IMPEL Logo

Αναστροφή της τάσης στη ρύπανση των υπόγειων υδάτων

2020

Συνεχής

Περιγραφή και στόχοι του έργου

Art. 4 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά (ΟΠΥ) υποχρεώνει τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων, να προστατεύουν, να βελτιώνουν και να αποκαθιστούν όλα τα υπόγεια ύδατα με στόχο την επίτευξη καλής κατάστασης των υπόγειων υδάτων έως τον Δεκέμβριο του 2015, και να εφαρμόζουν τα αναγκαία μέτρα για την αντιστροφή κάθε σημαντικής και διαρκούς ανοδικής τάσης στη συγκέντρωση ρύπων. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, το 2015 το 25 % των υπόγειων υδάτινων σωμάτων στην ΕΕ (και π.χ. το 36 % στη Γερμανία) βρίσκονταν σε κακή χημική κατάσταση, κυρίως λόγω της ρύπανσης με νιτρικά και φυτοφάρμακα από τη γεωργία. Επιπλέον, σύμφωνα με έκθεση του ΕΟΠ του 2018, η συνολική έκταση των υπόγειων υδάτινων σωμάτων με διαπιστωμένη αυξητική τάση ρύπανσης εξακολουθεί να είναι σχεδόν διπλάσια από την έκταση με αντιστροφή της τάσης (9,9 % έναντι 5,9 % της έκτασης).

Υπάρχει, επομένως, σοβαρό έλλειμμα εφαρμογής στην ΕΕ όσον αφορά την προστασία των υπόγειων υδάτων και μόνο λίγα κράτη μέλη μπορούν να επιδείξουν κάποια επιτυχία στην επίτευξη αντιστροφής της τάσης. Ορισμένα κράτη μέλη τα τελευταία χρόνια, με πιο πρόσφατη τη Γερμανία τον Ιούνιο του 2018, κρίθηκαν από το ΔΕΚ ότι παραβίασαν τις υποχρεώσεις τους βάσει της οδηγίας για τη νιτρορύπανση, επειδή δεν έλαβαν τα αναγκαία πρόσθετα μέτρα ή τις ενισχυμένες δράσεις για τη μείωση της ρύπανσης των υδάτων, όταν κατέστη προφανές ότι το εθνικό πρόγραμμα δράσης δεν ήταν επαρκές.

Το έργο αποσκοπεί στη μείωση αυτού του ελλείμματος εφαρμογής εξετάζοντας πιθανά μέσα και βέλτιστες πρακτικές σε διοικητικό επίπεδο, ιδίως των περιφερειακών και τοπικών αρχών υδάτων.

Σχετικά αρχεία/πληροφορίες

  • Dir. 2000/60/ΕΚ = Οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (άρθρο 4.1.β.iii)
  • Κατ. 91/676/ΕΟΚ = Οδηγία για τα νιτρικά
  • Κανονισμός 2006/118/ΕΚ = Οδηγία για τα υπόγεια ύδατα

Number: 2021/08-WP5, 2020/11 – Status: Συνεχής – Period: 2020 – Topic: Νερό και γη - Tags:

Subscribe to our newsletter