IMPEL Logo

Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών συμβάντων και έκτακτης ανάγκης

2018

Ολοκληρωμένο

Περιγραφή και στόχοι του έργου

Υπάρχει μια ποικιλία εθνικών νόμων και κανονισμών που απαιτούν από τους φορείς εκμετάλλευσης να θέτουν σε εφαρμογή σχέδια και ρυθμίσεις για την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση περιβαλλοντικών ζημιών ως αποτέλεσμα φυσικών και τεχνολογικών συμβάντων. Οι οργανισμοί προστασίας του περιβάλλοντος λειτουργούν επίσης βάσει ποικίλων καθηκόντων και απαιτήσεων για να βοηθήσουν τους φορείς εκμετάλλευσης να προλαμβάνουν συμβάντα και να σχεδιάζουν και να εκτελούν την αντιμετώπιση συμβάντων και έκτακτης ανάγκης. Αυτή η ποικιλομορφία καθηκόντων και απαιτήσεων είναι πιθανό να έχει οδηγήσει σε ασυνεπείς ρυθμίσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών συμβάντων.

Το έργο αυτό αποτελεί ευκαιρία για τον εντοπισμό, την εκμάθηση και τη διευκόλυνση της εφαρμογής σε όλες τις ΣΟΕΣ της ΕΕ των βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών συμβάντων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Αυτό, με τη σειρά του, θα προσφέρει μεγαλύτερη προστασία στο περιβάλλον στην Ευρώπη, ιδίως όταν είναι δυνατόν να υπάρξουν διασυνοριακές επιπτώσεις, και θα συμβάλει στη διασφάλιση αποτελεσματικότερης αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας μετά από ένα συμβάν.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

  • Μια μελέτη γραφείου των ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών συμβάντων και έκτακτων αναγκών σε επιλεγμένες ΣΟΕΣ στην ΕΕ και πέραν αυτής για τον προσδιορισμό του τρέχοντος φάσματος πρακτικών και των βασικών στοιχείων των υφιστάμενων ρυθμίσεων.
  • Ανάπτυξη ενός απλού ερωτηματολογίου που θα προσδιορίζει ποιες ρυθμίσεις αντιμετώπισης περιστατικών και έκτακτης ανάγκης εφαρμόζονται ήδη στις ΣΟΕΣ στην Ευρώπη και πέραν αυτής.
  • Έκδοση περιπτωσιολογικών μελετών βέλτιστης πρακτικής, καθώς και καθοδήγηση με βάση τα βασικά συστατικά στοιχεία, για διάδοση σε διάφορες μορφές στις ΣΟΕΣ της ΕΕ για την ενθάρρυνση και την ενημέρωση σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές. Προσδιορισμός ευκαιριών για προσωπική επικοινωνία των ευρημάτων του έργου και των κατευθυντήριων γραμμών βέλτιστης πρακτικής σε συλλογικούς εκπροσώπους των ΣΟΕΣ.

Number: 2018/19 - 2019/19 – Status: Ολοκληρωμένο – Period: 2018 – Topic: Οριζόντια εργαλεία και προσεγγίσεις - Tags:

Subscribe to our newsletter