IMPEL Logo

About IMPEL

Sekretariaadi töötajaskond koosneb viiest ametnikust:

Will Fawcett

Will Fawcett vastutab IMPELi organisatsioonilise ja operatiivse toetuse eest. Tema peamisteks ülesanneteks on juhatuse ja üldkoosolekute planeerimine, koordineerimine ja järelmeetmed. Ta toetab esimehe ja aseesimehe tööd. Ta aitab koostada toetustaotlusi ja aruandeid koostöös juhatuse, ekspertrühmade juhtide, projekti- ja finantsametnikuga. Ta koordineerib sekretariaadi tööd ning seob ja haldab kaupade ja teenuste tarnijaid. Samuti koordineerib ta tegevust teiste asjaomaste keskkonnaalase vastavuse võrgustikega.

 

Pinar Topkaya

Pinar Topkaya vastutab projektijuhtimise eest. Ta vastutab projektiportfelli ja tegevuste järelevalve ning IMPELi projektide juhtimiskavade koostamise eest. Ta koostab riskijuhtimiskavad ning tagab aruandluse ja muudatuste kontrolli. Ta toetab ekspertrühmi nende tööplaanide koostamisel. Ta tagab õigeaegse järelevalve ja aruandluse projekti edenemise kohta ning koostab tehnilisi aruandeid IMPELi toetuste aruandluse jaoks. Ta toetab projektijuhte kulude kontrollimisel koostöös finantsametnikuga.

Fotini Stamati

Fotini Stamati - Üldised administratiivsed tugiteenused

Fotini Stamati teenindab IMPEL’s üldine administratiivne tugi. Haldab huvide avaldamise protsessi ja liikmete’ juurdepääsu intranetis ning haldab ajakohastatud kontaktnimekirja. Ta levitab asjakohast teavet riiklikele koordinaatoritele, juhatusele ja liikmesorganisatsioonidele. Ta toetab juhatuse, komiteede, projektide ja tegevuste intranetis toimuvat teabevahetust võrgustikule. Ta toetab IMPELi koosolekute videokonverentside ja registreerimismenetluste korraldamist ning haldab IMPELi kalendrit.
Eleni Belmpa

Eleni Belmpa is in charge of Travel and Event Management and Support in IMPEL. She is responsible for preparing, organizing and managing IMPEL's virtual and hybrid physical events, including conferences, meetings, and general assemblies. She also develops standardized event components, such as forms, checklists, and model communications, that can be used for all events.

Senay Arslan

Şenay Arslan is responsible for the dissemination of the IMPEL Project Results. She is working with Project Managers, Expert Team leads and Board in improving the dissemination of project results like guidelines, story books, checklists, handbooks,  abstracts, forms, and documents. She supports the studies for developing practical self-teaching, e-learning, and training materials or other tools from IMPEL activity results. Senay also contributes to the development of the IMPEL website to optimize the IMPEL activity results for better suitability as self-teaching, learning, and training materials or other tools.

Subscribe to our newsletter