IMPEL Logo

IMPELi liikmeskonna laiendamine

2019

Käimasolev

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Toodetud juhendmaterjalide, töötubade ja parimate tavade seminaride maht teeb IMPEList juhtiva võrgustiku avaliku sektori keskkonnaõiguse praktikute jaoks Euroopas. Sellegipoolest on IMPELi praeguses liikmeprofiilis praegu probleeme seoses õigluse, esindatuse ja infiltratsiooniga.

Selle projekti eesmärk on välja selgitada soovitused kõigi liikmeskonna aspektide edendamiseks ja võimalike muudatuste tegemiseks olemasolevates liikmesuseeskirjades ja põhikirjades ning liikmete arvu suurendamiseks.

Oodatavad tulemused:

  • Raport koos ettepanekutega Helsingi üldkoosolekule.

Number: 2019/22 – Status: Käimasolev – Period: 2019 – Topic: Valdkondadevahelised vahendid ja lähenemisviisid - Tags:

Subscribe to our newsletter