IMPEL Logo

Διαχείριση αποβλήτων και κυκλική οικονομία (προηγούμενη σειρά έργων επιθεώρησης χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων)

2011

Συνεχής

Περιγραφή και στόχοι του έργου

Το έργο αυτό βασίζεται στα αποτελέσματα και τα προϊόντα των προηγούμενων έργων υγειονομικής ταφής και κινείται στα στάδια της ιεραρχίας των αποβλήτων, προκειμένου να προωθήσει την οικολογική καινοτομία και την κυκλική οικονομία και να δημιουργήσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού και κοινή κατανόηση των βασικών σημείων της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα στις διαδικασίες αδειοδότησης και επιθεώρησης.

Αυτό θα επιτευχθεί με τη συνεργασία των επιθεωρητών και των αδειοδοτών για να μάθουν ο ένας από τον άλλο, τον εντοπισμό ορθών πρακτικών, την ανάπτυξη οδηγιών για την προώθηση των πρακτικών αυτών και τη διάδοση της τεχνικής τεχνογνωσίας μέσω πρωτοβουλιών κατάρτισης και επαγγελματικής ανάπτυξης. Η υποστήριξη των ρυθμιστικών αρχών με αυτόν τον τρόπο αναμένεται να οδηγήσει σε ισχυρότερη διασφάλιση της συμμόρφωσης και σε πιο ισότιμους ρυθμιστικούς όρους ανταγωνισμού.

Η καθοδήγηση "'Making the Circular Economy work', που ξεκίνησε στη Ρώμη τον Μάρτιο του 2019, είναι ένα ζωντανό έγγραφο που θα αναθεωρηθεί περαιτέρω με τα αποτελέσματα των υποομάδων που θα λειτουργούν το 2021-2024.

Ειδικά αποτελέσματα του έργου κατά το 2021 θα είναι:

 • Μια καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών διατήρησης της αξίας (δηλαδή της ανακατασκευής, της ανακαίνισης, της επισκευής και της άμεσης επαναχρησιμοποίησης) ως συμπληρωματικών της ανακύκλωσης στο στάδιο της πρόληψης της ιεραρχίας των αποβλήτων (πρωταρχικός στόχος), ώστε να καταστεί δυνατή η ταχύτερη επίτευξη της κυκλικής οικονομίας.
 • Οδηγίες για να βοηθηθούν οι ρυθμιστικοί φορείς στην εφαρμογή των κριτηρίων για τα υποπροϊόντα.
 • Εντοπισμός των μέσων στο πλαίσιο της ΔΟΔ που μπορούν να συμβάλουν στον γενικό στόχο της επίτευξης κυκλικής οικονομίας στην Ευρώπη και ανταλλαγή καλών πρακτικών σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής τους.
 • Η δημιουργία ενός πρακτικού εργαλείου που θα βοηθήσει τους φορείς εκμετάλλευσης και τις αρμόδιες αρχές να ελέγξουν τον καταλληλότερο τρόπο αξιολόγησης της συμμόρφωσης των ΕΑΥ/παραπροϊόντων με τον κανονισμό REACH.
 • Ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων End of waste (κατά περίπτωση και εθνικά κριτήρια που έχουν θεσπιστεί από τα κράτη μέλη) για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα τεχνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια των δευτερογενών πρώτων υλών
 • Έναρξη λειτουργίας μιας "υποομάδας αποτέφρωσης αποβλήτων" για τον καθορισμό ενός προγράμματος εργασίας το 2022 σχετικά με πρακτικές λύσεις για την εφαρμογή των συμπερασμάτων ΒΔΤ στην αποτέφρωση αποβλήτων, ώστε να συμβάλει στην επίτευξη πιο ομοιογενών ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη.
 • Ειδική εκπαιδευτική συνεδρία για τον κανονισμό REACH&Κυκλική οικονομία ή για το τέλος των αποβλήτων και τα υποπροϊόντα

Σχετικά αρχεία/πληροφορίες

 • 2018 Περιλήψεις έργων στο: Αγγλικά, Κροατικά, Γερμανικά, Καστελλιανά, Εσθονικά, Ελληνικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Κροατικά, Πορτογαλικά, Λατβικά, Σλοβακικά, Τουρκικά
 • Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο των αερίων των χώρων υγειονομικής ταφής (2013)
 • Νέο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία 11/03/2020
 • Εγκρίθηκε από την ΕΕ το πρόγραμμα εργασίας 2020-2022 για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης και διακυβέρνησης
 • Οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα 2008/98/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2018/851/ΕΚ.
 • Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με την εφαρμογή της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία: επιλογές για την αντιμετώπιση της διασύνδεσης μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά προϊόντα, τα προϊόντα και τα απόβλητα (2018/2589(RSP).
 • Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο "Βιώσιμα προϊόντα σε μια κυκλική οικονομία - Προς ένα πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για τα προϊόντα που συμβάλλει στην κυκλική οικονομία" {SWD(2019) 92 final}.
 • Κοινοποίηση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: "Ο ρόλος της μετατροπής αποβλήτων σε ενέργεια στην κυκλική οικονομία".
 • Οδηγία 1999/31/ΕΚ για την υγειονομική ταφή, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2018/850/ΕΕ.
 • Οδηγία 2010/75/ΕΕ για τις βιομηχανικές εκπομπές

Number: 2021/04, 2020/03, 2019/05, 2018/05, 2017/06, 2016/08, 2015/08, 2014/04, 2013/06, 2011-2012/03 – Status: Συνεχής – Period: 2011 – Topic: Απόβλητα και TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter