IMPEL Logo

News

 • SWEAP, inspekteerimisandmete aruandlusrakendus

  15 Jun, 2021

  Selleks, et registreerida kohapeal kontrolliandmeid piiriüleste jäätmesaadetiste kohta, töötati projekti LIFE SWEAP raames välja kontrolliandmete aruandlusrakendus mobiilseadmetele. Rakendus on mõeldud ELi inspektorite ja õiguskaitseametnike jaoks, et registreerida jäätmesaadetiste kontrollimist ja võimaldada nende organisatsioonidel saada täielikku teavet kontrollide, tuvastatud rikkumiste ja järelmeetmete kohta.

  [Read more]
 • WasteForce, video keskkonnaalaste kohtuekspertiisiandmete analüüsi vahendist

  15 Jun, 2021

  Projekti WasteForce poolt avaldatud "Forensic Data Analysis for Waste Trafficking Tool" tööpõhimõtete selgitamiseks on avaldatud õppevideo. Video näitab näiteid selle kohta, kuidas tööriistaga saab toetada andmete otsimist ja analüüsi ebaseaduslike jäätmesaadetiste valdkonnas.

  [Read more]
 • Keskkonnanormide järgimise ja juhtimise foorumi protokoll, 2. juuni 2021

  14 Jun, 2021

  Keskkonnaalaste nõuete täitmise ja juhtimise foorumi koosolekut juhatas keskkonna peadirektoraadi rakendamise ja liikmesriikide toetamise direktor Aurel Ciobanu-Dordea. Koosolek koosnes kahest töösessioonist. Esimese töökoosoleku esimeses osas tutvustati 4 võrgustiku päeva põhisõnumeid ja tulemusi ning NEPA-BRIGi asjakohast tööd.

  [Read more]
 • ELi rohelisel nädalal 2021 arutatakse nulltõusu eesmärki

  04 Jun, 2021

  Euroopa Komisjon korraldas rohelise nädala virtuaalse konverentsina, mis keskendus nulltõusu eesmärgile.Üritus toimus 1.-4. juunil 2021. 2. juunil osales vee- ja maa-ala ekspertrühma juht Marco Falconi istungil 4.3. Loendame tagasi puhtama tuleviku suunas: ohtlike kemikaalide riskide jälgimine. Hr Falconi pidas ettekande saastatud alade haldamise ja IMPELi vee- ja maaparandusprojekti kohta.

  [Read more]
 • 4 Võrgustikepäeva ühisavaldus, Üheskoos keskkonnakuritegevuse vastu võitlemisel

  31 May, 2021

  4 võrgustiku ühisavaldus 4 võrgustiku päeva puhul: "Üheskoos võitluses keskkonnakuritegevuse vastu" 21. mai 2021 Reedel, 21. mail 2021 osales üle 150 kohtuniku, prokuröri, keskkonnakaitseorgani, politseiametniku ja EÜ ametniku esimesel virtuaalsel 4 võrgustiku päeval, "Üheskoos keskkonnakuritegude vastu võitlemisel"

  [Read more]
 • Bioloogilise mitmekesisuse seisukohalt olulised juhtumid

  28 May, 2021

  Märtsis ja aprillis 2021 viidi läbi küsitlus keskkonnaõiguse spetsialistide, sealhulgas kohtunike, prokuröride, ekspertide ja valitsusväliste organisatsioonide juristide seas, et teha kindlaks loodushoiuga seotud lahendamata kohtuasjad. Keskkonnaõigus on keskkonna viimane kaitseliin. Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste konverentsi (CBD COP 15) viieteistkümnenda kohtumise eel on ClientEarth koostanud selle valiku kümnest bioloogilise mitmekesisuse jaoks olulisest kohtuasjast üle maailma.

  [Read more]
 • Metsloomadega kauplemine ja zoonootilised haigused: mõju kaubanduspoliitikale

  21 May, 2021

  Looduskaubanduse seirevõrgustik TRAFFIC avaldas dokumendi, milles näidatakse, mida on teada metsloomadega kauplemise ja zoonootiliste haiguste vaheliste seoste kohta, ning kaalutakse selle põhjal mõju tulevase looduskaubanduspoliitika ja pikemaajaliste parandusmeetmete jaoks. Paljud organisatsioonid ja avalikkuse hääled nõuavad metsloomadega kauplemise ranget ja püsivat keelustamist, et vähendada ohtu inimeste tervisele.

  [Read more]
 • Salvesta kuupäev: ELi metsakuritegevuse algatuse konverents, 15.-16. juuni 2021 (virtuaalne)

  17 May, 2021

  Metsakuritegevus on kasvav probleem, mis on seotud organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooniga - 2017. aastal oli see 1. kohal tulusate loodusvaradega seotud kuritegude seas. Lüngad ELTRis ja puudujäägid rakendamisel ELi riikides on takistanud tegelikku muutust praktikas. ELi metsakuritegevuse algatuse, ELi Sisejulgeolekufondist rahastatava projekti, mis algas 2019. aasta märtsis, eesmärk on võimaldada tõhusat õiguskaitset, stimuleerides võrgustikke, mis suudavad metsakuritegevust avastada ja sellele reageerida. Projekt keskendub geograafiliselt konkreetselt neljale eksportivale riigile (Bulgaaria, Rumeenia, Slovakkia ja Ukraina) ja kahele importivale riigile (Belgia ja Prantsusmaa). Uuendus seisneb INTERPOLi õiguskaitsealaste teadmiste ühendamises WWFi praktiliste kogemustega ettevõtete toetamisel ebaseadusliku puidukaubanduse vältimiseks.

  [Read more]
 • Edukas koolitus Aasia ja Euroopa jäätmekuritegevuse vastase koostöö kohta

  17 May, 2021

  WasteForce'i projekti raames korraldas ÜRO Keskkonnaprogramm (UNEP) koostöös ÜRO Ülikooli (UNU) SCYCLE programmiga ja WasteForce'i partnerite INTERPOLi toetusel 24.-26. veebruaril 2021 kolmepäevase online-koolituse jäätmekuritegude menetlemise teemal.

  [Read more]
 • WasteForce "Watch the Waste" konverentsi lõppsõnum: Hoidke hoogu üleval

  13 May, 2021

  Jäätmetega seotud ebaseaduslik tegevus võib võtta mitmeid vorme. WasteForce'i projekti eesmärk on selle probleemi lahendamine, suurendades keskkonnakaitseasutuste suutlikkust ebaseadusliku jäätmekaubanduse tõkestamisel. WasteForce'i projekti raames on loodud mitmesugused vahendid ja ressursid, mis hõlbustavad poliitikakujundajate, reguleerivate asutuste, inspektorite, uurijate ja prokuröride tegevust jäätmekuritegevuse vastu võitlemisel.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter