IMPEL Logo

Hinnata Kopernikuse satelliidipiltide kasutamist keskkonna- ja looduskaitsekontrollides ja nende tõenduslikku väärtust.

2018 - 2019

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Keskkonnaõiguse jõustamist võib toetada väga ajakohase ja väärtusliku geograafilise teabe kogumine, säilitamine, haldamine ja kohapealse tegevuse abistamine. Siiski on veel ebakindlad meetodid, institutsiooniline kasutamine ja nende vahendite õiguslik rakendamine keskkonna- ja maakasutusanalüüsis.

Sellepärast on käesoleva projekti eesmärk selgitada välja nende Copernicuse teenustel põhinevate kaugseireandmete potentsiaalsed kasutajad ja mõista, kuidas see teave võib toetada keskkonna- ja looduskaitsekontrolli kontrollimistegevust iga IMPELi liikme eripära piires ning kuidas seda on juba rakendatud ja kuidas seda saab tulevikus rakendada, võttes arvesse peamisi menetlusi, meetodeid, (avatud) juurdepääsu sellistele menetlustele ja meetoditele ning õiguslikke piiranguid (seoses georuumiliste tõendite kasutamisega eri riikide õiguslikus taustas).

Oodatavad tulemused:

  • Teabevahetus ja praegused parimad tavad seoses Copernicuse teenuste ja UAV-de kui keskkonna- ja looduskaitsealase kontrolli vahendi kasutamisega ning võimalike õiguslike piirangutega seoses kogutud andmete kasutamisega;
  • Koguda teadmisi metoodikate arendamise kohta, mis aitavad IMPELi liikmeid, kes praegu kasutavad või kavatsevad kasutada neid vahendeid/tehnoloogiaid;
  • Suurendada Copernicuse teenuste väljundite kasutamise võimekust kontrolliprogrammide toetamiseks ja prioritiseerimiseks;
  • Jagada keskkonna- ja looduskaitse inspekteerimises kasutatavaid geograafilise teabe metoodikaid ja teadmisi;
  • Tuvastada võimalikud takistused georuumiliste tehnoloogiate kasutamisel seoses nende tõendusliku väärtusega.

 

Number: 2018/18 – Status: Lõpetatud – Period: 2018 - 2019 – Topic: Valdkondadevahelised vahendid ja lähenemisviisid - Tags:

Subscribe to our newsletter