IMPEL Logo

News

 • IMPELi läbilõikamisvahendite ja lähenemisviiside ekspertrühma koosolek

  17 Oct, 2023

  IMPELi valdkondadevaheliste vahendite ja lähenemisviiside eksperdirühma koosolek toimus 27. septembril 2023 Roomas Itaalia Keskkonnakaitse ja -uuringute Instituudi (ISPRA) peakorteris. IMPELi läbilõikamisvahendite ja lähenemisviiside ekspertrühma projektid korraldasid koos selle kohtumisega ka vastastikku üritusi.

  [Read more]
 • IMPELi jäätmekäitluse ja ringmajanduse projekt korraldas Bukarestis koolituse

  13 Oct, 2023

  4.-6. oktoobril toimus Rumeenias Bukarestis kolmepäevane koolitus, mis korraldati IMPELi projekti "Jäätmehooldus ja ringmajandus" raames. Kohtumisel osales 25 keskkonnaeksperti (peamiselt inspektorid ja loa koostajad) erinevatest riikidest ja Rumeeniast. Lisaks sellele osales üle 60 IMPELi liikme veebipõhiselt.

  [Read more]
 • REACH Regulation and Circular Economy Guideline is now available

  12 Oct, 2023

  In order to promote circular economy, the concepts of ‘by-product’ and ‘End-of-Waste’ are highly relevant. REACH does not apply to waste. But REACH does apply to by-products and end-of-waste.

  [Read more]
 • IMPEL Projekti "Linnudirektiivi ja elupaigadirektiivi rakendamine Euroopa lennuväljadel" raames toimusid lennuväljakute külastused Taanis.

  05 Oct, 2023

  Lennuväljad katavad märkimisväärse osa Euroopast, paiknedes üle kogu kontinendi laiali, kus elab suur hulk Euroopa taime- ja loomaliike. Mõned neist loomadest, eriti rasked ja/või parve lendavad linnuliigid, on üks peamisi lennundusohte. Kokkupõrkedes õhusõidukitega (õhusõiduki ja eluslooduse kokkupõrked) võivad linnud ja muud loomad ohustada õhusõiduki, selle meeskonna ja reisijate (ning lennuväljade läheduses ja väljaspool elavate inimeste) ohutust.

  [Read more]
 • Lõpparuanne - 4 võrgustiku konverents

  04 Oct, 2023

  Neli võrgustikku, IMPEL (Euroopa Liidu keskkonnaõiguse rakendamise ja jõustamise võrgustik), EUFJE (Euroopa Liidu keskkonnakohtunike foorum), ENPE (Euroopa keskkonnaprokuröride võrgustik) ja EnviCrimeNet on täna avaldanud avalduse pärast eelmisel nädalal Roomas toimunud edukat 4 võrgustiku konverentsi. Avalduses keskendutakse viiele põhiteemale, mida võrgustikud peavad keskkonnakuritegudega tegelemisel kriitiliseks, nimelt: uued meetodid keskkonnarikkumiste ennetamiseks ja avastamiseks vajadus, et haldus- ja kriminaalõigusmeetmed täiendaksid teineteist. keskkonnakuritegevuse muutmine kahjumlikuks. tekkinud kahju hindamine, heastamine ja hüvitamine. õiguskaitse tulemuste mõõtmine.

  [Read more]
 • 4 Networksi konverents algab homme!

  27 Sep, 2023

  Peagi on käes aeg esimeseks 4 võrgustiku konverentsile, mis toimub isiklikult alates 2017. aastast! Üritus algab homme ja toob kokku üle 400 osaleja asjaomastest asutustest ja 4 võrgustiku, IMPELi, EUFJE, ENPE ja EnviCrimeNeti liikmetest. Konverentsi eesmärk on arutada ühiseid jõupingutusi keskkonnakuritegevuse vastu võitlemisel.

  [Read more]
 • Frankfurdis toimus põhjavee reostuse trendipöörde minikonverents

  27 Sep, 2023

  Trendipöördumine raske, kuid mitte võimatu 4. septembril 2023 toimus Frankfurdis Maini ääres (Saksamaa) IMPELi projekti "Trendipöördumine põhjavee reostuses" raames minikonverents. 29 haldus- ja teaduseksperti seitsmest riigist (Saksamaa, Albaania, Taani, Ungari, Luksemburg, Rumeenia ja Ühendkuningriik) arutasid põhjavee reostust nitraatide, pestitsiidide, soola ja muude hajureostusallikatest pärinevate kahjulike ainete poolt ning parimaid tavasid, kuidas negatiivseid suundumusi ümber pöörata. Võrreldi kogemusi erinevate poliitikate ja vahenditega, eelkõige Taanis, Ühendkuningriigis ja Saksamaal, ning vahetati reguleerivate asutuste, veevarustajate ja põllumajandusettevõtete konsultantide erinevaid seisukohti.

  [Read more]
 • Tender for IT Security and GDPR

  19 Sep, 2023

  IMPEL is seeking applicants for an IT Compliance and Security Check. IMPEL is a non-profit association of environmental authorities from various European countries, with a focus on promoting effective implementation and enforcement of environmental legislation.I IMPEL emphasizes the importance of secure data exchange, especially in light of the COVID-19 pandemic's impact on virtual communication. To protect the network and its member agencies, IMPEL aims to conduct a comprehensive IT security assessment and implement professional risk mitigation measures, making this tender request critical for ensuring the network's security and reliability.

  [Read more]
 • IMPELi vee- ja maaparandusprojekti tulemusi esitleti AquaConSoil 2023 konverentsil.

  14 Sep, 2023

  Vee- ja maaparanduse projektijuht Marco Falconi osales 11.-15. septembrini 2023 Prahas toimuval konverentsil AquaConSoil 2023. Marco Falconi tutvustas 13. septembril 2023 toimuval konverentsil IMPELi vee ja maa tervendamise projekti tulemusi teemas 3: Jätkusuutlik tervendamine, uued saasteained ja reostuse vältimine nullsaaste suunas.

  [Read more]
 • IMPELi IED rakendamise projekti toetamine Pakkumine - tähtaeg 7. september

  17 Aug, 2023

  IMPELi IED rakendamise toetusprojekti ning sigade ja kodulindude töörühma raames otsib IMPEL teenusepakkujat, kes töötaks välja lühikese video töörühma tulemuste levitamiseks. Palun vaadake lisatud teenuse kuulutust konsultandi jaoks IMPELi raames IMPEL Supporting IED Implementation. Taotluste esitamise tähtaeg on 7. september 2023.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter