IMPEL Logo

Ελάχιστα κριτήρια επιθεωρήσεων: Σχεδιασμός και υποβολή εκθέσεων

1998 - 1999

Ολοκληρωμένο

Περιγραφή και στόχοι του έργου

Υπόβαθρο

Το IMPEL ολοκλήρωσε τη σειρά οδηγιών σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια για τις επιθεωρήσεις, τα οποία έδωσαν τις βάσεις για τον κανονισμό RMCEI, και δημοσίευσε ένα βιβλίο αναφοράς για την περιβαλλοντική επιθεώρηση. Η καθοδήγηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα:

  • Γενικές αρχές (Νοέμβριος 1997)
  • Συχνότητα των επιθεωρήσεων (Δεκέμβριος 1998)
  • Αυτοέλεγχος του φορέα εκμετάλλευσης (Δεκέμβριος 1998)
  • Προγραμματισμός και αναφορά των επιθεωρήσεων (Ιούνιος 1999)

Περιγραφή του έργου

Οι αρχές επιθεώρησης θα πρέπει να καταρτίζουν σχέδια για τα προγράμματα επιθεώρησης. Αυτά θα πρέπει να ενσωματώνουν τους σχετικούς στόχους της συγκεκριμένης αρχής και να λαμβάνουν υπόψη διάφορα βασικά στοιχεία, όπως οι προς επιθεώρηση κλάδοι, οι διαθέσιμοι πόροι, ο διαθέσιμος χρόνος για τις επιθεωρήσεις, η συχνότητα των επιθεωρήσεων ρουτίνας, των αντιδραστικών επιθεωρήσεων και η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων.

Οι αρχές επιθεώρησης πρέπει επίσης να συντάσσουν εκθέσεις σχετικά με τα προγράμματα επιθεώρησης για μία ή περισσότερες ομάδες-στόχους, όπως το κοινό ή ο νομοθέτης (για ανατροφοδότηση της νομοθεσίας). Προβλέπονται διάφοροι στόχοι τέτοιων εκθέσεων, οι οποίοι ποικίλλουν ανάλογα με τον στόχο. Προτείνονται βασικά στοιχεία των εκθέσεων, όπως ο αριθμός των επιθεωρήσεων που πραγματοποιήθηκαν, το επίπεδο συμμόρφωσης και το επίπεδο επιτυχίας στην εκπλήρωση των απαιτήσεων του σχεδίου.

Μια καλή πρακτική θα ήταν να διατίθενται τα σχέδια και οι εκθέσεις στο κοινό. Προτείνονται προτάσεις σχετικά με την προσβασιμότητα και τη διάδοση των σχεδίων και των εκθέσεων.

Number: 1999/03 – Status: Ολοκληρωμένο – Period: 1998 - 1999 – Topic: Οριζόντια εργαλεία και προσεγγίσεις - Tags:

Subscribe to our newsletter