού ελέγχου τα οποία στοχεύουν ρητά και περιέχουν συγκεκριμένες διατάξεις για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της εταιρείας με όλες τις σχετικές απαιτήσεις αδειών και άλλες νομικές απαιτήσεις. Στην έκθεση δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στα πρότυπα συστημάτων για τα CMS, το EMAS και το ISO 14001. Το EMAS βασίζεται στον κανονισμό 1221/2009 της ΕΕ.
Οι στόχοι του έργου ήταν:

 1. Ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σχετικά με τη χρήση των εταιρικών CMS ως εργαλείο για τη διασφάλιση της νομικής
  συμμόρφωσης και τον εντοπισμό ορθών πρακτικών;
 2. Ο προσδιορισμός των κριτηρίων για τα κατάλληλα CMS;
 3. Αναζήτηση πιθανών τρόπων σύνδεσης των CMS με την αδειοδότηση και την εποπτεία.

Στους συμμετέχοντες στο έργο υπάρχει ισχυρή συναίνεση ότι η έξυπνη χρήση της ικανότητας των
επιχειρήσεων να ελέγχουν τους κινδύνους τους με τη χρήση συστημάτων διαχείρισης μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην
αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της δημόσιας εποπτείας. Αυτό φαίνεται να ισχύει ιδιαίτερα για σχετικά μεγάλες και
πολύπλοκες εταιρείες, των οποίων οι διαδικασίες είναι δυνητικά επικίνδυνες για το περιβάλλον. Υπάρχουν αρκετά ισχυρές
ενδείξεις ότι, εάν η εποπτεία χρησιμοποιεί τα ΣΔΠ υπό τις κατάλληλες συνθήκες και με τον κατάλληλο τρόπο, μπορούν να επιτευχθούν οι
ακόλουθοι δύο στόχοι:

 • Η εποπτεία μπορεί να προσαρμοστεί αποτελεσματικά στο επίπεδο ελέγχου που έχει επιτύχει μια επιχείρηση
  και;
 • Οι εταιρείες ενθαρρύνονται να βελτιώσουν την κανονιστική συμμόρφωση και τη διαχείριση των κινδύνων με
  δομικό και βιώσιμο τρόπο.

Φάση ΙΙ

Η δεύτερη φάση αξιοποιεί το κύριο συμπέρασμα του εν λόγω έργου ότι η ικανότητα των εταιρειών να ελέγχουν τους κινδύνους τους με τη χρήση συστημάτων διαχείρισης μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της δημόσιας εποπτείας. Αυτό φαίνεται να ισχύει ιδιαίτερα για τις σχετικά μεγάλες και πολύπλοκες εταιρείες των οποίων οι διαδικασίες είναι δυνητικά επικίνδυνες για το περιβάλλον. Υπάρχουν αρκετά ισχυρές ενδείξεις ότι, εάν η εποπτεία χρησιμοποιεί τα CMS υπό τις κατάλληλες συνθήκες και με τον κατάλληλο τρόπο, μπορούν να επιτευχθούν οι ακόλουθοι δύο στόχοι:

 1. Η εποπτεία μπορεί να προσαρμοστεί αποτελεσματικά στο επίπεδο ελέγχου που έχει επιτύχει μια εταιρεία και;
 2. Οι εταιρείες ενθαρρύνονται να βελτιώσουν τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές διατάξεις και τη διαχείριση των κινδύνων με διαρθρωτικό και βιώσιμο τρόπο.

Στόχος του παρόντος έργου είναι να απαντήσει στα ακόλουθα:

 • Πώς αξιολογούμε τις επιδόσεις σε σχέση με τα τυποποιημένα κριτήρια για ένα αποτελεσματικό CMS (συμπεριλαμβανομένης της πραγματολογικής παραγωγής);
 • Πώς δίνουμε ένα μέτρο στο επίπεδο εμπιστοσύνης στο CMS;
 • Πώς διαφοροποιούμε τις ενέργειές μας ως συνέπεια των διαπιστωμένων διαφορών στα CMS;

Το έργο ασχολείται με την ολοκληρωμένη προσέγγιση της εποπτείας όπου (α) καθορίζεται το σύστημα διαχείρισης της συμμόρφωσης, (β) προσαρμόζεται ανάλογα η ποιότητα και η ποσότητα της εποπτείας και (γ) τελειοποιείται η στρατηγική επιβολής και επιβολής κυρώσεων.

Φάση ΙΙΙ

Στα προηγούμενα έργα του IMPEL (2011, 2013-2014) σχετικά με τη διασφάλιση της συμμόρφωσης μέσω συστημάτων διαχείρισης της συμμόρφωσης των εταιρειών, ανακαλύπτουμε υπό ποιες προϋποθέσεις τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠΔ) όπως το EMAS μπορούν να οδηγήσουν σε καλύτερο ρεκόρ συμμόρφωσης και σε καλύτερες περιβαλλοντικές επιδόσεις. Το 2014 παραδίδεται μια καθοδήγηση για την εποπτεία των ΣΔΑΤ. Αυτή η Καθοδήγηση είναι ένα πρακτικό (ψηφιακό) εργαλείο/διάγραμμα ροής για τον επόπτη και την Αρχή Επιθεώρησης, ώστε να τους βοηθήσει να αποφασίσουν πότε και πώς μπορεί να εφαρμοστεί η εποπτεία του CMS. Οι πληροφορίες για το υπόβαθρο της εργασίας με αυτό το εργαλείο και το αποτέλεσμα του συνολικού έργου καθορίζονται στην Έκθεση Διασφάλιση της συμμόρφωσης μέσω συστημάτων εταιρικής συμμόρφωσης/περιβαλλοντικής διαχείρισης (CMS).

Σχετικά αρχεία/πληροφορίες

 

 

Number: 2011/04 - 2013/15 - 2014/16 - 2015/19 - 2016/19 – Status: Ολοκληρωμένο – Period: 2011 – Topic: Οριζόντια εργαλεία και προσεγγίσεις - Tags:

Subscribe to our newsletter