IMPEL Logo

Pakkumine NPRI projektile

25 Jul, 2022

IMPELi riikliku vastastikuse eksperdihinnangu algatuse (NPRI) IV etapi projekti eesmärk on luua sõltumatu suutlikkus vastastikuse eksperdihinnangu teostamisel. Töö strateegiline tulemus on keskkonnaalaste õigusaktide parem ja ühetaolisem rakendamine riiklikul ja piirkondlikul tasandil, lähtudes iga riigi konkreetsest õiguslikust ja tehnilisest olukorrast. NPRI protsess võimaldab tuvastada võrgustiku nõrgad kohad kohaliku analüüsi põhjal ja leida lahendusi, mida saab rakendada ka kogu võrgustikus. Projekti raames on vaja anda ekspertide abi projektijuhtidele ja meeskonnale eksperdihinnangute valdkonnas rahvusvahelisel tasandil.

Sellest tulenevalt otsib IMPEL NPRI IV etapi projekti vajaduste jaoks teenusepakkujat.

Palun vt lisatud teenusekuulutust konsultandi leidmiseks IMPELi riikliku vastastikuse eksperdihinnangu algatuse (NPRI) IV etapi projekti raames.

Tähtaega on pikendatud - uus taotluste esitamise tähtaeg on 8. september 2022.

HANKEKUTSE KONSULTANDILE IMPEL NATIONAL PEER REVIEW INITIATIVE (NPRI) PHASE IV PROJEKTI RAAMISTÖÖKS

Subscribe to our newsletter