IMPEL Logo

Ρύθμιση για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο στην ξηρά

2015 - 2019

Ολοκληρωμένο

Περιγραφή και στόχοι του έργου

Η έντονη δημόσια συζήτηση για τη βιομηχανία σχιστολιθικού φυσικού αερίου έφερε στο προσκήνιο το σύνολο της χερσαίας βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, τον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζεται και τι θεωρείται βέλτιστη πρακτική για τον κλάδο.

Το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ αξιολογήθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΚ), η οποία δημοσίευσε μια ‘Σύσταση’ για τις ελάχιστες αρχές για την εξόρυξη υδρογονανθράκων (συμπεριλαμβανομένου του σχιστολιθικού αερίου) με τη χρήση υδραυλικής ρωγμάτωσης, με την πρόθεση να επανεξετάσει την εφαρμογή της τον Αύγουστο του 2015. Ωστόσο, η εργασία αυτή δεν εξέτασε τις υφιστάμενες πρακτικές της χερσαίας βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Περαιτέρω, έχει δρομολογηθεί μια ολοκληρωμένη αναθεώρηση της οδηγίας BREF για τη διαχείριση των αποβλήτων από τις εξορυκτικές βιομηχανίες, η οποία θα περιλαμβάνει, για πρώτη φορά, συστάσεις ώστε να συμπεριληφθούν τα απόβλητα που προέρχονται από τη χερσαία βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου &ndash- τόσο τα συμβατικά όσο και τα μη συμβατικά.

Η δημοσίευση της σύστασης της ΕΚ’ς (και η επικείμενη αναθεώρηση το 2015), σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη αναθεώρηση του BREF, αποτελούν σημαντικά ορόσημα για τον καθορισμό της μελλοντικής κατεύθυνσης του τρόπου με τον οποίο ρυθμίζεται η χερσαία βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Φάση I & II

Αυτή η πρώτη φάση του έργου αποσκοπούσε στην εξέταση των υφιστάμενων βέλτιστων πρακτικών στην ευρύτερη χερσαία βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου σε ολόκληρη την Ευρώπη, με σκοπό την άντληση διδαγμάτων και τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών σε όλα τα κράτη μέλη.

Στόχοι του έργου:

  • Εντοπισμός κοινών προσεγγίσεων και νομοθετικών ερμηνειών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με την εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ για τη χερσαία βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου
  • Εντοπισμός ορθών πρακτικών (ΒΔΤ) στον κλάδο, σε όλα τα διαφορετικά κανονιστικά καθεστώτα
  • Εντοπισμός τυχόν κενών στη ρυθμιστική διαδικασία
  • Μοιραστείτε εμπειρίες από την εφαρμογή, τη συμμόρφωση, την επιβολή και την παρακολούθηση διαφόρων πτυχών του κλάδου (π.χ. απόβλητα, καύση, υπόγεια ύδατα, χρήση νερού).

Φάση III

Στόχος της δεύτερης φάσης είναι να βασιστεί στις εργασίες των ετών 2015, 2016 και 2017 και να επανεξετάσει με πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια τις προσεγγίσεις των συμμετεχόντων’ σε ορισμένα κρίσιμα ζητήματα, με σκοπό, όπου είναι δυνατόν, τον καθορισμό, την ανταλλαγή και την προώθηση βέλτιστων πρακτικών. Στόχος του έργου είναι να βοηθήσει τις ρυθμιστικές αρχές να αισθάνονται πιο σίγουρες για την παροχή συνεπών και αξιόπιστων πληροφοριών στο κοινό, τον κλάδο και τους φορείς χάραξης πολιτικής. Μπορεί επίσης να αποφύγει την αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών και να προωθήσει τη συνεπή και αναλογική ρύθμιση σε όλο το δίκτυο IMPEL και πέραν αυτού. Τέλος, θα μπορούσε να ενημερώσει και να υποστηρίξει το διάλογο με τις ρυθμιστικές αρχές σε χώρες εκτός IMPEL που έχουν αναπτύξει ή αναπτύσσουν τη βιομηχανία τους.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

  1. Μια πιο συνεκτική κατανόηση του περιβαλλοντικού ιστορικού της χερσαίας βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου
  2. Μια πληρέστερη εικόνα του τι θεωρούν οι ρυθμιστικές αρχές ως βέλτιστη πρακτική σε βασικά ζητήματα
  3. Συνέπεια στην εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας σε όλα τα μέλη της IMPEL
  4. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τις ρυθμιστικές αρχές
  5. Μεγαλύτερη εμπιστοσύνη του κοινού στις ρυθμιστικές αρχές και τις αποφάσεις τους
  6. Χρήσιμες και αξιόπιστες πληροφορίες για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους συντάκτες του BREF

Number: 2015/03 - 2016/03 - 2017/02 - 2018/02 - 2019/02 – Status: Ολοκληρωμένο – Period: 2015 - 2019 – Topic: Βιομηχανία και αέρας - Tags:

Subscribe to our newsletter