IMPEL Logo

News

 • IMPELi looduskaitse ekspertrühma koosolek toimus 20. aprillil 2023

  01 Jun, 2023

  IMPELi looduskaitse ekspertrühma koosolek toimus 20. aprillil 2023 Roomas. Itaalia Keskkonnakaitse ja Teadusuuringute Instituut (ISPRA) korraldas ürituse. Kohtumisel osales kohapeal 30 esindajat 18 riigist ja paljud teised liitusid veebipõhiselt.

  [Read more]
 • IMPELi avaliku korra rikkumise projektimeeskonna ühine kontroll

  01 Jun, 2023

  IMPELi toetava IED rakendamise projekti raames korraldas avaliku kahjulikkuse töörühm 15.-16. mail 2023. aastal projektirühma koosoleku ja ühise inspekteerimise Soome tselluloosi- ja paberitehases. Osalesid inspektorid Portugalist, Hispaaniast, Saksamaalt ja Soomest.

  [Read more]
 • IMPEL NPRI projekt Põhja-Makedoonia ja Serbiaga

  26 May, 2023

  IMPELi riiklik vastastikuse eksperdihinnangu algatus (NPRI) loob aluse autonoomse vastastikuse eksperdihinnangu andmise arendamiseks keskkonnaasutuste ja -agentuuride riiklikes võrgustikes. NPRI lähenemisviisi saab kasutada paindliku vahendina, et parandada oma tegevust dialoogi, ühise vastasseisu ja heade tavade vahetamise kaudu samasse võrgustikku või samade küsimustega tegelevate sidusrühmade rühma kuuluvate kolleegide vahel. See on võimas vahend, mis toetab ELi kontrollikoja algatuse rakendamist, peamiselt oma potentsiaali kaudu rakendada häid ja parimaid tavasid ning homogeniseerida.

  [Read more]
 • IMPELi merealade piiriüleste läbilõigete MTT projekti ja LIFE Conceptu Maris projekti ühine seminar

  12 May, 2023

  Mitmed uurimisasutused on aastaid töötanud vaalaliste seirega, kasutades vaatlusplatvormina suuri laevu ja parvlaevu. On suur vajadus, et kõigi erinevate uurimisasutuste rühmajuhid kohtuksid ja tugevdaksid koostööd, parimaid tavasid ning parandaksid ühist uurimis- ja seireprotokolli ning laiendaksid vaatluste ulatust. IMPEL Europe Marine Transborder Transect (MTT) projekti eesmärk on ühendada kaks võrgustikku (Vahemere ja Atlandi ookeani), laiendades võrgustikke Vahemere piirkonna lõunapoolsetele riikidele, et tugevdada keskkonnaõiguse rakendamist Euroopas.

  [Read more]
 • IMPELi tööstusliku kodulinnukasvatuse ja seakasvatuse projektimeeskonna ühine kontroll

  11 May, 2023

  IMPELi toetava IED rakendusprojekti raames toimusid 3. mail 2023. aastal Hispaanias Murcias projekti meeskonna hübriidkoosolek ja 4. mail 2023. aastal ühisinspektsioon emakasvatusfarmis. IMPELi poolt osalesid kohtumisel keskkonnaametnikud Hispaaniast, Madalmaadest, Iirimaalt, Ühendkuningriigist, Islandilt, Poolast, Belgiast ja Euroopa Komisjonist. Töörühmas osalesid veebipõhiselt ka ametnikud Eestist, Austriast, Taanist, Albaaniast, Itaaliast ja Sloveeniast.

  [Read more]
 • BIOVAL PAKKUMINE Tähtaeg 19. mai

  09 May, 2023

  Euroopa Liidu keskkonnakohtunike foorum (EUFJE) on rahvusvaheline mittetulundusühing. Foorumi eesmärk on aidata kaasa siseriikliku, Euroopa ja rahvusvahelise keskkonnaõiguse paremale rakendamisele ja jõustamisele: - aidates kaasa keskkonnaõiguse paremale tundmisele kohtunike seas, - jagades kohtupraktikat ja - jagades kogemusi kohtunike keskkonnaõiguse alase koolituse valdkonnas. Ühing on registreeritud Belgias ja selle juriidiline asukoht on Brüsselis. Ühingu töökeeled on hollandi, inglise ja prantsuse keel.

  [Read more]
 • IMPELi põhjavee reostuse trendipöörde projekt, mis esitati SRÜ põhjavee ekspertidele

  27 Apr, 2023

  IMPELi projekti "Põhjavee reostuse suundumuse ümberpööramine" esitleti 19. aprillil videokõne teel SRÜ põhjavee töörühma 43. kohtumisel, mis toimus Uppsalas (Rootsi).

  [Read more]
 • Ukraina Riiklik Keskkonnainspektsioon ühineb IMPELiga

  19 Apr, 2023

  Ukraina Riiklik Keskkonnainspektsioon ühineb IMPELiga

  [Read more]
 • IMPELi tööstuse ja õhuekspertide rühma juhtkomitee kohtus Brüsselis ja pidas kohtumise Euroopa Komisjoniga.

  10 Apr, 2023

  3. ja 4. aprillil kohtusid Brüsselis kõik tööstuse ja õhuruumi ekspertrühma töörühma juhid. Nad arutasid oma rühmade edusamme ja pidasid ajurünnaku järgmise projektitsükli kohta aastatel 2025-2027. Järgnevatel kuudel enne suve toimuvad enamiku töörühmade F2F-kohtumised ja paljud neist korraldavad ka kohapealse külastuse või ühise inspekteerimise. Paljud neist korraldavad ka lühikese veebiseminari vahetult pärast koosolekut, kus kõik IMPELi liikmed saavad osaleda, seega jälgige IMPELi uudiseid. Kui olete huvitatud mõnest teemast, võtke palun ühendust töörühma juhiga. Töörühmade juhid rääkisid ka 17. ja 18. oktoobril 2023 Stuttgartis toimuvast hübriidekspertide rühma kohtumisest, kus kõik töörühmad saavad kokku.

  [Read more]
 • IMPELi projekt "Linnudirektiivi ja elupaikade direktiivide rakendamine Euroopa lennuväljadel" tegi oma esimese lennuväljakute külastuse.

  04 Apr, 2023

  Lennuväljad katavad märkimisväärse osa Euroopast, paiknedes üle kogu kontinendi laiali, kus elab suur hulk Euroopa taime- ja loomaliike. Mõned neist loomadest, eriti rasked ja/või parvilised linnuliigid ja muud loomad, on üks peamisi ohte lennundusele. Kokkupõrkedes õhusõidukitega (õhusõiduki ja eluslooduse kokkupõrked) võivad linnud ja muud loomad ohustada õhusõiduki, selle meeskonna ja reisijate (ning lennuväljade läheduses ja väljaspool elavate inimeste) ohutust.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter