IMPEL Logo

News

 • IMPELi vee- ja maaparandusprojekti tulemusi esitleti AquaConSoil 2023 konverentsil.

  14 Sep, 2023

  Vee- ja maaparanduse projektijuht Marco Falconi osales 11.-15. septembrini 2023 Prahas toimuval konverentsil AquaConSoil 2023. Marco Falconi tutvustas 13. septembril 2023 toimuval konverentsil IMPELi vee ja maa tervendamise projekti tulemusi teemas 3: Jätkusuutlik tervendamine, uued saasteained ja reostuse vältimine nullsaaste suunas.

  [Read more]
 • IMPELi juhatuse visiit Balkani riikidesse

  04 Jul, 2023

  IMPELi juhatuse visiit Balkani riikidesse

  [Read more]
 • IMPELi 25. üldkogu

  20 Jun, 2023

  IMPELi 25. üldkogu toimub Stockholmis

  [Read more]
 • 15. Tööstusõnnetustest saadud õppetundide seminar toimus 23.-24. mail 2023

  14 Jun, 2023

  Tööõnnetusi käsitlevate andmete kogumine ja analüüs on vajalik uute õnnetuste ennetamiseks. Inspektoritel peavad olema illustratsioonid õnnetusjuhtumite kohta, et mõista, mis tegelikult juhtus ja milliseid meetmeid sellistes olukordades lõpuks võeti. Alates 1999. aastast on korraldatud mitmeid seminare saadud õppetundide kohta, et hõlbustada teabe levitamist ja vahetamist liikmesriikide inspekteerivate asutuste vahel. 23.-24. mail 2023 toimus Prantsusmaal Marseille's 15. Tööõnnetustest saadud õppetundide seminar. Seminari eesmärk oli jätkata kogemuste jagamist õnnetuste (plahvatused, tulekahjud, reostus jne) kohta nii tehniliste aspektide kui ka kohaldatavate eeskirjade osas ning tugevdada kogemuste vahetamist liikmesriikide kontrolliasutuste vahel, samuti edendada heade tavade väljatöötamist. Seminaril tutvustasid inspektorid valitud õnnetusi, esitades tehnilised kirjeldused ja tehtud analüüsi tulemused (võetud meetmed, organisatsioonilised puudused, rikutud süsteemid või materjalid jne). Samuti kirjeldasid nad üksikasjalikult õnnetustest saadud õppetunde ja oma kogemusi õnnetuse ajal või pärast seda. Seminari aruanne avaldatakse peagi. Eelmiste seminaride kohta saate rohkem teavet siit.

  [Read more]
 • NPRI projekt koos Slovakkia keskkonnainspektsiooniga (SIŽP)

  12 Jun, 2023

  Slovakkia keskkonnainspektsioon (SIŽP) osaleb aktiivselt IMPELi riiklikus vastastikuse eksperdihinnangu algatuses (NPRI) ja rakendab NPRI programmi, mis keskendub uue spetsiaalse tehnoloogiliste uuenduste osakonna arendamisele, et toetada uuenduslike vahendite kasutamist kontrollide ja muude keskkonnakaitsealaste tegevuste tõhususe ja tulemuslikkuse suurendamiseks. NPRI raames toimus 29.-31. mail Bratislavas kohtumine, kus osales 22 SIŽP esindajat; kohtumisel osalesid ka NPRI projektimeeskonna liikmed Portugalist, Rumeeniast, Itaaliast ja Albaaniast, et anda oma panus arutelusse, kuid ka näha Slovakkias tehtavat tööd kui eeskuju ja kogemust vastastikuse eksperdihinnangu valdkonnas, mida nad saaksid kasutada oma konkreetses NPRI perspektiivis. SIŽP peadirektor Ján Jenčo mainis, et NPRI projekt on tema organisatsiooni jaoks oluline, kuna paindliku NPRI lähenemisviisi rakendamine võimaldab neil kiirendada äsja loodud tehnoloogiliste uuenduste osakonna arenguprotsessi. Ta märkis, et NPRI projekti rakendamine rahvusvahelise NPRI meeskonna toel annab tema organisatsioonile märkimisväärset lisaväärtust. Eelkõige puudutab see SIŽP ambitsioonide elluviimist innovaatiliste vahendite konkreetseks arendamiseks. Projekti praeguses etapis on Slovakkia NPRI projekti piiritlemine, arutelu ja sidusrühmade analüüsi tulemuste analüüs muu hulgas oluline projekti edasise rakendamise jaoks. Kohtumisel osalesid ja esitasid oma mõtteid ka uue osakonna skeemi väljatöötamisega tegelevad riiklikud projektijuhid ja mitmed Slovakkia inspektsiooni piirkondlike teenistuste esindajad, kes on arendatava teenuse "kasutajad". Slovaki osalejate konstruktiivsete arutelude tulemused ja rahvusvahelise NPRI projektimeeskonna liikmete vastastikused arutelud moodustasid seejärel olulise aluse SIŽP poolt võetavatele järelmeetmetele. NPRI projektimeeskond edendab ka tegevuse uut etappi. Kohtumist kasutasid ka rahvusvahelise NPRI projektimeeskonna liikmed selleks, et jagada ja arutada oma NPRI projekti rakendamise edusamme vastastikuste arutelude kaudu. See lähenemisviis osutus eriti väärtuslikuks.

  [Read more]
 • IMPELi looduskaitse ekspertrühma koosolek toimus 20. aprillil 2023

  01 Jun, 2023

  IMPELi looduskaitse ekspertrühma koosolek toimus 20. aprillil 2023 Roomas. Itaalia Keskkonnakaitse ja Teadusuuringute Instituut (ISPRA) korraldas ürituse. Kohtumisel osales kohapeal 30 esindajat 18 riigist ja paljud teised liitusid veebipõhiselt.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter