IMPEL Logo

IMPEL TIGDA projekti pakkumine - tähtaeg pikendatud - 30. juuni

20 Jun, 2023

IMPELi projekti Tackling Tackling illegal groundwater drilling and abstractions (TIGDA) eesmärk on jagada teadmisi ja häid tavasid, kuidas hallata põhjavee puurimist ja põhjavee võtmist. See hõlmab konkreetseid loa andmise tingimusi, akrediteeringuid ning eri liikmesriikides kasutusel olevaid jõustamisvahendeid ja -meetodeid, et vähendada ebaseaduslikku puurimist ja põhjavee (üle)võtmist, aidates seega saavutada põhjaveekogumite head kvantitatiivset ja kvalitatiivset seisundit. 

TIGDA projekti raames on tööpakett "Maa vaatlustehnika ebaseadusliku põhjaveetegevuse avastamiseks". Selle tööpaketi eesmärk on vaadata läbi eri liiki maavaatlusmeetodid ja -andmed, mida saab kasutada ebaseadusliku põhjaveega seotud tegevuse avastamiseks. Tööpaketi raames on vaja esitada kirjalik aruanne koos soovitustega maapinna vaatlusmeetodite ja -andmete kohta ebaseadusliku põhjaveealase tegevuse ulatuse suhtes.  

Sellest tulenevalt otsib IMPEL tööpaketi "Maa vaatlustehnikad ebaseadusliku põhjaveealase tegevuse avastamiseks" vajaduste rahuldamiseks teenusepakkujat.  

Palun vt lisatud teenusekuulutust konsultandi leidmiseks IMPEL TIGDA projekti raames. 

Tähtaega taotluste esitamiseks on pikendatud kuni 30. juunini. 

Subscribe to our newsletter