IMPEL Logo

News

 • Enesekontrolli ja aruandluse õpitoad

  27 Sep, 2021

  Käitajate õhusaaste enesekontrolli veebiseminarid toimuvad 28. septembril ja 11. oktoobril, mille korraldab IED rakendamise IMPEL-projekt. Töötoad keskenduvad käitaja enesekontrollile, õhku paisatavate heitkoguste pidevale ja mittekontuursele seirele, keskendudes käitajate (käitamiskohustuslaste) enesekontrolli usaldusväärsusele ja selle aruandlusele.

  [Read more]
 • IMPELi 21. üldkogu - Lissabon

  12 Jul, 2021

  IMPELi 21. üldkoosolek toimus praktiliselt 29.-30. juunil 2021. Osales üle 80 liikme ja eksperdi. Üldkoosolekut juhatasid IGAMAOTi peainspektor José Brito e Silva, IMPELi Portugali koordinaator Ana Garcia IGAMAOTist ja IMPELi esimees Kristina Rabe. Üldkoosolekul keskenduti peamiselt võrgustiku juhtimisreformi ettepanekute ja otsustamiskorra kokkuleppimisele.

  [Read more]
 • TEENUSKONSULTANTIDE ADVERT KONSULTANTIDELE LIFE PROWhiBIT PROJEKTI RAAMATUPIDAMISEKS

  01 Jul, 2021

  PROWhiBIT on Euroopa LIFE-abi rahastatud projekt, mille üldeesmärk on aidata kaasa ringmajanduspaketi, jäätmekäitluse põhimõtete ja eesmärkide saavutamisele ning keskkonnaalase jäätmekuritegevuse ennetamisele, avastamisele ja tõkestamisele. Projekti raames on vaja "anda aru keskkonnaalase jäätmekuritegevuse hetkeseisust rahvusvahelisel tasandil".

  [Read more]
 • TEENUSKONSULTANTIDE VÄLJAKUTSED ELU PROWHIPROJEKTI RAAMATUPROJEKTI KORRALDAMISEKS

  01 Jul, 2021

  PROWhiBIT on Euroopa LIFE-abi rahastatud projekt, mille üldeesmärk on aidata kaasa ringmajanduspaketi, jäätmekäitluse põhimõtete ja eesmärkide saavutamisele ning keskkonnaalase jäätmekuritegevuse ennetamisele, avastamisele ja tõkestamisele. Projekti raames on vaja "anda aru keskkonnaalase jäätmekuritegevuse hetkeseisust rahvusvahelisel tasandil".

  [Read more]
 • WasteForce, video keskkonnaalaste kohtuekspertiisiandmete analüüsi vahendist

  15 Jun, 2021

  Projekti WasteForce poolt avaldatud "Forensic Data Analysis for Waste Trafficking Tool" tööpõhimõtete selgitamiseks on avaldatud õppevideo. Video näitab näiteid selle kohta, kuidas tööriistaga saab toetada andmete otsimist ja analüüsi ebaseaduslike jäätmesaadetiste valdkonnas.

  [Read more]
 • SWEAP, inspekteerimisandmete aruandlusrakendus

  15 Jun, 2021

  Selleks, et registreerida kohapeal kontrolliandmeid piiriüleste jäätmesaadetiste kohta, töötati projekti LIFE SWEAP raames välja kontrolliandmete aruandlusrakendus mobiilseadmetele. Rakendus on mõeldud ELi inspektorite ja õiguskaitseametnike jaoks, et registreerida jäätmesaadetiste kontrollimist ja võimaldada nende organisatsioonidel saada täielikku teavet kontrollide, tuvastatud rikkumiste ja järelmeetmete kohta.

  [Read more]
 • Keskkonnanormide järgimise ja juhtimise foorumi protokoll, 2. juuni 2021

  14 Jun, 2021

  Keskkonnaalaste nõuete täitmise ja juhtimise foorumi koosolekut juhatas keskkonna peadirektoraadi rakendamise ja liikmesriikide toetamise direktor Aurel Ciobanu-Dordea. Koosolek koosnes kahest töösessioonist. Esimese töökoosoleku esimeses osas tutvustati 4 võrgustiku päeva põhisõnumeid ja tulemusi ning NEPA-BRIGi asjakohast tööd.

  [Read more]
 • ELi rohelisel nädalal 2021 arutatakse nulltõusu eesmärki

  04 Jun, 2021

  Euroopa Komisjon korraldas rohelise nädala virtuaalse konverentsina, mis keskendus nulltõusu eesmärgile.Üritus toimus 1.-4. juunil 2021. 2. juunil osales vee- ja maa-ala ekspertrühma juht Marco Falconi istungil 4.3. Loendame tagasi puhtama tuleviku suunas: ohtlike kemikaalide riskide jälgimine. Hr Falconi pidas ettekande saastatud alade haldamise ja IMPELi vee- ja maaparandusprojekti kohta.

  [Read more]
 • 4 Võrgustikepäeva ühisavaldus, Üheskoos keskkonnakuritegevuse vastu võitlemisel

  31 May, 2021

  4 võrgustiku ühisavaldus 4 võrgustiku päeva puhul: "Üheskoos võitluses keskkonnakuritegevuse vastu" 21. mai 2021 Reedel, 21. mail 2021 osales üle 150 kohtuniku, prokuröri, keskkonnakaitseorgani, politseiametniku ja EÜ ametniku esimesel virtuaalsel 4 võrgustiku päeval, "Üheskoos keskkonnakuritegude vastu võitlemisel"

  [Read more]
 • Bioloogilise mitmekesisuse seisukohalt olulised juhtumid

  28 May, 2021

  Märtsis ja aprillis 2021 viidi läbi küsitlus keskkonnaõiguse spetsialistide, sealhulgas kohtunike, prokuröride, ekspertide ja valitsusväliste organisatsioonide juristide seas, et teha kindlaks loodushoiuga seotud lahendamata kohtuasjad. Keskkonnaõigus on keskkonna viimane kaitseliin. Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste konverentsi (CBD COP 15) viieteistkümnenda kohtumise eel on ClientEarth koostanud selle valiku kümnest bioloogilise mitmekesisuse jaoks olulisest kohtuasjast üle maailma.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter