IMPEL Logo

Χώροι αποβλήτων

2011 - 2014

Ολοκληρωμένο

Περιγραφή και στόχοι του έργου

Ενόψει των προβληματικών ρευμάτων αποβλήτων παγκοσμίως, ιδίως των ηλεκτρονικών αποβλήτων, των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και των εξαρτημάτων τους από την Ευρώπη έως την Αφρική, οι εμπειρογνώμονες συμφώνησαν στην ανάγκη να στοχεύσουν αποτελεσματικότερα στις πηγές των παράνομων ρευμάτων αποβλήτων και στις “upstream” εγκαταστάσεις όπου τα εν λόγω απόβλητα συλλέγονται, αποθηκεύονται και/ή επεξεργάζονται πριν από την εξαγωγή τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα, οι εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, οι εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις που συλλέγουν ή μεταφέρουν κατ' επάγγελμα απόβλητα, οι μεσίτες και οι έμποροι, καθώς και οι εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις που παράγουν επικίνδυνα απόβλητα υπόκεινται σε κατάλληλες περιοδικές επιθεωρήσεις από τις αρμόδιες αρχές.

Το έργο “Waste Sites”, το οποίο διήρκεσε από το 2011 έως το 2014, αποσκοπούσε στην καλύτερη κατανόηση των εν λόγω ρευμάτων αποβλήτων και εγκαταστάσεων ανάντη, στην ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών και στην ανάπτυξη εγγράφων καθοδήγησης για τον εντοπισμό, την επιθεώρηση και την παρακολούθηση των χώρων.

Σε ένα πρώτο στάδιο, η ομάδα του έργου συνέλεξε πληροφορίες από ερωτηματολόγια που στάλθηκαν στις χώρες μέλη του IMPEL και από την ανάλυση των υφιστάμενων εγγράφων καθοδήγησης. Ένα εργαστήριο εμπειρογνωμόνων λειτούργησε ως φόρουμ συζήτησης μεταξύ εμπειρογνωμόνων από περιβαλλοντικές αρχές, τελωνεία, αστυνομία, βιομηχανία και ερευνητικά ιδρύματα και παρήγαγε στοιχεία για τα προβλεπόμενα εργαλεία καθοδήγησης. Τα έγγραφα αυτά, ένα εγχειρίδιο και ένας οδηγός πεδίου, δοκιμάστηκαν σε δοκιμαστικές επιθεωρήσεις στις χώρες μέλη. Τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμών θα χρησιμοποιηθούν για την οριστικοποίηση του εγχειριδίου για τους χώρους διαχείρισης αποβλήτων κατά τη δεύτερη φάση του έργου.

 

 

Number: 2011/21 - 2012/18 - 2013/19 - 2014/03 – Status: Ολοκληρωμένο – Period: 2011 - 2014 – Topic: Απόβλητα και TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter