IMPEL Logo

Σύνδεση της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές (IED) και του κανονισμού REACH, φάση Ι και ΙΙ

2013 - 2014

Ολοκληρωμένο

Περιγραφή και στόχοι του έργου

Φάση Ι

Στην οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές (IED) υπάρχουν πολλές αναφορές στις επικίνδυνες ουσίες και στους κινδύνους που απορρέουν από αυτές. Κατά συνέπεια, αξίζει να διερευνηθεί:

  • αν οι απαιτήσεις/υποχρεώσεις βάσει του κανονισμού REACH μπορούν να είναι χρήσιμες για τις εργασίες αδειοδότησης και επιθεώρησης;
  • ποιες αλλαγές στους μορφότυπους του κανονισμού REACH για την καταχώριση, τις αιτήσεις αδειοδότησης θα ήταν δυνατές, ώστε να είναι ακόμη πιο συμβατές και να παρέχουν προστιθέμενη αξία για την αδειοδότηση και την επιθεώρηση των ΔΔΑ,
    ποιες συνέπειες (συμπεριλαμβανομένων των θετικών αποτελεσμάτων) έχουν οι απαιτήσεις του κανονισμού REACH για τις δραστηριότητες αδειοδότησης και επιθεώρησης, και
  • πώς να βελτιωθούν οι συνέργειες και ο συμπληρωματικός χαρακτήρας μεταξύ αυτών των δύο νομοθετημάτων.

Το παρόν έργο διερεύνησε το ακόλουθο ερώτημα: Πώς οι υποχρεώσεις από τον κανονισμό REACH επηρεάζουν τα θεσμοθετημένα καθήκοντα του IED σχετικά με την αδειοδότηση και την επιθεώρηση;

Φάση ΙΙ

Η αξιολόγηση των διασυνδέσεων του κανονισμού REACH με τον IED κατά την πρώτη φάση του έργου, έδειξε ότι οι μεταγενέστεροι χρήστες/επιχειρηματίες μπορούν να επωφεληθούν από τις πληροφορίες που παράγονται βάσει του κανονισμού REACH και του IED για τη συμμόρφωση με τη διασταυρούμενη νομοθεσία σε πολλές διαφορετικές καταστάσεις. Υπάρχει ανάγκη να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και να δοθούν σε όλους τους φορείς που έχουν ρόλο σε θέματα διασταυρούμενης νομοθεσίας καθοδήγηση και εργαλεία για τον τρόπο αντιμετώπισης και χρήσης των συνεργειών. Ως εκ τούτου, συνιστάται η διοργάνωση ενός εργαστηρίου για το θέμα αυτό.

Το 2014 το έργο IMPEL με θέμα “Σύνδεση της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές (IED) και του κανονισμού REACH” (II) θα επικεντρωθεί στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις διασυνδέσεις του κανονισμού REACH με την IED σε επίπεδο αρχών και μέσω αυτού έμμεσα σε επίπεδο φορέων εκμετάλλευσης.

Το αποτέλεσμα του έργου είναι μια έκθεση, η οποία περιλαμβάνει:

  • μια επισκόπηση των μέσων και εργαλείων σχετικά με τις χημικές ουσίες που υπάρχουν για το χειρισμό του στοιχείου στις διαδικασίες αδειοδότησης;
  • τον ορισμό ενός συνόλου δεδομένων σχετικά με χημικές ουσίες που απαιτούνται για τις αιτήσεις αδειοδότησης;
  • μια σύσταση για τη διαδικασία αντιμετώπισης της υποχρέωσης χρήσης λιγότερο επικίνδυνων ουσιών;
  • προσδιορισμένο υλικό καθοδήγησης και βέλτιστες πρακτικές;
  • συστάσεις.

 

Number: 2013/09 - 2014/10 – Status: Ολοκληρωμένο – Period: 2013 - 2014 – Topic: Βιομηχανία και αέρας - Tags:

Subscribe to our newsletter