IMPEL Logo

Privaatsuspoliitika

Meile on oluline teie privaatsus ja seega ka läbipaistvus selle kohta, kuidas me teie kohta teavet kogume, kasutame ja jagame. Selle poliitika eesmärk on aidata teil mõista:

 1. Milliseid andmeid me teie kohta kogume
 2. Milleks ja millise õigusega me andmeid kogume
 3. Kuidas me kogutud teavet jagame
 4. Kuidas me kogutud teavet säilitame ja turvame
 5. Kuidas on juurdepääs teie teabele ja selle kontrollimine
 6. Kuidas meiega ühendust võtta

See privaatsuspoliitika hõlmab teavet, mida me teie kohta kogume, kui te saate IMPELi liikmeks, osalete meie projektides või suhtlete meiega muul viisil (näiteks osaledes meie üritustel või saades meie uudiskirja).

IMPEL on mittetulundusühing, mille juriidiline asukoht on Brüsselis, Belgias. Selle liikmeteks on valitsusorganisatsioonid ja seega ka selle töötajad. IMPELi üks peamisi eesmärke on hõlbustada koostööd ja teabevahetust oma liikmesorganisatsioonide ja liikmete vahel, et vahetada teavet ja kogemusi.

Selles poliitikas selgitatakse ka teie valikuid selle kohta, kuidas me teie kohta käivat teavet kasutame. Teie valikute hulka kuulub ka see, kuidas te saate esitada vastuväiteid teie kohta käiva teabe teatud kasutamisele ning kuidas te saate juurdepääsu teatud teie kohta käivale teabele ja seda ajakohastada. Kui te ei nõustu selle poliitikaga, ärge pääsege ega kasutage meie teenuseid ega suhtle meie võrgustiku mis tahes muu aspektiga.

Kui te ei nõustu selle poliitikaga, ärge kasutage meie teenuseid ega suhtle meie võrgustiku mis tahes muu aspektiga.

1. Me kogume teie kohta järgmist teavet, kui te seda meile esitate (näiteks kui registreerite end koosolekule või osalete projektis):

 • Täielik nimi
 • Emaili aadress
 • Telefoninumber(d)
 • Töökoha nimetus
 • Sugu
 • Organisatsiooni andmed, kus te töötate

Mõnel juhul nõutakse lisateavet:

 • Pangakonto number tagasimaksetaotluste puhul
 • ID või passi andmed ja sünniaeg reisitaotluste puhul
 • Profiilipildid teie Basecamp-profiilis (ei ole kohustuslik)
 • Meie liikmesorganisatsioonide arveldusandmed
 • Alkirjad osalejate nimekirjas (raamatupidamise nõue)

See veebileht kasutab Google Analytics'i, et analüüsida, kuidas kasutajad seda veebilehte kasutavad. Need vahendid kasutavad ‘küpsiseid’, mis on teie arvutisse paigutatud tekstifailid, et koguda anonüümsel kujul standardset internetilogi teavet ja teavet külastajate käitumise kohta. Me ei ole heaks kiitnud, et küpsiste poolt genereeritud teave teie veebilehe kasutamise kohta (sealhulgas teie IP-aadress) edastatakse teistele Google'i teenustele või müüjatele. Me ei kasuta kunagi (ega luba ühelgi kolmandal osapoolel) statistilist analüüsivahendit meie saidi külastajate isiklike andmete jälgimiseks või kogumiseks. Teie IP-aadressi võib koguda SurveyMonkey küsimustiku täitmisel. IP-aadressi saab seostada ainult arvuti, mitte kasutajaga. See ei ole vaikimisi funktsioon. Teil on võimalik küpsiste vastuvõtmine või tagasilükkamine, muutes oma brauseri seadeid.

2. Allpool on toodud konkreetsed eesmärgid, milleks me teie kohta kogutud teavet kasutame:

 • Selleks, et teavitada teid meie tööst ja tegevusest ning asjakohastest arengutest, mis võivad teie tööd mõjutada
 • .
 • Vaimaldamaks teabevahetust ja -jagamist meie liikmete ja partnerorganisatsioonide vahel
 • Hoolitseda meie koosolekute ja ürituste logistika eest (nt lennu- ja hotellibroneeringud*)
 • Selleks, et saata teile IMPELi uudiskirju
 • Vaimaldamaks suhtlust projektipiirkonnas Basecampis
 • Maksmise eesmärgil

* IMPELi kohtumisele registreerudes nõustute, et isikuandmeid edastatakse kolmandatele isikutele või riikidele väljaspool EMPd ürituste turvalisuse tagamiseks ning reisi- ja majutusbroneeringute tegemiseks. Teenused väljaspool EMPd pakuvad andmekaitse tagatisi Ameerika Ühendriikide Privacy Shieldi kaudu.

