IMPEL Logo

Vastutusnõue

IMPEL Network ei anna mingit garantiid, et esitatud teave on ajakohane, täpne, täielik või vigadeta. Me ei vastuta kahju eest, mis tuleneb otseselt või kaudselt käesoleva veebisaidi kasutamisest, kui see ei ole põhjustatud tahtlikult või raske hooletuse tõttu.
Me jätame endale selgesõnaliselt õiguse muuta, täiendada ja kustutada veebisaiti osaliselt või tervikuna ilma eelneva etteteatamiseta või peatada selle avaldamine täielikult või piiratud ajaks.

See sisaldab linke teistele veebisaitidele. Me distantseerume selgesõnaliselt lingitud väliste lehekülgede sisust, kuna meil puudub kontroll nende lehekülgede üle ja me ei vastuta nende sisu eest.

Kõiki sellel veebisaidil kasutatud pilte on kasutatud pärast vastavate fotograafide nõusolekut.

Mingil juhul ei vastuta IMPEL ühegi osapoole ees, kes võib otsustada tugineda sellel veebisaidil sisalduvale teabele. Iga isik või üksus, kes tugineb käesolevast veebisaidist saadud teabele, teeb seda omal vastutusel.

Meiepoolne teabe levitamine sellel veebisaidil ei loo mingeid materiaalseid või menetluslikke õigusi või eeliseid, mis oleksid seaduses või õiguses sissenõutav, mis on poolel võrgu, selle organite, selle ametnike või mõne muu isiku vastu.

Meie programm ei kogu ega jälgi isikuandmeid oma veebisaidil, välja arvatud juhul, kui külastaja on vabatahtlikult andnud isikuandmeid kirjavahetuse või muudel eesmärkidel. Serverilogidest saadud üldist teavet võib kasutada veebilehe külastajate arvu, kasutatava brauseritarkvara tüübi ja külastajate poolt veebilehe kaudu läbitud marsruudide jälgimiseks. Seda teavet kasutatakse ainult üldistatud kujul ja ainult selleks, et parandada meie veebisaiti ja selle teenust meie vaatajatele, muutes meie poolt pakutava teabe leidmise ja kasutamise lihtsamaks.

Subscribe to our newsletter