IMPEL Logo

IMPELi IED rakendamise projekti toetamine Pakkumine - tähtaeg 7. september

17 Aug, 2023

IMPEL Supporting Industrial Emissions Directive (IED) Implementation projekti eesmärk on jagada teadmisi ja häid tavasid reguleerivate spetsialistide vahel ning töötada välja suunised ja koolitusmaterjalid, et toetada IED tõhusat rakendamist.  

See- ja linnukasvatuse töörühm, mille eesmärk on rakendada keskkonnakontrolli intensiivse loomakasvatusega tegelevates põllumajandusettevõtetes. 

Selle töörühma raames otsib IMPEL teenusepakkujat, kes töötaks välja lühivideo töörühma väljundite levitamise eesmärgil.   

Palun vt lisatud teenuse kuulutust konsultandi leidmiseks IMPELi raames IED rakendamise toetamine. 

Tähtaeg taotluste esitamiseks on 7. september 2023. 

Konsultantide leidmiseks.

Subscribe to our newsletter