Selleks, miks me andmeid kogume, on nõusolek IMPELi iganädalaste uudiskirjade jaoks ja õigustatud huvi IMPELi tegevuses osalemiseks kogutud andmete jaoks. Teie andmeid säilitatakse projektides osalemise ajal ja kuni 7 aastat pärast seda, sõltuvalt kogutud teabe tüübist. Lisateavet leiate IMPELi andmete säilitamise ja läbivaatamise põhimõtetest, mida jagatakse liikmetega Basecampis.

3. Kuidas me kogutud teavet jagame

Kõigepealt, IMPEL on võrgustik – see tähendab, et peame oma põhitegevuseks oma liikmete vahelise suhtluse hõlbustamist. Me kasutame koostöövahendeid ja soovime, et need toimiksid teie jaoks hästi. Me jagame teie kohta kogutud teavet ainult allpool kirjeldatud viisil.

 • Kontaktandmete jagamine meie liikmete ja organisatsiooniga koostöö eesmärgil
  Koostöö eesmärgil jagatakse teie põhilisi kontaktandmeid teiste IMPELi võrgustiku liikmetega; näiteks projektis osalemiseks, üritusel osalemiseks või küsimustiku täitmiseks.
 • Pildid
  IMPELi ürituste ja projektide ajal tehakse fotosid. Neid fotosid saab kasutada IMPELi veebisaidi või e-uudiskirja jaoks või aruandluse eesmärgil. Kui te ei ole sellega nõus, andke meile sellest teada.
 • Jagamine seotud partnerorganisatsioonidega
  IMPEL on sõlminud vastastikuse mõistmise memorandumi partnervõrgustikega, nagu ENPE ja Envicrimenet. Nendega võidakse jagada ainult teie kontaktandmeid nende koostöökokkulepete raames toimuva ühistegevuse korral või nende võrgustike uudiste ja arengute jagamiseks.
 • Kolmandad osapooled
  Me töötame koos kolmandate osapoolte teenusepakkujatega, et pakkuda meile veebisaidi ja rakenduste arendamist, majutamist, hooldust, varundamist, salvestamist, virtuaalset infrastruktuuri, maksete töötlemist, analüüsi ja muid teenuseid, mis võivad nõuda, et nad pääseksid ligi teie kohta käivatele andmetele või kasutaksid neid. Kui teenusepakkujal on vaja meie nimel teenuste osutamiseks juurdepääsu teie kohta käivatele andmetele, teevad nad seda meie täpsete juhiste alusel, sealhulgas teie andmete kaitsmiseks kavandatud põhimõtete ja menetluste alusel.

Kolmandate osapoolte kontod:

 • Basecamp
 • TravelPerk

Poolteiste teenusepakkujate kasutamine:

 • Onedrive
 • SurveyMonkey
 • Mailchimp
 • Azavista
 • Google vormid

Kõik need kolmandatest osapooltest teenusepakkujad on avaldanud oma privaatsed poliitikadeklaratsioonid.

Linkid kolmandate osapoolte veebisaitidele: Mõned andmed võivad sisaldada linke, mis suunavad teid teistele veebisaitidele või teenustele, mille privaatsuspraktikad võivad meie omadest erineda. Kui esitate andmeid mõnele neist kolmandate osapoolte saitidest, kehtivad teie andmete suhtes nende, mitte selle saidi privaatsuspoliitikad. Soovitame teil hoolikalt lugeda iga külastatava veebisaidi privaatsuspoliitikat.

Sotsiaalmeedia vidinad: Mõned andmed võivad sisaldada linke, mis suunavad teid teistele veebisaitidele või teenustele, mille privaatsustavad võivad meie omadest erineda. Nende kolmandate osapoolte veebisaitide kasutamist ja nende kaudu edastatavat teavet reguleerivad nende, mitte käesoleva veebisaidi privaatsuspoliitikad.

Kolmandate osapoolte vidinad: Mõned meie teenused sisaldavad vidinaid ja sotsiaalmeediafunktsioone, näiteks Twitteri “tweet” nuppu või Facebooki jagamisnuppu. Teie suhtlemist nende funktsioonidega reguleerivad neid pakkuva ettevõtte privaatsuspoliitikad.

