IMPEL Logo

Μείωση των φυτοφαρμάκων στο νερό

2016 - 2016

Ολοκληρωμένο

Περιγραφή και στόχοι του έργου

Η ισορροπία μεταξύ μιας ανταγωνιστικής γεωργικής παραγωγής και της προστασίας των υδάτινων οικοσυστημάτων
αποτελεί μέλημα για τα κράτη μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά (ΟΠΥ). Τα μέσα για την επίτευξη της βιώσιμης χρήσης των φυτοφαρμάκων είναι οι εθελοντικές γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και οι κανονιστικές ελάχιστες απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης και των βασικών μέτρων σύμφωνα με την ΟΠΥ.Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της καλής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, το άρθρο 11.3 της ΟΠΥ ορίζει ότι θα πρέπει να πραγματοποιείται επανεξέταση και, εάν είναι απαραίτητο, επικαιροποίηση των μέτρων για την πρόληψη και τον έλεγχο της χρήσης φυτοφαρμάκων και να περιλαμβάνονται στα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού (ΣΔΛΑΠ). Η εθνική ρύθμιση για την επίτευξη των στόχων θα πρέπει να περιγράφεται και αυτή η νομική βάση των βασικών μέτρων για την πρόληψη και τον έλεγχο της χρήσης φυτοφαρμάκων σύμφωνα με την οδηγία (2009/128/ΕΚ) για τη βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων θα πρέπει να προσδιορίζεται στο πρόγραμμα μέτρων που οριστικοποιούν τα κράτη μέλη τον Δεκέμβριο του 2015 σύμφωνα με την ΟΠΥ. Επιπλέον, σύμφωνα με την ΟΠΥ, θα πρέπει να σχεδιαστούν προγράμματα παρακολούθησης βάσει κινδύνου (επιχειρησιακά) προκειμένου να ακολουθηθεί η ανάγκη λήψης μέτρων για τη μείωση των ρύπων στα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα. Το κόστος αυτό της παρακολούθησης καλύπτεται στα κράτη μέλη σε διάφορους βαθμούς από το δημόσιο και τους χρήστες φυτοφαρμάκων.  Η εφαρμογή της ΟΠΥ τρέχει για τον πρώτο διαχειριστικό κύκλο και υπάρχουν διάφορα κενά εφαρμογής στα κράτη μέλη ανάλογα με τις προϋποθέσεις και τα εθνικά προβλήματα και ευκαιρίες. Το δίκτυο IMPEL σχεδιάζει να ανταλλάξει σχέδια και στρατηγικές για τη διευκόλυνση της περαιτέρω εφαρμογής της ΟΠΥ στο εθνικό δίκαιο, προκειμένου να επιτευχθεί μια εναρμονισμένη ισορροπία μεταξύ υποχρεωτικών και εθελοντικών μέτρων και μια εναρμονισμένη χρήση της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει" όταν πρέπει να επιμεριστεί το κόστος της παρακολούθησης.

Το έργο αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών σχετικά με:

  • Πώς τα κράτη μέλη βρίσκουν ισορροπία μεταξύ εθελοντικών και υποχρεωτικών μέτρων;
  • Πώς τα κράτη μέλη καθορίζουν τη νομική βάση για την επίτευξη των στόχων της ΟΠΥ;
  • Σχεδιασμός της παρακολούθησης των φυτοφαρμάκων με βάση τον κίνδυνο;
  • Πώς οι εθελοντικές γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις αποδίδουν όσον αφορά τη μείωση των συγκεντρώσεων φυτοφαρμάκων στο νερό.

Σχετικά αρχεία/πληροφορίες

 

 

Number: 2016/13 - 2017/14 – Status: Ολοκληρωμένο – Period: 2016 - 2016 – Topic: Νερό και γη - Tags:

Subscribe to our newsletter