IMPEL Logo

Πρόκληση εφαρμογής - Ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων στο πρόγραμμα εργασίας του IMPEL.

2015 - 2017

Ολοκληρωμένο

Περιγραφή και στόχοι του έργου

Το IMPEL διεξήγαγε πρόσφατα μια μελέτη - "Προκλήσεις στην πρακτική εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ και πώς το IMPEL θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπισή τους" - η οποία περιλάμβανε μια έρευνα ερωτηματολογίου και μια έρευνα γραφείου για τον εντοπισμό των βασικών προκλήσεων εφαρμογής που αντιμετωπίζουν οι περιβαλλοντικές αρχές στις χώρες μέλη του. Αυτό παρείχε πολύ χρήσιμες πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην εστίαση των προγραμμάτων εργασίας του IMPEL για το μέλλον.

Περισσότερες εργασίες είναι τώρα απαραίτητες για την επεξεργασία της λεπτομερέστερης φύσης των προκλήσεων εφαρμογής που εντοπίστηκαν και για τη διερεύνηση οριζόντιων ζητημάτων και θεμάτων. Αυτό θα αποτελέσει πολύτιμη συμβολή για τον προσδιορισμό συγκεκριμένων προτεραιοτήτων για τις 5 ομάδες εμπειρογνωμόνων του IMPEL και για τη διαμόρφωση της πολυετούς στρατηγικής του IMPEL για το μέλλον.

Η εργασία αυτή βοηθά επίσης στον εντοπισμό προσωρινών ευκαιριών για τη βελτίωση της μεθοδολογίας της έρευνας και θα χρησιμεύσει ως σημαντική συμβολή σε ένα ειδικό έργο για το θέμα αυτό που θα διεξαχθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Η μεθοδολογία θα βοηθήσει τις χώρες και τους οργανισμούς να αναγνωρίσουν τις τάσεις και τις εξελίξεις στα εμπόδια κατά της εφαρμογής στα κράτη μέλη.

Το έργο αυτό είχε ως στόχο να επιτύχει τα εξής:
1. Καλύτερη κατανόηση των δεσμών μεταξύ των προκλήσεων εφαρμογής και των οριζόντιων θεμάτων και ζητημάτων.
2. Μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τις βαθύτερες αιτίες των προβλημάτων εφαρμογής και τα σημεία όπου εμφανίζονται, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο το IMPEL μπορεί να τα αντιμετωπίσει μέσω έργων και δραστηριοτήτων στο πρόγραμμα εργασίας του.
3. Ένα πρόγραμμα εργασίας με καλύτερη ιεράρχηση και στόχευση για τα επόμενα έτη με μεγαλύτερα οφέλη για τα μέλη του IMPEL που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
4. Τον εντοπισμό προσωρινών ευκαιριών για τη βελτίωση της μεθοδολογίας της έρευνας.

Φάση ΙΙ

Εκτελέστηκε μια μελέτη παρακολούθησης, καθώς απαιτήθηκε περαιτέρω εργασία για την επεξεργασία της λεπτομερέστερης φύσης των προκλήσεων εφαρμογής που εντοπίστηκαν και για τη διερεύνηση οριζόντιων ζητημάτων και θεμάτων. Αυτό θα αποτελούσε πολύτιμη συμβολή για τον προσδιορισμό συγκεκριμένων προτεραιοτήτων για τις 5 ομάδες εμπειρογνωμόνων του IMPEL και για τη διαμόρφωση της πολυετούς στρατηγικής του IMPEL για το μέλλον.

Η εργασία αυτή βοήθησε επίσης στον εντοπισμό προσωρινών ευκαιριών για τη βελτίωση της μεθοδολογίας της έρευνας και θα χρησιμεύσει ως σημαντική συμβολή σε ένα ειδικό έργο για το θέμα αυτό που θα διεξαχθεί σε μεταγενέστερο

Συνέχεια (2017)

Έγιναν πολλές συζητήσεις σχετικά με τις προκλήσεις εφαρμογής που αφορούν την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών. Το 7ο ΠΔΠ το ανέδειξε ως ένα από τα βασικά ζητήματα που πρέπει να βελτιωθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πλέον εκπονήσει επιμέρους "επισκοπήσεις περιβαλλοντικής εφαρμογής" για κάθε κράτος μέλος, στις οποίες χαρτογραφούνται τα δυνατά και αδύνατα σημεία της περιβαλλοντικής εφαρμογής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Η έρευνα που σχεδιάζεται ως βασικό εργαλείο για το παρόν έργο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη για να ελέγξουν τα γεγονότα, τους λόγους και τις πιθανές διορθώσεις για τα κενά που εντοπίζονται στην ΕΠΕ τους και μπορεί να παράσχει πρόσθετες χρήσιμες πληροφορίες για εθνικούς ή περιφερειακούς διαλόγους στο πλαίσιο αυτό.

Το IMPEL θα αποκτήσει πρόσθετη εικόνα για το πού και πώς να εστιάσει καλύτερα τις προσπάθειές του για να συμβάλει στη βελτίωση της εφαρμογής. Με την επανάληψη της έρευνας σχετικά με τα κενά εφαρμογής και τις πιθανές διορθωτικές ενέργειες του 2014, το έργο αυτό μπορεί επίσης να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις και τις εξελίξεις, συμβάλλοντας ως εκ τούτου στη βάση τεκμηρίωσης για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Στόχος είναι να εντοπιστούν οι προκλήσεις εφαρμογής που αντιμετωπίζουν τα μέλη του IMPEL το 2017 και να συγκριθούν με τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν το 2014. Οι διοικήσεις και τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το ερωτηματολόγιο θα πρέπει να αποκτήσουν μια γενική εικόνα για τις επιμέρους προκλήσεις εφαρμογής τους και να συλλέξουν ιδέες και απόψεις σχετικά με πιθανές διορθωτικές λύσεις. Το IMPEL θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα και τη σύγκρισή τους με τα δεδομένα του 2014 για να προσαρμόσει την εστίαση του προγράμματος εργασίας του σε βασικά ζητήματα, να εντοπίσει τάσεις και εξελίξεις και να υποστηρίξει τη διάδοση των καλύτερων διορθωτικών μέτρων κατά των προκλήσεων που μπορεί να επηρεάσει το δίκτυο.

Σχετικά αρχεία/πληροφορίες

 

 

Number: 2015/23 -2016/25 - 2017/27 – Status: Ολοκληρωμένο – Period: 2015 - 2017 – Topic: Οριζόντια εργαλεία και προσεγγίσεις - Tags:

Subscribe to our newsletter