IMPEL Logo

Χρήση της τεχνολογίας στη ρύθμιση

2015

Ολοκληρωμένο

Περιγραφή και στόχοι του έργου

Φάση Ι: Μίνι-συνέδριο (2015)

Όλες οι επιθεωρήσεις οφείλουν να είναι όσο το δυνατόν πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές, προσφέροντας παράλληλα τις υπάρχουσες ή και διευρυμένες υπηρεσίες. Οι πρόσφατες πρωτοβουλίες επισκόπησης IMPEL απέδωσαν πληροφορίες σχετικά με διάφορες τεχνολογικές εξελίξεις που πραγματοποιούνται από τις ρυθμιστικές αρχές στην Ευρώπη.

Αυτό το μίνι συνέδριο σκοπεύει να μοιραστεί τη μάθηση όχι μόνο για το τι υπάρχει εκεί έξω, αλλά και για την ιστορία των παγίδων/κόστους της ανάπτυξης & των προβλημάτων που οδηγούν στο τελικό προϊόν. Δεν πρόκειται για την ανταλλαγή ελάχιστων κριτηρίων, αλλά για την τέχνη του εφικτού και για το πώς να φτάσουμε εκεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.

Προτεινόμενη βασική δομή:

  • Ο σχεδιασμός & η χρήση των εφαρμογών στη ρύθμιση;
  • Η χρήση της φορητής τεχνολογίας και η ενσωμάτωση με την τεχνολογία back-office;
  • Η διασύνδεση της τεχνολογίας back-office με το κοινό.

Οι ομάδες-στόχοι του συνεδρίου είναι οι ρυθμιστικοί διευθυντές με ικανότητα επιρροής της αλλαγής, οι επαγγελματίες ανάπτυξης κανονιστικών ρυθμίσεων και οι επαγγελματίες πληροφορικής με ρυθμιστικό υπόβαθρο.

Το συνέδριο διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων (και ακόμη και τεχνολογίας) και τη μάθηση ώστε να μπορέσουν άλλοι οργανισμοί να αυξήσουν την ικανότητά τους ελπίζοντας ότι κατά τη διαδικασία αυτή θα αποφύγουν ορισμένες από τις παγίδες της ανάπτυξης. Η πρόθεση είναι να φιλοξενηθεί η συνάντηση της ομάδας εμπειρογνωμόνων X-cutting δίπλα στο μίνι συνέδριο. Αυτό θα έχει το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι πολύ περισσότερα άτομα θα παρακολουθήσουν τη συνάντηση της ομάδας εμπειρογνωμόνων.

Φάση ΙΙ: Μη επανδρωμένα αεροσκάφη και κινητή τεχνολογία (2017)

Πολλές υπηρεσίες εισάγουν σήμερα νέες τεχνολογίες στις υπηρεσίες τους για να ενισχύσουν τις δυνατότητές τους. Διαπιστώθηκε στη διάσκεψη της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την τεχνολογία X-Cutting στη Γλασκώβη ότι πολλοί από εμάς ξεκινούν έργα στον τομέα αυτό, ο καθένας από εμάς ανοίγοντας νέους δρόμους και χρησιμοποιώντας πολλούς πόρους (ανθρώπινο δυναμικό και μετρητά).

Το παρόν έργο επιδιώκει να συγκρίνει με τη χρήση ερωτηματολογίου τι έχει γίνει μέχρι σήμερα και ποιοι ξεκινούν εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα. Η μάθηση από αυτό θα χρησιμοποιηθεί για να αναπτυχθεί μια διαδικασία με τις παγίδες και τις συντομεύσεις που έχουν σχεδιαστεί για να μας επιτρέψει να φτάσουμε όλοι εκεί πιο γρήγορα.Το αποτέλεσμα θα είναι καθοδήγηση και ένα πακέτο ηλεκτρονικής μάθησης που θα μπορεί να μοιραστεί μεταξύ των μελών.Με την κατανόηση των διαθέσιμων επιλογών οι ρυθμιστικές αρχές θα είναι σε θέση να προσδιορίσουν την καλύτερη σειρά εργαλείων για την εκάστοτε εργασία. Είναι πραγματικά οριζόντια, καθώς εφαρμόζεται σε όλη τη νομοθεσία.

Φάση III: Μίνι συνέδριο (2019)

Οι περιβαλλοντικές ρυθμιστικές αρχές αντιμετωπίζουν έναν διαρκή αγώνα για να είναι σε θέση να κάνουν περισσότερα με λιγότερα ή περισσότερα με το ίδιο επίπεδο πόρων. - Για να γίνουν ή να συνεχίσουν να παραμένουν αποδοτικές και αποτελεσματικές ρυθμιστικές αρχές, πρέπει να αγκαλιάσουν τη νέα τεχνολογία.

Το 2019 η έμφαση θα δοθεί στις εξελίξεις αιχμής στη χρήση της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης (και της μηχανικής μάθησης), του eDNA, της τεχνολογίας αισθητήρων και της χρήσης τεχνικών παρατήρησης της γης.

Επομένως, το μίνι συνέδριο του 2019 δημιουργεί την ευκαιρία για τους επαγγελματίες του IMPEL, με ποικίλους ρόλους, να διασφαλίσουν ότι οι τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις μπορούν να μοιραστούν με τους συναδέλφους τους.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

  • Απολογισμός του συνεδρίου.
 

 

Number: 2015/21 - 2016/21 - 2017/23 - 2019/17 – Status: Ολοκληρωμένο – Period: 2015 – Topic: Οριζόντια εργαλεία και προσεγγίσεις - Tags:

Subscribe to our newsletter