IMPEL Logo

Ευρώπη Θαλάσσια διασυνοριακή τομή

2020

Συνεχής

Περιγραφή και στόχοι του έργου

Για πολλά χρόνια, διάφοροι ερευνητικοί φορείς εργάζονται για την παρακολούθηση των κητωδών χρησιμοποιώντας μεγάλα σκάφη και οχηματαγωγά πλοία ως πλατφόρμα παρατηρήσεων. Τα δύο κύρια ευρωπαϊκά δίκτυα είναι το FLT MED NETwork υπό την ηγεσία του ISPRA και το Atlantic Network υπό την ηγεσία του ORCA (το οποίο δημοσιεύει ετησίως την “κατάσταση των ευρωπαϊκών κητωδών”). Τα δίκτυα επεκτείνονται και στις νότιες χώρες της Μεσογείου (όπως η Τυνησία και το Μαρόκο). Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να συναντηθούν όλοι οι επικεφαλής των ομάδων των διαφόρων ερευνητικών φορέων και να ενισχύσουν τη συνεργασία, τις βέλτιστες πρακτικές και τη βελτίωση του κοινού πρωτοκόλλου έρευνας και παρακολούθησης, καθώς και την επέκταση της κάλυψης των ερευνών.

Ένα δίκτυο δημόσιων ερευνητικών ιδρυμάτων, μελών του IMPEL, του ιδιωτικού τομέα και ΜΚΟ θα έχουν την ευκαιρία να ενωθούν για να αυξήσουν την ικανότητα ενός πρωτοκόλλου παρακολούθησης για τη συλλογή περιβαλλοντικών δεδομένων που απαιτούνται για τις οδηγίες της ΕΕ που συνδέονται με τα υδάτινα οικοσυστήματα.

Κύριος στόχος του έργου είναι να συνδέσει τα δύο δίκτυα (Μεσογειακό και Ατλαντικό) επεκτείνοντας τα δίκτυα στις νότιες χώρες της Μεσογείου, προκειμένου να ενισχυθεί η εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην Ευρώπη.

Επιπλέον, μετά τα αποτελέσματα ενός έργου Interreg Med (MedSeaLitter στο οποίο η ISPRA ήταν εταίρος) δημοσιεύθηκαν νέες κατευθυντήριες γραμμές για την έρευνα των θαλάσσιων απορριμμάτων. Στόχος του έργου μας IMPEL θα ήταν επίσης να μεταφέρουμε τα αποτελέσματα στα δύο δίκτυα, και στους ερευνητικούς φορείς τους, ώστε να συλλέγουν από κοινού δεδομένα για τα κητώδη/χελώνες και τα θαλάσσια μακροσκοπικά απορρίμματα. Το πρωτόκολλο που αναπτύχθηκε για τα θαλάσσια απορρίμματα κοινοποιήθηκε στην ομάδα εργασίας του ΚΚΕρ για τα θαλάσσια απορρίμματα και θα δημοσιευθεί επίσης στις νέες κατευθυντήριες γραμμές του ΚΚΕρ για την παρακολούθηση των θαλάσσιων απορριμμάτων.

Αποτελέσματα

Αποτελέσματα θα είναι ένα κοινό αναθεωρημένο πρωτόκολλο (1η φάση) με σκοπό τη συλλογή δεδομένων για την κάλυψη των αναγκών των αναφερόμενων οδηγιών της ΕΕ (σε πρώτη φάση της ΟΠΘΠ) και της Περιφερειακής Σύμβασης για τις Θάλασσες, όπως δεδομένα σχετικά με τον κίνδυνο έκθεσης των ειδών στα πλαστικά απορρίμματα, ορίζοντας επίσης βασικές γραμμές για τα θαλάσσια απορρίμματα σε περιοχές ανοικτής θάλασσας. Τα αποτελέσματα θα ακολουθήσουν διάφορα μελλοντικά βήματα προκειμένου να υπάρξει ένα πλήρες πρωτόκολλο στο εγγύς μέλλον, το οποίο θα έχει επίσης βιώσει όλες τις φάσεις δοκιμών, διάδοσης και κεφαλαιοποίησης.

Το πακέτο εργασίας του 2021 έχει ως στόχο να καλύψει, μετά τη φάση σκαψίματος του έργου FLT Europe IMPEL 2020, όλα τα κενά στα διάφορα πρωτόκολλα παρακολούθησης, προκειμένου να τα τυποποιήσει και να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για την αποτελεσματική υποστήριξη της λήψης αποφάσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη και να ανταποκριθεί στην οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (MSFD) και στις άλλες περιβαλλοντικές οδηγίες της ΕΕ στο τμήμα των θαλάσσιων υδάτων.

Σχετικά αρχεία/πληροφορίες

  • Οδηγία για τα ενδιαιτήματα (92/43/ΕΟΚ).
  • Οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (2008/56/ΕΚ).
  • Νέα δέσμη οδηγιών για τα απόβλητα.
  • Οδηγία 2019/94/ΕΕ.
  • Σύμβαση για τις περιφερειακές θάλασσες (Βαρκελώνη και OSPAR).

Number: 2021/08-WP8, 2020/14 – Status: Συνεχής – Period: 2020 – Topic: Νερό και γη - Tags:

Subscribe to our newsletter