IMPEL Logo

Suutlikkuse suurendamine ja koolitus

2019 - 2021

Lõpetatud

Projekti kirjeldus ja eesmärgid

Viimastel aastatel on IMPEL ja Euroopa Komisjon avaldanud oma seisukohad suutlikkuse suurendamise kohta ning sellest tulenevalt on erinevad IMPELi projektid võtnud initsiatiivi, et arendada oma ideid, kuidas toetada oma liikmeid nende poolt pakutavate toodete rakendamisel.

Kui IMPELi seisukohavõtus on märgitud, on suutlikkuse suurendamine üks IMPELi peamisi prioriteete ning viimase kahe aastakümne jooksul on IMPEL välja töötanud mitmesuguseid vahendeid, sealhulgas metoodikaid ja juhiseid. IMPELi liikmete toetamine mitmesuguste tegevuste kaudu, näiteks välja töötatud vahendite praktilise kasutamise alane koolitus, samuti töötoad ja seminarid, on tavapärane tava. Praktiliste kogemuste ja teadmiste jagamise ning suutlikkuse suurendamise hõlbustamiseks kasutatakse tööprogrammi raames mitmesuguseid meetmeid, nimelt: i) vastastikused eksperdihinnangud IMPELi läbivaatamisalgatuse (IRI) kaudu; ii) inspektorite vahetus; iii) tehnilised töörühmad ja seminarid; iv) töötajate vahetus; v) ühistegevus, näiteks inspekteerimised ja koolitus. Kuigi need tegevused on osutunud edukaks ja väärtuslikuks ning vastavad IMPELi liikmete vajadustele, usub IMPEL, et suutlikkuse suurendamise ja koolituse dünaamilisemaks muutmiseks ning ajutise lähenemisviisi vältimiseks on vaja vabatahtlikku ja tugevat suutlikkuse suurendamise ja koolituse programmi, mis pakub sihipäraseid ja kohandatud tegevusi, näiteks koolitust erirühmadele, keskkonnavaldkondadele, valdkondadevahelistele teemadele jne.

Selle projekti eesmärk on töötada järjepidevama, kõikehõlmava ja integreeritud lähenemisviisi kaudu välja mitmeaastane strateegia ja mitmeaastane tööprogramm, mis ühendab paremini IMPELi liikmete ja teiste oluliste osalejate vajadused vastavusahelas.

 Oodatavad tulemused:

  • Ettepanek mitmeaastase tööprogrammi kohta aastateks 2021 – 2026.
  • Monitööaastane strateegia.
  • Raport/uuring, kuidas luua teadmiste- ja innovatsioonikeskus.
  • Raport, mis kirjeldab tööriistakomplekti.
  • Konverentsiaruanded, mis kirjeldavad IMPELi liikmete tagasisidet ja panust.

Seotud failid/teave

Number: 2019/23 – Status: Lõpetatud – Period: 2019 - 2021 – Topic: Valdkondadevahelised vahendid ja lähenemisviisid - Tags:

Subscribe to our newsletter