IMPEL Logo

Parema nõuetele vastavuse saavutamine põllumajandussektoris keskkonna- ja põllumajandusinspektsioonide võrgustike loomise ja partnerluse kaudu.

2013 - 2013

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Euroopa Komisjon määras selle projekti valdkonna IMPELi prioriteediks. Nad tõstsid esile, et vee raamdirektiivi (hajureostus & ebaseaduslik veevõtmine) ja nitraadidirektiivi täitmine on puudulik ning et on tuvastatud lõhe “keskkonna” ja “põllumajandus” inspektsioonide vahel. Selle tulemusena soovisid nad näha erinevate reguleerivate asutuste paremat koostöövõrgustikku, et saavutada põllumajandussektoris suurem vastavus nõuetele, vahetada asjakohast teavet ja parimaid tavasid seoses hajureostuse ja nitraatide kontrolliga.

Enamikus liikmesriikides on sageli mitu organisatsiooni, kes teostavad põllumajandussektori objektide vastavuskontrolli. Kuigi asutused on tavaliselt erinevad, on sageli ühine kattuv eesmärk saavutada nõuetele vastavus ja kaitsta keskkonda.

See projekt tõi kokku nii keskkonnainspektsiooni kui ka põllumajandusinspektsiooni regulatiivsed eksperdid eesmärgiga parandada nõuetele vastavuse taset põllumajandussektoris ja eelkõige hajureostuse (veepoliitika raamdirektiiv) ja nitraatide kontrolli valdkonnas.

 

Number: 2013/16 – Status: Lõpetatud – Period: 2013 - 2013 – Topic: Vesi ja maa - Tags:

Subscribe to our newsletter