IMPEL Logo

Uus pakkumine andmekogumisrakenduse jaoks

19 Oct, 2021

Euroopa merepiiride transiitprojekt makrofauna ja inimtekkelise koormuse seireks (Euroopa-MTT 2021), eesmärk on alustada protsessi, mis lõpeb Euroopa ühiste suunistega vaalaliste ja merikilpkonnade ning nende ohtude, nagu plastmass ja mereliiklus, seireks merestrateegia raamdirektiivi raames, kasutades suuri laevu vaatlusplatvormidena

.

Selle tulemusena otsib IMPEL teenusepakkujat, kes töötaks eeldatavalt keskmiselt 20 päeva jooksul novembris ja detsembris 2021 välja APPi, mis käsitleb andmete kogumist vaalaliste, muude makroselgrootute ja selliste survetegurite nagu mereliikluse kohta.

Pakkumise ja lisateabe saamiseks klõpsake siin: EUROPE MTT2021 IMPEL Tender

Taotluste esitamise tähtaega on pikendatud kuni 7. novembrini 2021.

Subscribe to our newsletter