IMPEL Logo

EUFJE võrguhalduri pakkumine

11 Nov, 2021

Euroopa Liidu keskkonnakohtunike foorum (EUFJE) loodi 2004. aastal. Foorumi eesmärk on aidata kaasa siseriikliku, Euroopa ja rahvusvahelise keskkonnaõiguse paremale rakendamisele ja jõustamisele:

• aidates kaasa keskkonnaõiguse paremale tundmisele kohtunike seas,

• jagades kohtupraktikat ja

• jagades kogemusi kohtunike keskkonnaõiguse alase koolituse valdkonnas.

EUFJE on umbes 140 kohtuniku ja kohtu võrgustik enam kui 40 erinevast riigist. Ühing on registreeritud Belgias ja selle juriidiline asukoht on Brüsselis. Selle töökeeled on inglise ja prantsuse keel

Võrgustik otsib võrgustiku juhti, kes pakuks sekretariaadi- ja sisulist toetust:

Teenusteade EUFJE võrgustikuhaldur 2021

Subscribe to our newsletter