IMPEL Logo

Υποστήριξη της εφαρμογής της IED

2015

Συνεχής

Περιγραφή και στόχοι του έργου

Το έργο αποσκοπεί στην ανταλλαγή γνώσεων και ορθών πρακτικών μεταξύ των επαγγελματιών ρυθμιστικών φορέων και στην ανάπτυξη καθοδήγησης και εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές (IED). Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα του έργου κατά την επόμενη τετραετία (2021-2024) θα είναι:

 • Μια καλύτερη κατανόηση των εκκρεμών προβλημάτων εφαρμογής της IED που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του ρυθμιστικού κλάδου, έτσι ώστε οι εργασίες του έργου να μπορούν να θέσουν προτεραιότητες και να επικεντρωθούν στη συμβολή στην επίλυση των προβλημάτων αυτών.
 • Υποστήριξη της εφαρμογής προσεγγίσεων βασισμένων στον κίνδυνο για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση ρυθμιστικών παρεμβάσεων, ώστε οι περιορισμένοι πόροι των περιβαλλοντικών αρχών να μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικότερα στη στόχευση των εγκαταστάσεων και των δραστηριοτήτων που έχουν τις μεγαλύτερες επιπτώσεις στους ανθρώπους και το περιβάλλον και να βοηθήσουν στην επίλυση των σοβαρότερων περιπτώσεων μη συμμόρφωσης με την ΙΕΔ.
 • Καλύτερη κατανόηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των συνήθων και μη συνήθων περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και, όπου απαιτείται, των μέτρων επιβολής της νομοθεσίας για την προώθηση της συμμόρφωσης και την επίτευξη των απαιτήσεων της ΔΟΕ.
 • Εντοπισμός των μέσων στο πλαίσιο της ΔΟΕ που μπορούν να συμβάλουν στον γενικό στόχο της επίτευξης μιας κυκλικής οικονομίας στην Ευρώπη και ανταλλαγή ορθών πρακτικών σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής τους.
 • Υποστήριξη των στόχων πολιτικής και των δράσεων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας με την αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο η εφαρμογή της IED θα μπορούσε να εφαρμοστεί αποτελεσματικότερα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την προώθηση της αποδοτικότερης χρήσης των πόρων και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
 • Αποτελεσματικότερη ρύθμιση των προβλημάτων δημόσιας όχλησης που προκύπτουν από τη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των οσμών, του θορύβου και των απορριμμάτων, μέσω της διερεύνησης των τύπων και των πηγών των συγκρούσεων και των καταγγελιών και του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται διαφορετικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση και την επίλυσή τους.
 • Βελτιωμένη εφαρμογή των ΒΔΤ στην περιβαλλοντική αδειοδότηση με την εστίαση σε μια σειρά από συγκεκριμένα τεχνικά ζητήματα, τον εντοπισμό και την προώθηση ορθών πρακτικών και την ανάπτυξη συμβουλών και οδηγιών.
 • Πιο ισχυρή επαλήθευση της αυτοπαρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων από τους κατόχους υποχρεώσεων με την ανταλλαγή και τον εντοπισμό ορθών πρακτικών μεταξύ των ρυθμιστικών οργανισμών για τη βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των δεδομένων αυτοπαρακολούθησης.
 • Βελτιωμένη ποιότητα των εγγράφων BREF με τη διασφάλιση της ανατροφοδότησης των γνώσεων και της εμπειρίας των ρυθμιστικών φορέων στον κύκλο της αναθεώρησης και της αναθεώρησης των εγγράφων BREF.
 • Καλύτερη κατανόηση των πηγών και της συμβολής συγκεκριμένων ρύπων από βιομηχανικούς τομείς και του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσε να βελτιωθεί η εφαρμογή της υφιστάμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας IED και της οδηγίας για την ποιότητα του αέρα, για τη ρύθμιση και τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την επίτευξη των σχετικών προτύπων ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος.
 • Πρακτικές λύσεις για την εφαρμογή των συμπερασμάτων ΒΔΤ στον τομέα της αποτέφρωσης αποβλήτων, ώστε να συμβάλουν στην επίτευξη πιο ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Σχετικά αρχεία/πληροφορίες

 

 

Number: 2021/01, 2020/01, 2019/01, 2018/01, 2017/01, 2016/01, 2015/01 – Status: Συνεχής – Period: 2015 – Topic: Βιομηχανία και αέρας - Tags:

Subscribe to our newsletter