IMPEL Logo

Ταξινόμηση των αποβλήτων του Πράσινου Καταλόγου σύμφωνα με τον "Κανονισμό για τις μεταφορές αποβλήτων

Σκοπός των πρακτικών κατευθυντήριων γραμμών είναι να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τις αρχές που παράγουν, επεξεργάζονται, μεταφέρουν, εξάγουν και ελέγχουν τα απόβλητα να τα αξιολογήσουν σωστά. Οι κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν έτσι στην παροχή βοήθειας στις αξιολογήσεις που πρέπει να διενεργούνται σε σχέση με την ταξινόμηση των αποβλήτων σε σχέση με τον κανονισμό για τις μεταφορές αποβλήτων. Το περιεχόµενο αντιπροσωπεύει την ερµηνεία της ∆ανικής Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος των υποκείµενων κανόνων και προορίζεται αποκλειστικά ως καθοδήγηση. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την ερμηνεία των κανόνων, θα αποφασίσουν τα δικαστήρια.
Διαδικαστικές απαιτήσεις για τις μεταφορές αποβλήτων δεν θα συζητηθούν στην παρούσα έκδοση. Υλικό αναφοράς, με κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις διαδικασίες εισαγωγής/εξαγωγής αποβλήτων, είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος. Οι αυστριακές κατευθυντήριες γραμμές για την ταξινόμηση των αποβλήτων βάσει του πράσινου καταλόγου αποτέλεσαν σημαντική πηγή έμπνευσης για τις δανικές κατευθυντήριες γραμμές. Πολλά άλλα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν δημιουργήσει κατευθυντήριες γραμμές και λεπτομερείς δικτυακούς τόπους για τον κανονισμό για τις μεταφορές αποβλήτων, αν και τα περισσότερα επικεντρώνονται στις διαδικασίες που αφορούν τις διασυνοριακές μεταφορές.

Η αγγλική μετάφραση αυτών των κατευθυντήριων γραμμών υποστηρίχθηκε από το δίκτυο IMPEL.

Tags:

Lead country and contact

Ηνωμένο Βασίλειο

Subscribe to our newsletter