IMPEL Logo

About IMPEL

Sekretariaadi töötajaskond koosneb viiest ametnikust:

Will Fawcett

Will Fawcett vastutab IMPELi organisatsioonilise ja operatiivse toetuse eest. Tema peamisteks ülesanneteks on juhatuse ja üldkoosolekute planeerimine, koordineerimine ja järelmeetmed. Ta toetab esimehe ja aseesimehe tööd. Ta aitab koostada toetustaotlusi ja aruandeid koostöös juhatuse, ekspertrühmade juhtide, projekti- ja finantsametnikuga. Ta koordineerib sekretariaadi tööd ning seob ja haldab kaupade ja teenuste tarnijaid. Samuti koordineerib ta tegevust teiste asjaomaste keskkonnaalase vastavuse võrgustikega.

 

Pinar Topkaya

Pinar Topkaya vastutab projektijuhtimise eest. Ta vastutab projektiportfelli ja tegevuste järelevalve ning IMPELi projektide juhtimiskavade koostamise eest. Ta koostab riskijuhtimiskavad ning tagab aruandluse ja muudatuste kontrolli. Ta toetab ekspertrühmi nende tööplaanide koostamisel. Ta tagab õigeaegse järelevalve ja aruandluse projekti edenemise kohta ning koostab tehnilisi aruandeid IMPELi toetuste aruandluse jaoks. Ta toetab projektijuhte kulude kontrollimisel koostöös finantsametnikuga.

Fotini Stamati

Fotini Stamati - Üldised administratiivsed tugiteenused

Fotini Stamati teenindab IMPEL’s üldine administratiivne tugi. Haldab huvide avaldamise protsessi ja liikmete’ juurdepääsu intranetis ning haldab ajakohastatud kontaktnimekirja. Ta levitab asjakohast teavet riiklikele koordinaatoritele, juhatusele ja liikmesorganisatsioonidele. Ta toetab juhatuse, komiteede, projektide ja tegevuste intranetis toimuvat teabevahetust võrgustikule. Ta toetab IMPELi koosolekute videokonverentside ja registreerimismenetluste korraldamist ning haldab IMPELi kalendrit.
Claudia Wunderlich and Grit Mohr

Claudia Wunderlich on hoolitseb IMPEL’i finantsjuhtimise eest. Ta valmistab siseseid ja välisauditeid ning finantsaruandeid, koordinaadid with the eelarveüksused Euroopa Komisjonis, ja haldab maksukohustused koostöös withvälise raamatupidajaga ja Belgia ametiasutustega.  Se is providing the finantsinformatsioon fvõi the Board, PMG, ja operatiivne toetus in cokoostöö koos the projektiametniks and kontroll IMPEL’s sularaha ja reservfondid as IMPEL’s finantsjuht

Eleni Belmpa

Eleni Belmpa is in charge of Travel and Event Management and Support in IMPEL. She is responsible for preparing, organizing and managing IMPEL's virtual and hybrid physical events, including conferences, meetings, and general assemblies. She also develops standardized event components, such as forms, checklists, and model communications, that can be used for all events.

Sophie Moritz

Sophie Moritz on liitunud IMPELiga Stagiaire'ina kuueks kuuks, alustades 2022. aasta jaanuaris. Ta hakkab osalema mitmesugustes tegevustes ja tutvub võrgustiku rolliga. Ta keskendub uue veebilehe loomisel abistamisele ja reisikorraldusega tegelemisele.

Subscribe to our newsletter