IMPEL Logo

Σχεδιασμός επιθεώρησης μεταφοράς αποβλήτων

2015 - 2016

Ολοκληρωμένο

Περιγραφή και στόχοι του έργου

Το νέο έργο Art. 50 (2α) του κανονισμού 1013/2006 για τη μεταφορά αποβλήτων (ΚΔΑ) ορίζει ότι έως την 1η Ιανουαρίου 2017, τα κράτη μέλη της ΕΕ εξασφαλίζουν τη δημιουργία ενός ή περισσότερων σχεδίων επιθεώρησης (ΠΕ) για το σύνολο της γεωγραφικής τους επικράτειας. Τα εν λόγω σχέδια αφορούν τις επιθεωρήσεις βάσει του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 50 παράγραφος 2 του WSR, δηλαδή των εγκαταστάσεων, των επιχειρήσεων, των μεσιτών και των εμπόρων σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 του WSR. 34 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, και των μεταφορών αποβλήτων και της σχετικής ανάκτησης ή διάθεσης. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου IMPEL-TFS του 2014 οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ανάγκη να αναπτυχθεί ένα τυποποιημένο μορφότυπο/υπόδειγμα ή τουλάχιστον μια κατευθυντήρια γραμμή για ένα σχέδιο επιθεώρησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του WSR, το οποίο θα καταστήσει επίσης τις ΠΕ περισσότερο συγκρίσιμες. Υποστήριξαν επίσης την ανταλλαγή υφιστάμενων σχεδίων, εμπειριών και προτεραιοτήτων.

Οι στόχοι είναι:

  • να αναπτυχθεί μια κατευθυντήρια γραμμή για ένα σχέδιο επιθεώρησης (ΠΕ)
  • να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών σχετικά με τα ΠΕ (με χρήση του IMPEL-TFS Basecamp)

ως αποτέλεσμα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να συντάσσουν συγκρίσιμα σχέδια επιθεώρησης χρησιμοποιώντας τα ίδια ή ισοδύναμα στοιχεία ΠΕ, π.χ. όσον αφορά την αξιολόγηση κινδύνου. Αυτό είναι σημαντικό για τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού, δεδομένου ότι επί του παρόντος υπάρχουν τεράστιες διαφορές στην εφαρμογή του WSR, ενώ η παράνομη διακίνηση εντός της Ευρώπης και το port hopping αποτελούν σοβαρές προκλήσεις (βλ. IMPEL-TFS Enforcement Actions III Final report).

Σχετικά αρχεία/πληροφορίες

 

Number: 2015/04-2016/05 – Status: Ολοκληρωμένο – Period: 2015 - 2016 – Topic: Απόβλητα και TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter