IMPEL Logo

News

 • Konkursikutse juhtumiuuringute jaoks MPE ja pinnase pesemine

  18 Oct, 2021

  2021. aastal kogub Water and Land Remediation juhtumiuuringuid mitmefaasilise ekstraheerimise (MPE) ja pinnase pesemise kohta. Kõigil, kes on huvitatud jagama ühe nimetatud kahest tehnoloogiast rakendamise tulemusi, palutakse esitada see vastavalt järgmistele vormingutele MS Wordis (mitte pdf) hiljemalt 15. detsembriks 2021 aadressil marco.falconi@impel.eu, märgusõnaga "MPE Case Study" või "Soil Washing Case Study". Kui teil on mitu juhtumiuuringut, koostage ja saatke eri failid, et neid oleks lihtsam töödelda. Teid võetakse arvesse kui "Kaasajaid".

  [Read more]
 • Käitajate õhusaasteainete enesekontrolli veebiseminari tulemused: "Suurem tähelepanu ja heade tavade vahetamine on võtmetähtsusega"

  12 Oct, 2021

  Operaatorite õhusaasteainete enesekontrolli veebiseminar toimus 28. septembril ja 11. oktoobril osana IMPEL-projektist "Supporting IED Implementation 2021-2024", mille korraldasid ühiselt ARPA Sardegna (Itaalia) ja IGAMAOT (Portugal). Seminaril keskenduti sellistele olulistele teemadele nagu käitajate enesekontroll, õhuheitmete, pideva ja mittekatkestava seire kohta, eelkõige enesekontrolli usaldusväärsusele ja käitajate (kohustuste omanike) aruandlusele.

  [Read more]
 • Enesekontrolli ja aruandluse õpitoad

  27 Sep, 2021

  Käitajate õhusaaste enesekontrolli veebiseminarid toimuvad 28. septembril ja 11. oktoobril, mille korraldab IED rakendamise IMPEL-projekt. Töötoad keskenduvad käitaja enesekontrollile, õhku paisatavate heitkoguste pidevale ja mittekontuursele seirele, keskendudes käitajate (käitamiskohustuslaste) enesekontrolli usaldusväärsusele ja selle aruandlusele.

  [Read more]
 • IMPELi 21. üldkogu - Lissabon

  12 Jul, 2021

  IMPELi 21. üldkoosolek toimus praktiliselt 29.-30. juunil 2021. Osales üle 80 liikme ja eksperdi. Üldkoosolekut juhatasid IGAMAOTi peainspektor José Brito e Silva, IMPELi Portugali koordinaator Ana Garcia IGAMAOTist ja IMPELi esimees Kristina Rabe. Üldkoosolekul keskenduti peamiselt võrgustiku juhtimisreformi ettepanekute ja otsustamiskorra kokkuleppimisele.

  [Read more]
 • TEENUSKONSULTANTIDE ADVERT KONSULTANTIDELE LIFE PROWhiBIT PROJEKTI RAAMATUPIDAMISEKS

  01 Jul, 2021

  PROWhiBIT on Euroopa LIFE-abi rahastatud projekt, mille üldeesmärk on aidata kaasa ringmajanduspaketi, jäätmekäitluse põhimõtete ja eesmärkide saavutamisele ning keskkonnaalase jäätmekuritegevuse ennetamisele, avastamisele ja tõkestamisele. Projekti raames on vaja "anda aru keskkonnaalase jäätmekuritegevuse hetkeseisust rahvusvahelisel tasandil".

  [Read more]
 • TEENUSKONSULTANTIDE VÄLJAKUTSED ELU PROWHIPROJEKTI RAAMATUPROJEKTI KORRALDAMISEKS

  01 Jul, 2021

  PROWhiBIT on Euroopa LIFE-abi rahastatud projekt, mille üldeesmärk on aidata kaasa ringmajanduspaketi, jäätmekäitluse põhimõtete ja eesmärkide saavutamisele ning keskkonnaalase jäätmekuritegevuse ennetamisele, avastamisele ja tõkestamisele. Projekti raames on vaja "anda aru keskkonnaalase jäätmekuritegevuse hetkeseisust rahvusvahelisel tasandil".

  [Read more]
 • SWEAP, inspekteerimisandmete aruandlusrakendus

  15 Jun, 2021

  Selleks, et registreerida kohapeal kontrolliandmeid piiriüleste jäätmesaadetiste kohta, töötati projekti LIFE SWEAP raames välja kontrolliandmete aruandlusrakendus mobiilseadmetele. Rakendus on mõeldud ELi inspektorite ja õiguskaitseametnike jaoks, et registreerida jäätmesaadetiste kontrollimist ja võimaldada nende organisatsioonidel saada täielikku teavet kontrollide, tuvastatud rikkumiste ja järelmeetmete kohta.

  [Read more]
 • WasteForce, video keskkonnaalaste kohtuekspertiisiandmete analüüsi vahendist

  15 Jun, 2021

  Projekti WasteForce poolt avaldatud "Forensic Data Analysis for Waste Trafficking Tool" tööpõhimõtete selgitamiseks on avaldatud õppevideo. Video näitab näiteid selle kohta, kuidas tööriistaga saab toetada andmete otsimist ja analüüsi ebaseaduslike jäätmesaadetiste valdkonnas.

  [Read more]
 • Keskkonnanormide järgimise ja juhtimise foorumi protokoll, 2. juuni 2021

  14 Jun, 2021

  Keskkonnaalaste nõuete täitmise ja juhtimise foorumi koosolekut juhatas keskkonna peadirektoraadi rakendamise ja liikmesriikide toetamise direktor Aurel Ciobanu-Dordea. Koosolek koosnes kahest töösessioonist. Esimese töökoosoleku esimeses osas tutvustati 4 võrgustiku päeva põhisõnumeid ja tulemusi ning NEPA-BRIGi asjakohast tööd.

  [Read more]
 • ELi rohelisel nädalal 2021 arutatakse nulltõusu eesmärki

  04 Jun, 2021

  Euroopa Komisjon korraldas rohelise nädala virtuaalse konverentsina, mis keskendus nulltõusu eesmärgile.Üritus toimus 1.-4. juunil 2021. 2. juunil osales vee- ja maa-ala ekspertrühma juht Marco Falconi istungil 4.3. Loendame tagasi puhtama tuleviku suunas: ohtlike kemikaalide riskide jälgimine. Hr Falconi pidas ettekande saastatud alade haldamise ja IMPELi vee- ja maaparandusprojekti kohta.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter