IMPEL Logo

Διαχείριση μεταλλευτικών αποβλήτων

2019

Συνεχής

Περιγραφή και στόχοι του έργου

Η μεταλλευτική δραστηριότητα αποτελούσε ανέκαθεν πηγή πρώτων υλών για τον άνθρωπο, αλλά ταυτόχρονα δημιούργησε πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα. Τεράστιες ποσότητες εξορυκτικών αποβλήτων, συχνά εγκαταλελειμμένων, αποτελούν πηγές ρύπανσης και περιοχές γεωτεχνικής και υδρογεωλογικής αστάθειας. Σήμερα, μετά από πολυάριθμα ατυχήματα που αφορούσαν εξορυκτικές δραστηριότητες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την Οδηγία 2006/21/ΕΚ για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας (γνωστή ως Οδηγία για τα Μεταλλεία), η οποία τροποποίησε την Οδηγία 2004/35/ΕΚ.

Η Μεταλλευτική Οδηγία προβλέπει μέτρα, διαδικασίες και οδηγίες για την πρόληψη ή τη μείωση, στο μέτρο του δυνατού, των δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον, ιδίως στο νερό, τον αέρα, το έδαφος, την πανίδα και τη χλωρίδα και το τοπίο, καθώς και των κινδύνων που προκύπτουν για την ανθρώπινη υγεία. Στη συνέχεια, κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι οι εξορυκτικές εταιρείες σχεδιάζουν σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων για την ελαχιστοποίηση, επεξεργασία, ανάκτηση και διάθεση των εξορυκτικών αποβλήτων, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το παρόν έργο αποσκοπεί στη σύγκριση της μεταφοράς της οδηγίας από τα διάφορα κράτη μέλη (ΚΜ), προκειμένου να αξιολογηθούν κοινές κατευθυντήριες γραμμές για την καλύτερη διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων και να αποκτήσει μια άποψη για τη μετατροπή/ανάκτηση των εξορυκτικών αποβλήτων κάθε ΚΜ σύμφωνα με την ευρωπαϊκή έννοια της κυκλικής οικονομίας.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

  • Έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση της διαχείρισης των εξορυκτικών αποβλήτων με βάση τις διαφορετικές εμπειρίες των εταίρων του έργου και, ενδεχομένως, να περιλαμβάνει προτάσεις για την ανακύκλωση/επαναχρησιμοποίηση αυτού του τύπου αποβλήτων.
  • Δημιουργία μιας κοινότητας προκειμένου να συνεχιστεί ο διάλογος και να ενισχυθεί η γνώση σχετικά με αυτό το συνεχώς εξελισσόμενο θέμα, ιδίως στον τομέα των βασικών πρώτων υλών.

 

Number: 2021/08-WP7, 2019/12 – Status: Συνεχής – Period: 2019 – Topic: Νερό και γη - Tags:

Subscribe to our newsletter