IMPEL Logo

Η χρήση πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) και χλωριωμένων υδρογονανθράκων

2000 - 2005

Ολοκληρωμένο

Περιγραφή και στόχοι του έργου

Εργαστήριο VOC (2005)

Στόχος αυτού του έργου είναι η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις πτητικές οργανικές ενώσεις μεταξύ εμπειρογνωμόνων ή/και επιθεωρητών.  Κατά τη διάρκεια ενός εργαστηρίου IMPEL, παρουσιάστηκαν στους συμμετέχοντες πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς για τις πτητικές οργανικές ενώσεις στην οδηγία και ορισμένους εθνικούς νόμους. Η κύρια εστίαση ήταν η συζήτηση των προετοιμασμένων μελετών περίπτωσης σε μικρές ομάδες εργασίας, οι οποίες αποτελούνταν από 8 έως 16 μέλη η καθεμία. Τα κύρια αποτελέσματα ήταν:

  • υπάρχουν εν μέρει μεγάλες διαφορές μεταξύ των εθνικών κανονισμών στην ΕΕ-ΜΣ.
  • υπάρχουν ακόμη διαφορετικές ερμηνείες ορισμένων όρων (π.χ. εγκατάσταση, διαφυγόντες εκπομπές).
  • κάτω από τους εθνικούς κανονισμούς VOC υπάρχουν και άλλες κοινές απαιτήσεις για τη μείωση των εκπομπών (π.χ. σκόνη/σωματίδια).
  • ορισμένες απαιτήσεις της οδηγίας έχουν επικριθεί και θα πρέπει να υπάρξει διαδικασία αναθεώρησης.

Μέτρα εκτίμησης των πτητικών οργανικών ενώσεων (2000)

Στόχος του έργου ήταν να επανεξεταστούν οι μέθοδοι και τα μέτρα εκτίμησης των διάχυτων εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων στην ΕΕ και να προταθούν κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της παρακολούθησης, της αδειοδότησης και της επιθεώρησης των βιομηχανικών δραστηριοτήτων.

Εργαστήριο για τη χρήση χλωριωμένων υδρογονανθράκων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις (2000)

Κύριος στόχος του εργαστηρίου αυτού ήταν να συγκρίνει την κατάσταση στα κράτη μέλη (ΚΜ) και στις προσχωρούσες χώρες (ΠΧ) και να δώσει μια επισκόπηση των υφιστάμενων κανονισμών της ΕΕ που αφορούν τους Χλωροχλωράνθρακες. Τα συμπεράσματα που θα μπορούσαν να εξαχθούν από το εργαστήριο ήταν:

  • Η οδηγία για τις πτητικές οργανικές ενώσεις είναι ένα σημείο εκκίνησης προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά η εφαρμογή της πρέπει να παρακολουθείται και η υποχρέωση για ανάλυση των αερίων στο έδαφος πρέπει να τροποποιηθεί.
  • Τα διαφορετικά τεχνικά πρότυπα στα ΚΜ και στις ΑΚ απαιτούν εναρμόνιση με τη μορφή εγγράφων ΒΔΤ ή ΕΝ.
  • Πιο αυστηροί εθνικοί κανονισμοί/πρότυπα πρέπει να εξακολουθούν να υπάρχουν κάτω από την οδηγία VOC –
  • Γενικά υπάρχει επείγουσα ανάγκη πληροφόρησης τόσο για τα ΚΜ όσο και για τις ΣΕ. Μια βάση δεδομένων σχετικά με τις πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές σε άλλες χώρες, τις ΒΔΤ και τις εναλλακτικές λύσεις για τη CHC θα πρέπει να παρέχεται από το IMPEL.
  • Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για εναρμόνιση των ταμείων ΟΕΚ προκειμένου να υποστηριχθεί η αποκατάσταση παλαιών μολυσμένων χώρων, η χρήση εναλλακτικών και υποκατάστατων των CHC και η χρήση βέλτιστων τεχνολογιών.

 

 

Number: 2000/03 - 2000/07 - 2005/01 – Status: Ολοκληρωμένο – Period: 2000 - 2005 – Topic: Βιομηχανία και αέρας - Tags:

Subscribe to our newsletter