IMPEL Logo

Pakkumine kaevandusjäätmete käitlemise projektile

25 Jul, 2022

KAevandusjäätmete käitlemise IMPEL-projekti eesmärk on võrrelda direktiivi ülevõtmist eri liikmesriikides, et hinnata ühiseid suuniseid ajaloolise kaevandamisjäätmete paremaks käitlemiseks, pidades silmas ka nende taaskasutamist sekundaarse toorainena. Kõik see peaks olema kooskõlas Euroopa ringmajanduse suunistega. Projekti raames on vaja, et kaevandamisjäätmete käitlemise ja taaskasutamise probleemile spetsialiseerunud asutus või uurimiskeskus uuriks projekti praktilisi aspekte (mitte ainult regulatiivseid aspekte).

Sellest tulenevalt otsib IMPEL kaevandusjäätmete käitlemise projekti vajaduste jaoks teenusepakkujat.

Palun vt lisatud teenusekuulutust konsultandi leidmiseks IMPELi “Kaevandusjäätmete käitlemise” projekti raames.

Kandideerimise tähtaeg on 15. august 2022

HANKEKUTSE KONSULTANDILE IMPEL “KAEVANDUSJÄÄTMETE HALDAMINE” PROJEKTI PAKKUMISEKUTSE

Subscribe to our newsletter