IMPEL Logo

Καλές πρακτικές για την αντιμετώπιση της διάχυτης νιτρορύπανσης από γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροκτήματα

Αυτό το εργαλείο συγκεντρώνει παραδείγματα ορθής πρακτικής για την αντιμετώπιση της διάχυτης νιτρορύπανσης από γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αγροκτήματα.

Σύμφωνα με την οδηγία για τη νιτρορύπανση, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής, οι οποίοι πρέπει να εφαρμόζονται από τους γεωργούς, όπως αναφέρεται στα παραρτήματα II και III. Οι κώδικες ορθής πρακτικής εφαρμόζονται ως μια σειρά από συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τον αγρότη και μπορεί να διαφέρουν από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να περιγράψει λεπτομερέστερα από ό,τι έχει γίνει στο παρελθόν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ελεγχθούν αυτές οι υποχρεώσεις και τελικά να βοηθήσει κάθε κράτος μέλος να συμμορφωθεί με την οδηγία.

Η οδηγία για τα νιτρικά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα και είναι ένα από τα βασικά μέσα για την προστασία των υδάτων από τις γεωργικές πιέσεις. Επομένως, το έργο αυτό θα περιλαμβάνει μέτρα για την εφαρμογή και των δύο οδηγιών της ΕΕ.

Το έγγραφο βασίζεται εν μέρει στην έκθεση των επιτροπών της ΕΕ από το 2011, “Έλεγχοι σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τα νιτρικά. Αποτελέσματα ερωτηματολογίου μεταξύ των κρατών μελών. Guidelines on Controls” (παράρτημα 1) με στόχο να γίνουν ακόμη πιο συγκεκριμένες οι συστάσεις της έκθεσης, δίνοντας πρακτικά παραδείγματα καλής πρακτικής για τον έλεγχο διαφόρων μέτρων. Τα παραδείγματα μπορεί να προέρχονται από ένα κράτος μέλος ή να αποτελούν συλλογή πρακτικών από περισσότερα κράτη μέλη.

Tags:

Lead country and contact

Δανία

Subscribe to our newsletter