IMPEL Logo

Σχεδιασμός ανάπτυξης ποταμών

2017 - 2018

Ολοκληρωμένο

Περιγραφή και στόχοι του έργου

Πολλά ποτάμια, λίμνες και ρέματα στην ΕΕ απέχουν πολύ από την καλή κατάσταση των υδάτων την οποία θα έπρεπε να έχουν επιτύχει έως τον Δεκέμβριο του 2015 ή θα πρέπει να έχουν επιτύχει το αργότερο έως το 2027, σύμφωνα με την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα της ΕΕ. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, μόνο το 10 % των ποταμών και των ρεμάτων έχουν καλή οικολογική και χημική κατάσταση, λόγω της ρύπανσης από λύματα, γεωργικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα, της έντονης καναλοποίησης, της παρεμπόδισης από φράγματα υδροφραγμάτων, καθώς και της αστικής εξάπλωσης και της σφράγισης του εδάφους στις περιοχές της λεκάνης απορροής. Προκειμένου να μειωθούν και να αντιστραφούν αυτές οι επιπτώσεις στην κατάσταση των υδάτων, είναι απαραίτητο να εκτιμηθούν με ολοκληρωμένο τρόπο και να καθοριστούν προσεκτικά οι προτεραιότητες των αναγκαίων μέτρων.

Ένα σχέδιο ανάπτυξης ποταμών είναι το κατάλληλο μέσο για την οργάνωση δεσμευτικών και εθελοντικών μέτρων με βάση τη γνώση για τη βελτίωση της κατάστασης. Ωστόσο, χρησιμοποιείται σπάνια στην πράξη, καθώς οι φορείς φοβούνται πρόσθετο κόστος και προσπάθεια.

Το έργο θα πρέπει να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές και να παράσχει καθοδήγηση για τον τρόπο σύνταξης και εφαρμογής των σχεδίων ανάπτυξης ποταμών με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, έτσι ώστε οι ρυθμιστικές αρχές στα κράτη μέλη να ενθαρρυνθούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το μέσο για την αποκατάσταση των επιφανειακών υδάτων στη δικαιοδοσία τους.

Το έργο στοχεύει να αξιοποιήσει την εμπειρία άλλων έργων IMPEL που σχετίζονται με τα ύδατα (π.χ. SWETE, ReDuPiWa, Good practice for tackling nitrate pollution) για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την εφαρμογή της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

  • Επισκέψεις πεδίου με ενημερωτικά έγγραφα για τους συμμετέχοντες
  • Έγγραφο καθοδήγησης (Κατευθυντήρια γραμμή για το σχεδιασμό της ανάπτυξης ποταμών)
  • Τελική έκθεση του έργου.

Number: 2017/12 - 2018/08 – Status: Ολοκληρωμένο – Period: 2017 - 2018 – Topic: Νερό και γη - Tags:

Subscribe to our newsletter