Meie veebisait pakub valikuliselt Tawk.to (Tawk.to ltd. live-chat tarkvara) kasutamist. Plugina kaudu on chat integreeritud veebisaidi lähtekoodi. Kasutades vestlust, kasutate automaatselt Tawk.to teenuseid. Kogutud andmed hõlmavad järgmist: Vestlusajalugu, IP-aadress vestluse ajal ja päritoluriik. Neid andmeid ei jagata kolmandate isikutega ja neid kasutatakse ainult kaitseks ja sisemiseks statistikaks. Kasutades vestlust, nõustute sellega. Tawk.to tehnoloogiate abil kogutud andmeid ei kasutata selle veebisaidi külastaja isikliku tuvastamise eesmärgil. Neid ei säilitata ja need kustutatakse pärast vestlust. Andmete kogumise eesmärgi ja ulatuse ning andmete edasise töötlemise ja kasutamise kohta Tawk.to poolt, samuti teie õiguste kohta sellega seoses ja teie privaatsuse kaitsmise võimaluste kohta vaadake Tawk.to privaatsuspoliitikat: https://www.tawk.to/privacy-policy/

4. Kuidas me säilitame ja turvame kogutud teavet

 • Pilvesalvestus
  IMPEL kasutab pilvesalvestuseks järgmisi teenuseid: Onedrive, Google drive ja Basecamp.
  IMPEL kasutab krüpteerimiseks SSL-sertifikaati.
 • Kui kaua me teavet säilitame
  Kui kaua me teie kohta kogutud teavet säilitame, sõltub teabe tüübist, nagu allpool täpsemalt kirjeldatud. Selle aja möödudes me kas kustutame teie andmed või, kui see ei ole võimalik (näiteks kuna andmed on salvestatud varuarhiivi), siis hoiame teie andmeid turvaliselt ja isoleerime need igasuguse edasise kasutamise eest, kuni kustutamine on võimalik.
 • Kui see on võimalik, kustutame teie andmed.
 • Jagatud teave
  Kui teie konto deaktiveeritakse või keelatakse, jääb osa teie teabest ja teie poolt esitatud sisust alles, et teie meeskonnaliikmed või teised kasutajad saaksid teenuseid täielikult kasutada. Näiteks jätkame teie poolt Basecampi kaudu saadetud sõnumite kuvamist.

5. Kuidas pääseda ligi oma teabele ja seda kontrollida

Sinu käsutuses on teatud valikuvõimalused, mis puudutavad sinu andmeid. Allpool on esitatud kokkuvõte nendest valikutest, nende kasutamise viisidest ja võimalikest piirangutest:

 • Seil on õigus taotleda oma andmete koopiat, esitada vastuväiteid teie andmete kasutamise kohta, taotleda teie andmete kustutamist või piiramist või nõuda teie andmete esitamist struktureeritud elektroonilisel kujul. Allpool kirjeldame nende taotluste esitamise vahendeid ja protsesse. Kõigi muude taotluste puhul võite meiega ühendust võtta, nagu on sätestatud allpool jaotises "Kontakt", et taotleda abi.
 • Te võite paluda meil kustutada oma kontaktandmed ja muud andmed meie kontaktandmebaasist. Pange siiski tähele, et meil võib olla vaja säilitada teatud teavet andmete säilitamiseks, tehingute lõpuleviimiseks või meie juriidiliste kohustuste või ELi toetuse määruste täitmiseks.
 • Kui te ei soovi enam oma kontosid Basecampis või TravelPerkis kasutada, saate oma konto deaktiveerida, kui see seade on teie konto seadetes saadaval. Vastasel juhul võtke palun ühendust IMPELi sekretariaadiga ja nad teevad seda teie eest.
 • Te võite loobuda IMPELi e-uudiskirja saamisest meilt, kasutades igas e-kirjas olevat tellimuslinki, uuendades oma e-posti eelistusi.
 • Teenused ei ole suunatud alla 16-aastastele isikutele. Me ei kogu teadlikult isikuandmeid alla 16-aastastelt lastelt. Kui saame teada, et alla 16-aastane laps on meile isikuandmeid edastanud, võtame meetmeid selliste andmete kustutamiseks.
 • Kui me saame teada, et alla 16-aastane laps on meile isikuandmeid edastanud, võtame meetmeid selliste andmete kustutamiseks.
 • Me võime seda privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta. Me avaldame kõik muudatused privaatsuspoliitikas sellel leheküljel. Samuti säilitame käesoleva privaatsuspoliitika varasemaid versioone arhiivis, et te saaksite nendega tutvuda. Soovitame teil vaadata meie privaatsuspoliitikat regulaarselt ja iga kord, kui kasutate teenuseid, et olla kursis meie teabetavadega ja võimalustega, kuidas saate aidata kaitsta oma privaatsust. Kui te ei ole nõus käesoleva privaatsuspoliitika muudatustega, peate lõpetama teenuste kasutamise ning deaktiveerima oma konto(d) ja andmed, nagu eespool kirjeldatud.

6. Kuidas meiega ühendust võtta

Te võite kasutada oma õigust juurdepääsule, parandamisele, kustutamisele, ülekantavusele, piirangutele ja/või töötlemise vaidlustamisele kindlaksmääratud posti- ja e-posti aadressidel. Kui teil on küsimusi või muresid teie andmete töötlemise kohta, siis suunake oma päring:

IMPELi sekretariaat
Email: info@impel.eu
Aadress: Chemin des deux maisons 73, box 3
1200, Brüssel
Belgia

Subscribe to our newsletter