IMPEL Logo

IMPELi kohta

IMPELi liikmeteks on 55 keskkonnaasutust 36 riigis: 28 ELi liikmesriigis, endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis, Serbias, Türgis, Islandil, Kosovos*, Albaanias, Šveitsis ja Norras. IMPELi assotsiatsioonis nimetatakse neid IMPELi liikmesriikideks.
IMPELi üldkogu võib võtta assotsiatsiooni vaatlejaid, kes võivad siis osaleda üldkogu koosolekutel nõuandva häälega. Vaatleja võib olla rahvusvaheline organisatsioon või võrgustik, millel on IMPELi tegevusega tihe seos. Vaatleja esindaja poolt määratud eksperdid võivad samuti osaleda IMPELi projektides ja tegevustes.

(*See nimetamine ei piira seisukohti staatuse kohta ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta)

.

Subscribe to our newsletter