IMPEL Logo

Keskkonnainspektsiooni kvaliteediparameetrite võrdlusuuring

2005

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Projekti eesmärk oli määrata kindlaks ja määratleda keskkonnainspektsioonidele selged, läbipaistvad ja võrreldavad kvaliteediparameetrid, andes seeläbi inspektsioonidele võimaluse võrrelda ja üksteiselt õppida. Lisaks arutati projekti käigus, kuidas sobivateks peetud kvaliteediparameetreid saab kasutada ja ära kasutada.

Number: 2005/09 – Status: Lõpetatud – Period: 2005 – Topic: Valdkondadevahelised vahendid ja lähenemisviisid - Tags:

Subscribe to our newsletter